【PHẢI BIẾT】Sàn Giao Dịch Forex Uy Tín Nhất Hiện Nay Để Bạn Đầu Tư

  • ngày 12 tháng 5 năm 2017

Về Sàn Forex Anzo Capital

FX88 được xây dựng bởi một nhóm kỳ cựu trong ngành tài chính với một mục tiêu chung, để giảm nhẹ những rủi ro của khách hàng. Những nhà sáng lập của chúng tôi hiểu rằng những vấn đề liên quan như là thị trường bất đoán, an toàn vốn và những vấn đề có thể phát sinh trong giao dịch. Cho nên,họ nhắm đến việc xây dựng lại niềm tin giao dịch của khách hàng để đưa ra những rủi ro mà người giao dịch phải đối mặt.

Tại sàn Forex Anzo Capital, một hệ thống giao dịch trực tuyến an toàn,các công cụ hỗ trơ giao dịch và tài nguyên, và những cống hiến trong viêc hỗ trợ khách hàng là những cam kết của chúng tôi đối với nhà giao dịch. Hệ thống văn phòng toàn cầu của chúng tôi cung cấp cho các bạn môi trường giao dịch với mạng lưới quốc tế.

Giá trị của chúng tôi là nền tảng cho việc kinh doanh,điều đó áp dụng xuyên suốt cho toàn bộ tổ chức .Điều này thiết lập nên tiêu chuẩn hướng đến mục tiêu của chúng tôi để trở thành một nhà môi giới dẫn đầu Châu Á với những cải tổ,phát triển và lớn mạnh.

Sự tin cậy:

Để ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro cho khách hàng

Nâng cao vị thế:

Để cung cấp những nguồn tài nguyên giao dịch rộng và đa dạng

Dịch vụ tuyệt vời:

Để xây dựng tổ chức làm việc vững mạnh nhằm hỗ trợ cho khách hàng của chúng tôi

Anzo Capital Limited là một công ty quỹ được chứng nhận bởi Trung tâm Dịch vụ Tài chính quốc tế của Belize, giấy phép số: IFSC / 60/482 / TS / 19.

Sàn Forex hợp pháp và được cấp phép:

Chúng tôi được uỷ quyền và hợp pháp bởi Cơ quan dịch vụ tài chính quốc tế của Belize (IFSC).

Cơ quan dịch vụ tài chính quốc tế (IFSC)

IFSC là cơ quan tài chính hợp pháp uỷ quyền cho các công ty dịch vụ tài chính ở Belize. Ngoài vai trò giám sát các công ty dịch vụ tài chính ,nó cũng đề ra những chính sách và đưa ra lời khuyên cho chính phủ. Họ phải bảo đảm các nhà cung cấp dịch vụ tài chính tuân thủ theo việc thực hành tốt nhất trong ngành này.

Belize cũng có làm cam kết ở mức chính trị nhằm tuần thủ những chủ trương của Liên Hiệp Quốc.

Số giấy phép IFSSC : IFSC/60/482/TS/16

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

Mở Tài Khoản Demo
Mở Tài Khoản ANZO