Thay đổi giờ giao dịch do Ngày Tổng Thống Mỹ

  • ngày 14 tháng 2 năm 2019

Kính gửi quý khách hàng,

Qúy khách vui lòng lưu ý do Ngày Tổng Thống Mỹ vào 18/02/2019, sẽ có sự thay đổi giờ giao dịch cho các sản phẩm dưới đây.

Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Ngày Tổng Thống Mỹ
Ký hiệu Thứ Hai, 18/02/2019
Giờ giao dịch (GMT+2) Giờ hệ thống
WS30 Đóng cửa sớm 19:59
US500 Đóng cửa sớm 19:59
NDX100 Đóng cửa sớm 19:59
JP225 Đóng cửa sớm 19:59
XAUUSD Đóng cửa sớm 19:59
XAGUSD Đóng cửa sớm 19:59
DAX30 Đóng cửa sớm 23:00
FTSE100 Đóng cửa sớm 23:00
USOUSD Đóng cửa sớm 19:45

Qúy khách vui lòng lưu ý: Trong trường hợp thị trường cơ bản đóng cửa hoặc tính thanh khoản không đủ, phí chênh lệch mua bán thị trường dành cho các công cụ bị ảnh hưởng có thể dãn hơn mức bình thường hoặc bị đóng cửa tạm thời.

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

Tài khoản thử
Tài khoản Anzo