Thay đổi giờ giao dịch do chuyển đổi DST tại Úc

  • ngày 1 tháng 10 năm 2019

Kính gửi quý khách hàng,

Chúng tôi xin thông báo, do chuyển đổi DST ở Úc, sẽ có thay đổi về giờ giao dịch cho sản phẩm sau. Vui lòng tìm thông tin dưới đây.

Thay đổi giờ giao dịch do chuyển đổi DST tại Úc
Kí hiệu Thời gian giao dịch hiện tại Thời gian giao dịch mới từ ngày 07/10/2019
ASX200 02:50 - 09:30
10:10 - 24:00
01:50 - 08:30
09:10 - 23:00

Xin lưu ý: Trong trường hợp, thị trường đóng cửa hoặc mức thanh khoản thấp, khiến chênh lệch giá có thể bị ảnh hưởng cao hơn mức chênh lệch thông thường hoặc có thể tạm thời dừng hoạt động.

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Mở Tài Khoản Demo
Mở Tài Khoản ANZO
Promotions