Thay đổi thời gian giao dịch do giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày ở châu Âu

  • ngày 23 tháng 3 năm 2020

Kính gửi Quý Khách hàng,

Anzo muốn thông báo đến Quý khách về việc thay đổi thời gian giao dịch do Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày (Giờ mùa hè) ở châu Âu sẽ bắt đầu vào ngày 29/03/2020. Do đó, sẽ có một sự thay đổi trong giờ giao dịch cho các sản phẩm được liệt kê trong bảng dưới đây:

Ký hiệu Giờ hệ thống GMT+3 Giờ hệ thống GMT+3
Thời gian giao dịch tính đến 27/03/2020 Thời gian giao dịch kể từ 30/03/2020
CAC40 10:01 - 23:59 09:01 - 22:59
DAX30 Thứ Hai
01:05 - 23:59

Thứ Ba - Thứ Sáu
01:02 - 23:59

Thứ Hai
 01:05 -03:00, 03:10 -23:15, 23:30 - 23:59 

Thứ Ba- Thứ Năm
01:02 - 02:15, 03:10 - 23:15, 23:30 - 23:59

Thứ Sáu
01:02 - 02:15, 03:10 - 22:59

ESP35 11:01 - 21:59 10:01 - 20:59
FTSE100 Thứ Hai
01:05 - 23:59

Thứ Ba - Thứ Sáu
01:02 - 23:59

Thứ Hai
 01:05 - 23:15, 23:30 -23:59

Thứ Ba- Thứ Năm
01:02 - 23:15, 23:30 - 23:59

Thứ Sáu
01:02 - 22:59

STOXX50 10:01 - 23:59 09:01 - 22:59
HK50 04:16 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 19:59 04:16 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 19:59
ASX200 01:51 - 08:30, 09:10 - 22:59 01:51 - 08:30, 09:10 - 22:59
JP225 01:01 - 23:59 01:01 - 23:59
NDX100 01:01 - 23:15, 23:30 - 23:59 01:01 - 23:15, 23:30 - 23:59
US500 01:01 - 23:15, 23:30 - 23:59 01:01 - 23:15, 23:30 - 23:59
WS30 01:01 - 23:15, 23:30 - 23:59 01:01 - 23:15, 23:30 - 23:59
XAGUSD 01:01 - 23:59 01:01 - 23:59
XAUUSD 01:01 - 23:59 01:01 - 23:59
UKOUSD 03:01 - 23:59 03:01 - 23:59
USOUSD 01:01 - 23:59 01:01 - 23:59

 

Xin lưu ý: Trong trường hợp thị trường cơ sở đóng cửa hoặc thanh khoản khả dụng được coi là không đủ, thị trường cho công cụ bị ảnh hưởng có thể trải rộng hơn mức chênh lệch thông thường hoặc có thể tạm thời đóng cửa.

 

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Mở Tài Khoản Demo
Mở Tài Khoản ANZO
Promotions