Tạo khu vực cá nhân & tài khoản Anzo Capital

Bước 1: Điền vào đơn đăng ký online
Bước 2: Xác nhận email
Bước 3: Hoàn thành phiếu đăng ký và đăng tải tài liệu
Bước 4: Đăng nhập cổng Nhà giao dịch Anzo Capital và tạo tài khoản giao dịch MT4 thật
Bước 5: Đăng nhập cổng Nhà giao dịch Anzo Capital và tạo tài khoản giao dịch MT4 thật
Bước 6: Nạp tiền vào tài khoản và bắt đầu giao dịch!

Thắc mắc về mở tài khoản?

Xem những câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ chúng tôi tại vn.support@anzocapital.com

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Mở Tài khoản Demo
Mở Tài khoản Thật
Promotions