Zasilanie konta

Domyślnie wszystkie opłaty bankowe są naliczane zleceniodawcy. Jeśli jednak bank zażąda wskazania strony ponoszącej koszty (nadawca lub odbiorca), klient powinien zaznaczyć, że koszty ponosi nadawca, w przeciwnym wypadku opłata bankowa zostanie odliczona od kwoty przelewu.

Fundusze klientów są całkowicie oddzielone od funduszy spółki i są przechowywane na oddzielnych rachunkach zgodnie z wymogami branżowymi, by zapewnić pełne bezpieczeństwo zdeponowanych środków.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą stroną Metody Płatności.

Walutą konta może być PLN/EUR/USD.

W przypadku kont STP minimalny depozyt wynosi 100 USD. W przypadku konta ECN minimalny depozyt wynosi 500 USD

Oświadczenie Jawności

Usługi zasilania konta są świadczone przez niezależnych operatorów płatniczych niezwiązanych z Anzo Capital. Anzo Capital nie pobiera opłat, ani prowizji za zasilenie konta. Spółka nie jest odpowiedzialna za wszelkie transakcje między Klientem, a tymi operatorami.

Informacje podane podczas dokonywania wpłat/wypłat (imię, adres e-mail i numer konta klienta) muszą być całkowicie zgodne z danymi podanymi podczas rejestracji w systemie Anzo Capital. Przy zleceniu wypłaty, środki są przelewane na konto klienta. Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem Anzo Capital nie akceptuje płatności dokonywanych przez osoby trzecie.

Prosimy dokładnie zapoznać się ze szczegółami i warunkami świadczonych usług finansowych za pośrednictwem stron internetowych odpowiednich instytucji lub ich przedstawicieli. Zalecamy naszym klientom zapoznanie się z zasadami i procedurami przed skorzystaniem z usług płatniczych tych instytucji.

Klienci zostaną obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 1,5% od żądanej kwoty wypłaty, gdy:

1. Klient wpłaca po raz pierwszy na nowo założone konto i wycofuje się bez żadnych transakcji na koncie MT4.

2. Klient dokonuje wpłaty na nieaktywne konto transakcyjne MT4 i wycofuje się bez transakcji handlowych na koncie MT4. Konto jest uważane za uśpione, jeśli ostatni otwarty handel został dokonany ponad 1 miesiąc temu.

Uwaga:
W przypadku, gdy Anzo Capital podejrzewa, że polityka deponowania i wypłaty jest nadużywana (w sposób, w jaki finansowanie konta nie jest przeznaczone do celów handlowych lub klient jest notowany poniżej normy handlowej, która jest okresowo określana przez Anzo Capital), Anzo Capital ma prawo do żądania z mocą wsteczną wszelkich opłat, które nie zostały przekazane klientowi w danym czasie.

Pobranie opłaty administracyjnej w wysokości 5% odnosi się do wycofania środków w dwóch przypadkach:

1. Kiedy klient otwiera nowe konto i wycofuje fundusze, bez jakichkolwiek działań handlowych.

2. Klient dokonuje wpłaty na konto MT4, które było nieaktywne przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, a następnie wycofuje środki. W tym wypadku pobierana jest 5% opłata. Konto jest uważane za nieaktywne, jeśli ostatnia transakcja została wykonana ponad miesiąc temu.

Aby chronić wszystkie strony przed oszustwami i zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy, polityka naszej firmy polega na zwrocie funduszy klientów do źródeł tych funduszy. Dotyczy to wszystkich metod wypłaty, a wypłata musi wrócić do źródła depozytu środków. Tylko w przypadku, gdy wpłacona kwota zostanie w całości zwrócona z powrotem do źródła, możesz wybrać inną metodę wypłaty, za zgodą firmy.

Przykład:
Klient wpłaca 500 USD za pośrednictwem karty kredytowej, handluje i ma saldo w wysokości 700 USD po 1 miesiącu. Prośba klienta o wypłatę w wysokości 700 USD.

Klient musi wypłacić 500 USD z karty kredytowej, a zarobki w wysokości 200 USD można wypłacić za pomocą innych metod, z zastrzeżeniem decyzji firmy.

Zarejestruj się aby zacząć

Dostawcy
płynności
KONTO DEMO
KONTO ANZO