Thay đổi giờ giao dịch do Ngày Tổng Thống Hoa Kỳ

  • ngày 13 tháng 2 năm 2020

Kính gửi quý khách hàng,

Chúng tôi muốn thông báo rằng sẽ có thay đổi về giờ giao dịch cho các sản phẩm trong bảng bên dưới do ngày lễ Ngày Tổng Thống Hoa Kỳ từ là 17/02/2020. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết thông tin chi tiết.

Ngày lễ Hoa Kỳ - Ngày Tổng Thống Hoa Kỳ
Biểu tượng Thứ hai, 17 Feb 2020
Giờ giao dịch (GMT + 2) Giờ hệ thống
WS30 Đóng cửa sớm 20:00
US500 Đóng cửa sớm 20:00
NDX100 Đóng cửa sớm 20:00
JP225 Đóng cửa sớm 21:00
FTSE100 Đóng cửa sớm 23:00
USOUSD Đóng cửa sớm 19:45
DAX30 Đóng cửa sớm 23:00
XAUUSD Đóng cửa sớm 20:00
XAGUSD Đóng cửa sớm 20:00


Xin lưu ý: Trong trường hợp, thị trường đóng cửa hoặc mức thanh khoản thấp, khiến chênh lệch giá có thể bị ảnh hưởng cao hơn mức chênh lệch thông thường hoặc có thể tạm thời dừng hoạt động.

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Mở Tài Khoản Demo
Mở Tài Khoản ANZO
Promotions