TẠI SAO THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VỐN CỦA ANZO CAPITAL?

 • Quản lý một số tài khoản phụ không giới hạn số lượng thông qua cổng đa diện hoặc MAM với các phương pháp phân bổ toàn diện.
 • Nhiều cách để gia tăng thu nhập thông qua / Chế độ đãi ngộ linh hoạt :

  • Phí thành tích
  • Phí đăng ký
  • Phí quản lý
  • Hoa hồng
  • Phụ thu
  • Chiết khấu
 • Giao dịch đối ứng và lướt sóng
 • Thân thiện với các loại EA
 • Hỗ trợ tài khoản đăng nhập backoffice để theo dõi thu nhập thực tế .
 • Kết nối khách hàng nhanh chóng thông qua quy trình đăng ký trực tuyến hiệu quả.
Lưu ý: Anzo Capital Limited không cung cấp bất kỳ hình thức, dịch vụ quản lý tiền hoặc giao dịch thay cho bất kỳ khách hàng nào. Khi làm việc với Nhà Quản lý Tiền tệ, Anzo Capital Limited chỉ đảm nhận vai trò là nhà cung cấp công nghệ, bằng cách cung cấp nền tảng giao dịch PAMM/MAM và thực hiện theo hướng dẫn của từng Nhà Quản lý Tiền tệ để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các chương trình Quản lý Vốn. Anzo Capital không chứng thực bất kỳ phương thức điều hành nào của các Nhà Quản lý Tiền tệ hay bất kỳ thỏa thuận riêng nào mà khách hàng có thể ký kết với bất kỳ Nhà Quản lý Tiền tệ nào. Anzo Capital Limited từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với các chương trình Quản lý vốn từ Khách hàng hoặc bất kỳ người nào khác khiếu nại thông qua Khách hàng. Điều này liên quan đến bất kỳ thiệt hại, tổn thất vốn hoặc tổn thất lợi nhuận, chi phí (bao gồm cả chi phí Pháp lý) được duy trì hoặc bị cáo buộc là được duy trì trực tiếp hoặc gián tiếp do Anzo Capital Limited đã tuân theo chỉ dẫn của (các) Nhà Quản lý Tiền tệ.
NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Mở Tài Khoản Demo
Mở Tài Khoản ANZO
Promotions