Thay đổi Giờ giao dịch do Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán

  • ngày 30 tháng 1 năm 2019

Kính gửi quý khách hàng,

Quý khách vui lòng lưu ý do kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán diễn ra vào ngày 04 tháng 02 năm 2019 tới ngày 08 tháng 02 năm 2019, sẽ có sự thay đổi giờ giao dịch cho các sản phẩm dưới đây.

(Quý khách lưu ý các phương pháp rút tiền sẽ đóng cửa từ ngày 02 tháng 02 năm 2019 tới ngày 10 tháng 02 năm 2019 và sẽ hoạt động bình thường vào ngày 11 tháng 02 năm 2019.)

Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.
 

Tết Nguyên Đán
Ký hiệu 04/02/2019
(Thứ Hai)
5 – 7/02/2019
(Thứ Ba – Thứ Năm)
08/02/2019
(Thứ Sáu)
Giờ giao dịch (GMT+2) Thời gian hệ thống Giờ giao dịch (GMT+2) Thời gian hệ thống Giờ giao dịch (GMT+2) Thời gian hệ thống
HK50 Đóng cửa sớm 06:00 Đóng cửa Giao dịch bình thường


Qúy khách vui lòng lưu ý: Trong trường hợp thị trường cơ bản đóng cửa hoặc tính thanh khoản không đủ, phí chênh lệch mua bán thị trường dành cho các công cụ bị ảnh hưởng có thể dãn hơn mức bình thường hoặc bị đóng cửa tạm thời.


Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

Tài khoản thử
Tài khoản Anzo