การลงทุน

เงินทุนของลูกค้าของเรานั้นจะแยกออกจากเงินทุนของบริษัทโดยสิ้นเชิงซึ่งจะแยกอยู่ในอีกบัญชีธนาคารต่างหาก การกระทำนี้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับทางธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่ากองทุนของลูกค้าทั้งหมดจะได้รับความคุ้มครอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่หน้า วิธีการลงทุน ของเรา

สำหรับบัญชี standard ต้องมีเงินฝากขั้นต่ำคือ 100 USD สำหรับบัญชี Premium และ ECN นั้นต้องมีเงินฝากขั้นต่ำคือ 500 USD

การเปิดเผยข้อมูล

ผู้ให้บริการการลงทุนไม่ขึ้นกับ Anzo Capital เราไม่ได้รับรองหรือแนะนำการใช้งานของผู้ให้บริการลงทุนเหล่านี้ผ่านรูปแบบอื่น ๆ ของการลงทุน หรือในทางใดๆ โดยเราไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการทำธุรกรรมการลงทุน อย่างไรก็ตามโปรดพึงทราบว่าคุณจะต้องรับผิดต่อค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ธนาคารขอให้ชำระในการทำธุรกรรม นอกจากนี้ Anzo Capital ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้าและวิธีการให้บริการการลงทุนต่างๆ

รายละเอียดการฝากเงิน เช่น ชื่อลูกค้า อีเมล์ และหมายเลขบัญชีต้องตรงกับรายละเอียดการสมัครเปิดบัญชี เงินจะถูกโอนคืนผ่านธนาคารไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้า

โปรดตรวจสอบรายละเอียดและข้อตกลง รวมทั้งเงื่อนไขของบริการลงทุนที่เกี่ยวข้องผ่าน

เลูกค้าจะต้องเสียค่าบริหารจัดการ 6% ในจำนวนที่ต้องการถอนเมื่อ:

1. ลูกค้าฝากเงินเป็นครั้งแรกในบัญชีตั้งใหม่และถอนเงินโดยไม่มีกิจกรรมการซื้อขายในบัญชี MT4

2. ลูกค้าทำการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขาย MT4 ที่ระงับและถอนเงินโดยไม่มีกิจกรรมการซื้อขายในบัญชี MT4 บัญชีจะอยู่เฉยๆถ้ามีการเปิดการค้าครั้งล่าสุดเป็นเวลามากกว่า 1 เดือนที่ผ่านมา

บันทึก:
ในกรณีที่ Anzo Capital สงสัยว่านโยบายการเก็บเงินและการถอนเงินถูกใช้ (ในรูปแบบที่การระดมทุนของบัญชีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าหรือลูกค้าซื้อขายต่ำกว่าเกณฑ์การซื้อขายซึ่งกำหนดโดย Anzo Capital) Anzo Capital มีสิทธิ์เรียกร้องค่าล่วงเวลาใด ๆ ที่ไม่ได้โอนให้กับลูกค้าตามเวลา

เพื่อปกป้องทุกฝ่ายจากการฉ้อโกงและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนโยบายของ บริษัท ฯ คือการส่งคืนเงินของลูกค้าไปยังแหล่งที่มาของเงินทุนเหล่านี้ นี้ใช้กับวิธีการถอนทั้งหมดและการถอนต้องกลับไปยังแหล่งที่มาของการฝากเงิน เฉพาะในกรณีที่จำนวนเงินที่วางไว้ถูกคืนให้กับแหล่งที่มาเต็มจำนวนแล้วคุณสามารถเลือกวิธีการถอนเงินอื่นได้ภายใต้การอนุมัติของ บริษัท

ตัวอย่าง:
ลูกค้าวางเงิน USD500 ผ่านทางบัตรเครดิตการค้าและมียอดเงินคงเหลือ 700 เหรียญสหรัฐหลังจากผ่านไป 1 เดือน คำขอของลูกค้าสำหรับการเบิกถอนเงิน USD 700

ลูกค้าต้องเบิกเงิน 500 เหรียญสหรัฐจากบัตรเครดิตและสามารถถอนเงินรายได้ 200 เหรียญสหรัฐผ่านทางวิธีการอื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ บริษัท

ลงชื่อสมัครใช้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

ผู้ให้บริการ
ที่มีสภาพคล่อง
เปิดบัญชีทดลอง
เปิดบัญชีเทรดจริง

Promotions