Thông cáo chính thức từ Anzo Capital (Belize)

  • ngày 5 tháng 11 năm 2019

Chúng tôi hiện đang tiến hành điều tra William Kang - người đã được bổ nhiệm làm cố vấn cho Công ty. Ngoài Anzo Capital, William hiện đang đại diện cho một nhà môi giới khác. Chúng tôi có cơ sở để khẳng định rằng hành động này là vì lợi ích cá nhân của William và điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích chung của Anzo Capital. Thông tin thêm sẽ được Anzo Capital công bố khi việc điều tra hoàn thành. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những bất tiện mà Quý khách gặp phải trong thời gian này, rất mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách.

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Mở Tài Khoản Demo
Mở Tài Khoản ANZO
Promotions