เปิดบัญชีเทรดจริง

ขั้นที่ 1: กรอกลงทะเบียนออนไลน์
ขั้นที่ 2: รับรองอีเมล์ของคุณ
ขั้นที่ 3: กรอกใบสมัครและส่งเอกสารการสมัคร
ขั้นที่ 4: การสมัครได้รับการอนุมัติ
ขั้นที่ 5: เข้าระบบการเทรด Anzo Capital ของคุณและสร้างบัญชี MT4 เทรดจริง
ขั้นที่ 6: คุณมีคำถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีหรือไม่? เปิดดู หน้าคำถามที่พบบ่อย ของเราเพื่อดูคำถามที่พบบ่อยหรือสามารถติดต่อเราได้ที่support@anzocapital.com

คุณมีคำถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีหรือไม่?

เปิดดู หน้าคำถามที่พบบ่อย ของเราเพื่อดูคำถามที่พบบ่อยหรือสามารถติดต่อเราได้ที่support@anzocapital.com

ผู้ให้บริการ
ที่มีสภาพคล่อง
เปิดบัญชีทดลอง
เปิดบัญชีเทรดจริง

Promotions