Thời gian khuyến mãi

ngày 1 tháng 10 năm 2018 - ngày 31 tháng 10 năm 2018

Làm sao để tham gia

  • Khách hàng mới và khách hàng hiện tại của “Anzo Capital Limited” (“Anzo Cap”) đều có thể tham gia “Kế hoạch bù lỗ giao dịch” (“Khuyến mãi”).
  • Để đủ điều ki ện tham gia chương trình Bù lỗ, khách hàng phải nạp tiền lần đầu tối thiểu là $1000USD cho tài khoản STP và ECN.
  • Với mỗi phần lỗ giao dịch 1000USD, khách hàng có thể nhận phần bù lỗ 50USD. Khách hàng có thể nhận nhiều lần nếu đáp ứng đủ điều kiện. Tổng bù lỗ là 1000USD mỗi khách hàng.
  • Chỉ những phần lỗ giao dịch của tài khoản MT4 đầu tiên được tính vào phần bù lỗ. Lời và lỗ của các lệnh đang mở sẽ không được tính.
 • Chỉ những phần lỗ giao dịch của các lệnh mở và đóng trong vòng 1 tháng của tài khoản đầu tiên được tính vào phần bù lỗ.
 • Khách hàng chỉ nhận phần bù lỗ cho phần lỗ trong tháng 10.

Cơ chế hoạt động

 • Để nhận phần bù lỗ, khách hàng phải gửi email bao gồm số tài khoản MT4 và ID Trang quản lý cá nhận tương ứng tới [email protected] trước ngày 15 hàng tháng.
 • Phần bù lỗ có thể mất 2 ngày làm việc để ghi vào tài khoản giao dịch MT4 của bạn.
 • Tiền bù lỗ sẽ được ghi vào số dư của tài khoản MT4 đầu tiên.
 • Vui lòng nhấn tại đây để biết thêm thông tin chi tiết Điều khoản

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Tài khoản thử
Tài khoản Anzo
Chương trình khuyến mãi
Promotions