An toàn tiền gửi

Tiền ký quỹ của khách hàng của chúng tôi được tách riêng biệt với tiền quỹ của công ty, được để ở những tài khoản ngân hàng khác nhau. Điều này được tuân thủ theo quy định của ngành và bảo đảm rằng tiền quỹ của khách hàng được bảo vệ. 

Anzo Capital tuân thủ nghiêm khắc những hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền,bao gồm Chính sách chống rửa tiền để bảo vệ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chấp nhận yêu cầu nộp hoặc rút tiền từ phía đối tác thứ ba. Vui lòng tham khảo phần Tuyên bố công khai để tìm hiểu thêm.

Tổng quan nộp tiền

Thông tin
 nộp tiền
Cách nộp tiền Những tiền tệ 
được chấp nhận
Số tiền 
tối thiểu
Thời gian 
tiến hành
Phí
Điện chuyển tiền USD 100 USD 2-5 ngày làm việc
(Thứ hai - thứ sáu*)
Phí ngân hàng**
Internet Banking
ATM trực tuyến
VND 10 USD Trong vòng 3 giờ
(Thứ hai - thứ sáu)
Phí ngân hàng
Chuyển khoản ví điện tử VND 10 USD Ngay lập tức Miễn phí
Chuyển khoản ví điện tử USD 100 USD Ngay lập tức Miễn phí
Chuyển khoản ví điện tử USD/EUR/GBP 20 USD Ngay lập tức Miễn phí
Chuyển khoản ví điện tử USD/EUR/GBP 20 USD Ngay lập tức Miễn phí

*Số tiền này sẽ được đến tài khoản của bạn trong vòng 2 - 5 ngày làm việc.
**Nếu chuyển khoản thông qua ngân hàng trung gian,bạn có thể sẽ bị thu phí từ ngân hàng

Tổng quan rút tiền

Thông tin 
rút tiền
Cách 
rút tiền
Những tiền tệ 
được chấp nhận
Số tiền 
tối thiểu
Thời gian 
tiến hành
Phí
Điện chuyển tiền USD 100 USD 9h sáng - 11h tối
(GMT + 8)
(Thứ hai - thứ sáu*)
Phí ngân hàng**
Internet Banking
ATM trực tuyến***
VND 20 USD 9 sáng - 6:30
(chiều, GMT+8)
(Thứ 2- Thứ 6)
Miễn phí
Chuyển khoản ví điện tử VND 20 USD 9 sáng – 6:30 chiều
(Giờ GMT + 8)
( Thứ 2 – Thứ 6 )
Miễn phí
Chuyển khoản ví điện tử USD/EUR/GBP 20 USD 9 sáng – 6:30 chiều
(Giờ GMT + 8)
( Thứ 2 – Thứ 6 )
Ngay lập tức
Chuyển khoản ví điện tử USD/EUR/GBP 20 USD 9 sáng – 6:30 chiều
(Giờ GMT + 8)
( Thứ 2 – Thứ 6 )
Ngay lập tức

*Số tiền này sẽ được đến tài khoản của bạn trong vòng 2 - 5 ngày làm việc.
**Nếu chuyển khoản thông qua ngân hàng trung gian,bạn có thể sẽ bị thu phí từ ngân hàng
***Vui lòng tham khảo danh sách các ngân hàng được rút tiền

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Tài khoản thử
Tài khoản Anzo
Chương trình khuyến mãi
Promotions