MT4 MultiTerminal รวบรวมฟังก์ชั่นการทำงานที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้การซื้อขายมีประสิทธิภาพด้วยการใช้งานที่โดดเด่น

คุณสมบัติ:

 1. เชื่อมโยงบัญชีได้สูงสุด 128 บัญชีเพื่อความสะดวกในการจัดการและการค้าสามารถสั่งซื้อรวมกันหรือแยกแต่ละบัญชีได้
 2. ดูสถิติโดยละเอียดและสามารถควบคุมธุรกรรมการซื้อขายได้อย่างเต็มที่ในทุกบัญชี
 3. การคำนวณโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับปริมาณตำแหน่งสำหรับแต่ละบัญชีตามกฎที่กำหนดให้โดยใช้วิธีการจัดสรร 5 วิธี 

  • ปริมาณที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • ปริมาณรวมสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อ
  • สัดส่วนที่เท่ากัน
  • อัตราส่วนดุลยภาพ
  • อัตราส่วนฟรีมาร์จิ้น

 

ลงชื่อสมัครใช้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

ผู้ให้บริการ
ที่มีสภาพคล่อง
เปิดบัญชีทดลอง
เปิดบัญชีเทรดจริง

Promotions