Đồng đô la Mỹ đang yếu hơn so với các cặp tiền chính

  • ngày 13 tháng 3 năm 2019

Kickstart your new year with the best USD50 bonus campaign. Limited-time offer! Get it now!


USD/JPY

 

Cặp USD/JPY bắt đầu tăng. Hành động giá không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự 111.75 và hành động giá phục hồi tới đường giá tăng. Mỗi lần cặp này chạm đường giá trên, xu hướng tăng sẽ xảy ra chỉ báo vùng hỗ trợ chính. Các chỉ báo xu hướng giảm từ xu hướng tăng và RSI đang giảm trở lại vùng quá mua.

 

 

 

 

EUR/USD

 

Cặp EUR/USD bắt đầu sự phá vỡ tăng qua mức giá 1.125 là ngưỡng hỗ trợ dài hạn. Cặp này đã quay trở lại mức giá hiện tại trong khoảng 1.129 và 1.145. Các chỉ báo xu hướng chuẩn bị có xu hướng đảo chiều tăng.

 

 

 

 
 GBP/USD

 

Cặp GBP/USD đang kiểm tra ngưỡng hỗ trợ mới tại mức giá 1.326 đồng thời kiểm tra đường giá tăng và một lần nữa là ngưỡng hỗ trợ chính cho cặp này. Các chỉ báo xu hướng giảm với RSI và MACD chuẩn bị có xu hướng đảo chiều, tuy nhiên đang chạm tới vùng quá bán.

 

 

 

USD/CHF

 

Cặp USD/CHF đang kiểm tra mức giá 1.010 mặc dù lực mua mạnh, cặp này vẫn không thể phá vỡ độ cao trên. Các chỉ báo xu hướng tăng, tuy nhiên RSI bật dọc theo vùng quá mua cho dấu hiệu của sự đảo chiều.

 

 

 

 

USD/CAD

 

Cặp USD/CAD đang kiểm tra ngưỡng kháng cự tăng và hình thành mô hình tam giác. Hành động giá dao động trong ngưỡng hỗ trợ và kháng cự này cho tới khi phá vỡ. Các chỉ báo xu hướng tăng với MACD phá vỡ ngưỡng 0. RSI có xu hướng tăng nhưng vẫn kéo trở lại từ vùng quá mua.

 

 

 


BẠC

 

Phe bán Bạc đã phá vỡ mức giá 15.23 và hiện tại đang tiến tới mức giá 15.42. Xu hướng hình thành là xu hướng tăng dài hạn. Các chỉ báo xu hướng cho dấu hiệu xu hướng đảo chiều tăng.

 

 

 

 

VÀNG

 

Vàng một lần nữa bật trở lại từ ngưỡng hỗ trợ 1279.66 nhưng không thể phá vỡ mức giá 1294.92. Xu hướng này cũng cho thấy sự thiếu lực từ phe mua cũng như một phần của xu hướng giảm đang phát triển. Các chỉ báo xu hướng đang hỗ trợ xu hướng tăng với sự phá vỡ ngưỡng 0 trên MACD.

 

 

 

 

DẦU

 

Phe bán WTI đang cố gắng để đẩy giá qua mức $55/thùng. Hành động giá dao động trong khoảng trên trong thời gian gần. Các chỉ báo xu hướng cho thấy tâm lý đang tăng dần.

 


Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Tài khoản thử»
Tài khoản Anzo»
Promotions Chương trình khuyến mãi
Promotions