TẠI SAO THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VỐN CỦA ANZO CAPITAL?

 • Quản lý một số tài khoản phụ không giới hạn số lượng thông qua cổng đa diện hoặc MAM với các phương pháp phân bổ toàn diện.
 • Nhiều cách để gia tăng thu nhập thông qua / Chế độ đãi ngộ linh hoạt :

  • Phí thành tích
  • Phí đăng ký
  • Phí quản lý
  • Hoa hồng
  • Phụ thu
  • Chiết khấu
 • Giao dịch đối ứng và lướt sóng
 • Thân thiện với các loại EA
 • Hỗ trợ tài khoản đăng nhập backoffice để theo dõi thu nhập thực tế .
 • Kết nối khách hàng nhanh chóng thông qua quy trình đăng ký trực tuyến hiệu quả.
Mở Tài Khoản Demo
Mở Tài Khoản ANZO