Làm sao để tham gia:

 • Chương trình khuyến mãi “10% Deposit Bonus” được áp dụng cho cả khách hàng mới và khách hàng hiện tại của “Anzo Capital Limited” (“Anzo Cap”), bất kể loại tài khoản nào.
 • Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 1/4/2020.
 • Để đủ điều kiện tham gia Khuyến mãi này, tất cả khách hàng phải đáp ứng các điều kiện sau:
  • Nạp tiền tối thiểu một lần là 500 USD vào tài khoản MT4 tương ứng,
  • Gửi email đến support@anzocapital.com trong Thời gian khuyến mãi và trước khi bắt đầu giao dịch (“Email đăng ký tham gia”), có đầy đủ các thông tin sau:
   1. Họ tên đầy đủ,
   2. Số điện thoại liên hệ,
   3. Số tài khoản giao dịch MT4,
   4. ID tài khoản Cổng thông tin Khách hàng,
   5. Số tiền thưởng tương ứng.

Ví dụ:

Số tiền ký gửi (USD)

Khối lượng giao dịch * (Chiết khấu / 2.5)

Tiền thưởng (10% số tiền gửi)

Dưới USD 500

N/A

N/A

USD 500

20 Lots

USD 50

USD 1,000

40 Lots

USD 100

USD 10,000

400 Lots

USD 1,000

Từ 50,000 USD trở lên

2,000 Lots

USD 5,000

*Lot (Lô) tiêu chuẩn: Giao dịch R/T
 
 • Khách hàng có thể mở nhiều tài khoản MT4 và thực hiện quy đổi nhiều hơn 1 lần nếu đáp ứng các điều kiện sau:
  • Tiền thưởng và khối lượng giao dịch được đáp ứng nhưng giới hạn ở mức 5,000 USD trên mỗi tài khoản MT4, tổng số tiền thưởng giới hạn ở mức 10,000 USD cho mỗi khách hàng.
  • Không có lệnh rút tiền nào được thực hiện sau khi khách hàng đã gửi Email đăng ký tham gia cho đến khi kết thúc Thời gian khuyến mãi.

Cơ chế hoạt động:

 • Để nhận được tiền thưởng, khách hàng phải hoàn thành khối lượng giao dịch đã đề cập trong Email đăng ký tham gia và tuân theo các Điều khoản và Điều kiện được nêu trong tài liệu này. Ngoài ra, khách hàng phải gửi một email khác (“Email yêu cầu nhận thưởng”) đến support@anzocapital.com và cung cấp đầy đủ các thông tin sau:
  • Họ tên đầy đủ,
  • Số điện thoại liên hệ,
  • Số tài khoản giao dịch MT4,
  • ID tài khoản Cổng thông tin Khách hàng,
  • Số tiền thưởng tương ứng.
 • Tiền thưởng sẽ được ghi có vào số dư tài khoản giao dịch MT4 của khách hàng khi tất cả các Điều khoản và Điều kiện được nêu ở đây đã được đáp ứng đầy đủ. Khách hàng có thể sử dụng số tiền thưởng này cho mục đích giao dịch hoặc rút tiền mà không có hạn chế nào.
 • Vui lòng nhấn tại đây để biết thêm thông tin chi tiết Điều khoản
   

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Mở Tài khoản Demo
Mở Tài khoản Thật
Promotions