Làm sao để tham gia:

 • (“Chương trình khuyến mãi”) “Hoàn tiền 50USD” chỉ dành cho các khách hàng không có bất kỳ giao dịch hay nạp/rút nào trước đây, và hiện tại có mối quan hệ với “Anzo Capital Limited” (“Anzo Cap”), được áp dụng đối với tài khoản MT4 đầu tiên của mỗi khách hàng
 • Khách hàng đủ điều kiện để nhận credit 50 USD khi ký quỹ một lần với tối thiểu 500 USD cho Tài khoản ECN hoặc 200 USD cho Tài khoản STP.
 • Để nhận thưởng, Khách hàng phải gửi email có chứa số tài khoản MT4 của Khách hàng và ID Back Office tương ứng tới vn.support@anzocapital.com trước khi bắt đầu giao dịch. Khách hàng gửi email để nhận credit sau giao dịch đã bắt đầu sẽ không đủ điều kiện để tham gia.
 

Cơ chế hoạt động:

 • Để chuyển đổi Chiết khấu tiền mặt 50USD sang số dư tiền mặt, Khách hàng phải đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Tài khoản STP/tài khoản ECN:

  a. Hoàn thành tối thiểu 5 lot giao dịch cho tài khoản STP/ECN

  b. Tối thiểu 25 lệnh cho tài khoản STP/ECN

  c. 5 lot tiêu chuẩn cho tài khoản STP/ECN của khối lượng giao dịch phải được hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ ngày nạp tiền đầu tiên

 • Để chuyển đổi phần thưởng 50USD sang số dư tiền mặt, Khách hàng phải gửi email bao gồm số tài khoản MT4 của Khách hàng và ID Trang quản lý cá nhân tương ứng tới support@anzocapital.com.
 • Phần thưởng credit này có thể mất khoảng 2 ngày làm việc để được ghi vào tài khoản giao dịch MT4 của bạn.
 • Vui lòng nhấn tại đây để biết thêm thông tin chi tiết Điều khoản
 
 

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Mở Tài khoản Demo
Mở Tài khoản Thật
Promotions