TẠI SAO THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VỐN CỦA ANZO CAPITAL?

 • Quản lý một số tài khoản phụ không giới hạn số lượng thông qua cổng đa diện hoặc MAM với các phương pháp phân bổ toàn diện.
 • Nhiều cách để gia tăng thu nhập thông qua / Chế độ đãi ngộ linh hoạt :

  • Phí thành tích
  • Phí đăng ký
  • Phí quản lý
  • Hoa hồng
  • Phụ thu
  • Chiết khấu
 • Giao dịch đối ứng và lướt sóng
 • Thân thiện với các loại EA
 • Hỗ trợ tài khoản đăng nhập backoffice để theo dõi thu nhập thực tế .
 • Kết nối khách hàng nhanh chóng thông qua quy trình đăng ký trực tuyến hiệu quả.
NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Tài khoản thử»
Tài khoản Anzo»
Promotions Chương trình khuyến mãi
Promotions