Thay đổi giờ giao dịch do ảnh hưởng điều chỉnh giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày-Daylight Saving Time (DST) của châu Âu và Hoa Kỳ

  • ngày 25 tháng 10 năm 2019

Kính gửi quý khách hàng,

Xin thông báo: do ảnh hưởng điều chỉnh giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày-Daylight Saving Time (DST) ở châu Âu vào thứ Hai ngày 28 tháng 10 năm 2019 và tại Hoa Kỳ vào thứ Hai ngày 04 tháng 11 năm 2019, sẽ có thay đổi về giờ giao dịch cho các sản phẩm sau. Vui lòng xem lại bảng dưới đây để biết thông tin chi tiết.

Thay đổi giờ giao dịch do chuyển đổi DST ở Châu Âu và Hoa Kỳ
Kí hiệu
Thay đổi giờ DST châu Âu
thời điểm tính đến ngày 
28/10/2019
Giờ theo máy chủ GMT + 3
Thay đổi giờ DST của Hoa Kỳ
thời điểm ngày
04/11/2019
Giờ theo máy chủ GMT + 2
ASX200 01:50 - 08:30
09:10 - 23:00
00:50 - 07:30
08:10 - 22:00
STOXX50 10:00 - 24:00 09:00 - 23:00
CAC40 10:00 - 24:00 09:00 - 23:00
ESP35 11:00 - 22:00 10:00 - 21:00
DAX30 01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
FTSE100 01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
HK50  04:15 - 07:00
 08:00 - 11:30
12:15 - 20:00
03:15 - 06:00
07:00 - 10:30
11:15 - 19:00
WS30 01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
US500 01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
NDX100 01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
01:00 - 23:15
23:30 - 24:00
JP225 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00
USOUSD 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00
UKOUSD 03:00 - 24:00 03:00 - 24:00
XAUUSD 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00
XAGUSD 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00


* Thời gian máy chủ của chúng tôi được cài đặt thành GMT + 3 và sẽ được đặt thành GMT + 2 từ ngày 4 tháng 11 năm 2019

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Mở Tài Khoản Demo
Mở Tài Khoản ANZO
Promotions