An toàn tiền gửi

Tiền ký quỹ của khách hàng của chúng tôi được tách riêng biệt với tiền quỹ của công ty, được để ở những tài khoản ngân hàng khác nhau. Điều này được tuân thủ theo quy định của ngành và bảo đảm rằng tiền quỹ của khách hàng được bảo vệ. 

Anzo Capital tuân thủ nghiêm khắc những hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền,bao gồm Chính sách chống rửa tiền để bảo vệ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chấp nhận yêu cầu nộp hoặc rút tiền từ phía đối tác thứ ba. Vui lòng tham khảo phần Tuyên bố công khai để tìm hiểu thêm.

Tổng quan nộp tiền

Thông tin 
 nộp tiền
Cách nộp tiền Những tiền tệ 
được chấp nhận
Tài khoản tối thiểu / tối đa Thời gian 
tiến hành
Phí
Điện chuyển tiền
Điện chuyển tiền USD 100 USD/ không giới hạn 2-5 ngày làm việc*
(Thứ 2 – Thứ 6)
Phí ngân hàng
Thẻ Tín Dụng/ Thẻ Ghi Nợ
Thẻ Tín Dụng/ Thẻ Ghi Nợ
(MASTER, VISA, JCB)
USD

20 USD / 5500 USD (MASTER),

20 USD / 500 (VISA),

20 USD / 1650 (JCB)

Ngay lập tức Miễn phí
Ví điện tử
Ví điện tử USD 100 USD / không giới hạn Ngay lập tức Miễn phí
Ví điện tử USD 20 USD / không giới hạn Ngay lập tức Miễn phí
Ví điện tử USD 20 USD / không giới hạn Ngay lập tức Miễn phí

Ví điện tử

(NganLuong)

VND 10 USD /không giới hạn Ngay lập tức Phí Ngân Lượng
Ngân hàng trực tuyến

Ngân hàng trực tuyến

(NganLuong)

VND 10 USD / không giới hạn Ngay lập tức Phí Ngân Lượng

Ngân hàng trực tuyến

(Help2Pay)

VND 10 USD / không giới hạn Ngay lập tức Miễn phí

* Bất kỳ khoản tiền gửi nào sau giờ làm việc sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo

Tổng quan rút tiền

Thông tin 
rút tiền
Cách 
rút tiền
Những tiền tệ 
được chấp nhận
Tài khoản tối thiểu / tối đa Thời gian 
tiến hành
Phí
Điện chuyển tiền
Điện chuyển tiền USD 100 USD / không giới hạn 2-5 ngày làm việc
(Thứ 2 – Thứ 6)
Phí ngân hàng**
Thẻ Tín Dụng / Thẻ Ghi Nợ
Thẻ Tín Dụng / Thẻ Ghi Nợ
(MASTER, VISA & JCB)
USD  20 USD / không giới hạn 9 sáng – 6:30 chiều
(Giờ GMT + 8)*
(Thứ 2 – Thứ 6)
Miễn phí
Ví điện tử
Ví điện tử USD 20 USD/ không giới hạn 9 sáng – 6:30 chiều
(Giờ GMT + 8)
(Thứ 2 – Thứ 6)
Miễn phí
Ví điện tử USD 20 USD / không giới hạn 9 sáng – 6:30 chiều
(Giờ GMT + 8)
(Thứ 2 – Thứ 6)
Miễn phí
Ví điện tử USD 20 USD / không giới hạn 9 sáng – 6:30 chiều
(Giờ GMT + 8)
(Thứ 2 – Thứ 6)
Miễn phí

Ví điện tử

(NganLuong)

VND 20 USD / không giới hạn 9 sáng – 6:30 chiều
(Giờ GMT + 8)
(Thứ 2 – Thứ 6)
Miễn phí
Ngân hàng trực tuyến

Ngân hàng trực tuyến

(NganLuong)

VND 20 USD / không giới hạn 9 sáng - 6:30
(chiều, GMT+8)
(Thứ 2- Thứ 6)
Miễn phí

Ngân hàng trực tuyến

(Help2Pay)

VND 20 USD / không giới hạn 9 sáng - 6:30
(chiều, GMT+8)
(Thứ 2- Thứ 6)
Miễn phí

* Bất kỳ khoản tiền rút nào sau giờ làm việc sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

Mở Tài Khoản Demo
Mở Tài Khoản ANZO