Thời gian khuyến mãi

ngày 1 tháng 10 năm 2018 - ngày 30 tháng 11 năm 2018

Làm sao để tham gia:

  • Khách hàng mới và khách hàng hiện tại của “Anzo Capital Limited” (“Anzo Cap”) đều có thể tham gia chương trình "Thưởng Vespa Sprint Carbon " tháng 10 ("Khuyến mãi")
  • Khách hàng muốn tham gia chương trình này cần có tài khoản Anzo Capital đã được xác minh thành công.

 

Để tham gia chương trình này, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

  • Tổng tiền nạp vào tài khoản giao dịch đầu tiên của khách trong Thời gian khuyến mãi phải đạt tối thiểu 10,000USD.
  • Tổng khối lượng giao dịch tài khoản đầu tiên của khách hàng phải đạt tối thiểu 600 lot tiêu chuẩn với tối thiểu 3000 lệnh đóng cho tài khoản STP và 800 lot tiêu chuẩn với 4000 lệnh đóng cho tài khoản ECN.
  • Chỉ tiền ký quỹ và khối lượng giao dịch của tài khoản MT4 đầu tiên của khách hàng trong thời gian khuyễn mãi mới được tính.

Cơ chế hoạt động

  • Để nhận phần thưởng sau khi hoàn thành các điều kiện tại khoản 5, khách hàng phải gửi email bao gồm số tài khoản MT4 và ID Trang quản lý cá nhận tương ứng tới [email protected] trước ngày 07/12/2018 để nhận thưởng.
  • Một khách hàng chỉ có thể nhận 1 xe Vespa hoặc Tiền mặt 3000USD.
  • Người chiến thắng giải thưởng phải hành động theo các điều khoản và điều kiện và không được chuyển giao các quyền và nghĩa vụ này cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Vui lòng nhấn tại đây để biết thêm thông tin chi tiết Điều khoản

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Tài khoản thử
Tài khoản Anzo
Chương trình khuyến mãi
Promotions