ทาไมต้องเข้าร่วมโปรแกรมผู้จัดการทางการเงินของ ANZO CAPITAL?

 1. จัดการบัญชีได้ไม่จำกัดผ่าน MultiTerminal หรือ MAM ด้วยวิธีการจัดสรรที่ครอบคลุม
 2. การเพิ่มรายได้หลายทางด้วยโครงสร้างการชดเชยรายได้ที่ยืดหยุ่น ได้แก่:

  • ค่าดำเนินการ
  • ค่าสมัคร
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ
  • ค่าคอมมิชชั่น
  • การทำมาร์กอัป
  • การคืนเงิน
 3. Hedging และ scalping
 4. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเป็นมิตร
 5. สำนักงานย่อยที่ครอบคลุมเพื่อติดตามรายได้ในแบบเรียลไทม์
 6. ลูกค้า on-board ได้อย่างรวดเร็วผ่านขั้นตอนการสมัครออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ: Anzo Capital Limited ไม่ได้ให้บริการการจัดการด้านการเงินในทุกรูปแบบ และ มิได้เป็นผู้ทำการเทรดให้ลูกค้า เมื่อทำงานร่วมกันกับผู้จัดการเงิน Anzo Capital Limited รับหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีเท่านั้นโดยจัดหาแพลตฟอร์มการซื้อขาย PAMM / MAM และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดการเทางการเงินแต่ละรายเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของโปรแกรมการจัดการด้านการเงิน Anzo Capital ไม่รับรองวิธีการดำเนินงานของผู้จัดการเงินหรือข้อตกลงแยกต่างหากใดๆ ที่ลูกค้าอาจตกลงร่วมกับผู้จัดการเงิน Anzo จะไม่รับผิดชอบใด ๆ (ปฏิเสธความรับผิดทั้งหมด) สำหรับโปรแกรมจัดการเงินจากลูกค้าหรือบุคคลอื่น ๆ ที่อ้างสิทธิ์ผ่านลูกค้า ซึ่งรวมไปถึงความเสียหาย การสูญเสียหรือการสูญเสียผลกำไรค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่ได้รับหรือถูกกล่าวหาว่าได้รับการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมอันเป็นผลมาจาก Anzo Capital Limited ได้ทำตามคำแนะนำของผู้จัดการเงิน
ผู้ให้บริการ
ที่มีสภาพคล่อง
เปิดบัญชีทดลอง
เปิดบัญชีเทรดจริง

Promotions