Lịch kinh tế

Lên kế hoạch giao dịch với những thông tin sự kiện quan trọng để bước vào thị trường ngoại tệ. Tin tức và dữ liệu được cập nhật tự động cho nên lúc nào bạn cũng sẽ được cập nhật những thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.

GMT+3 Múi giờ Sự kiện Thay đổi Thực tế Dự đoán Trước đó
ngày 18 tháng 11 năm 2018
21:45 - PPI Input q/q ++ 1.4% 0.5% 1.0%
21:45 - PPI Output q/q ++ 1.5% -0.3% 0.9%
23:50 - Adjusted Trade Balance ++ ¥-302.7 B ¥-303.2 B ¥-141.5 B
23:50 - Trade Balance ++ ¥-449.3 B ¥121.8 B ¥131.3 B
23:50 - Imports y/y + 19.9% 20.5% 7.0%
23:50 - Exports y/y + 8.2% -4.4% -1.3%
ngày 19 tháng 11 năm 2018
00:00 - Eurogroup Meeting ++
03:30 - BoJ Governor Kuroda Speech +++
09:00 - Current Account + €16.9 B €29.4 B €24.3 B
09:00 - Current Account n.s.a. + €24.1 B €32.9 B €20.9 B
10:00 - Construction Output m/m + 2.0% 0.2% -0.6%
10:00 - Construction Output y/y + 4.6% 1.8% 2.2%
15:00 - NAHB Housing Market Index + 60 69 68
15:45 - FOMC Member Williams Speech ++
16:30 - 3-Month Bill Auction + 2.345% 2.34%
16:30 - 6-Month Bill Auction + 2.455% 2.465%
ngày 20 tháng 11 năm 2018
00:30 - RBA Meeting Minutes ++
07:00 - PPI m/m ++ 0.3% 0.4% 0.5%
07:00 - PPI y/y + 3.3% 3.2% 3.2%
07:00 - Exports + ₣21.76 B ₣17.625 B
07:00 - Imports + ₣18.011 B ₣15.395 B
07:00 - Trade Balance ++ ₣3.749 B ₣2.473 B ₣2.23 B
08:20 - RBA Governor Lowe Speech +++
10:00 - BoE Inflation Report Hearings +++
13:30 - Housing Starts ++ 1.228 M 1.288 M 1.21 M
13:30 - Building Permits +++ 1.263 M 1.23 M 1.27 M
13:30 - Housing Starts m/m ++ 1.5% 14.6% -5.5%
13:30 - Building Permits m/m ++ -0.6% 2.6% 1.7%
14:34 - GDT Price Index ++ -3.5% 1.4% -2.0%
16:30 - 4-Week Bill Auction + 2.2% 2.2%
16:30 - 8-Week Bill Auction + 2.3% 2.285%
17:45 - BoC Senior Deputy Governor Wilkins Speech ++
22:00 - BoC Deputy Governor Lane Speech ++
ngày 21 tháng 11 năm 2018
02:00 19m RBNZ Credit Card Spending y/y + 4.9% 7.8%
04:30 2h 49m All Industry Activity Index m/m + -0.5% 0.5%
08:00 6h 19m ECB Non-monetary Policy Meeting ++
09:30 7h 49m Public Sector Net Borrowing + £8.347 B £3.259 B
09:30 7h 49m Public Sector Net Cash Requirement + £-8.899 B £15.846 B
10:45 9h 4m BoE Governor Carney Speech +++
13:30 11h 49m Wholesale Trade m/m ++ 0.6% -0.1%
13:30 11h 49m Durable Goods Orders m/m ++ 0.7% 0.8%
13:30 11h 49m Core Durable Goods Orders m/m +++ 0.1% 0.1%
13:30 11h 49m Durable Goods Orders excl. Defense m/m + 1.2% -0.6%
13:30 11h 49m Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m + 0.1% -0.1%
13:30 11h 49m Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m + -0.4% -0.1%
13:30 11h 49m Initial Jobless Claims ++ 214 K 216 K
13:30 11h 49m Continuing Jobless Claims + 1.645 M 1.676 M
13:30 11h 49m Initial Jobless Claims 4-Week Average + 214.903 K 215.25 K
15:00 13h 19m Existing Home Sales +++ 5.27 M 5.15 M
15:00 13h 19m Existing Home Sales m/m ++ 0.0% -3.4%
15:00 13h 19m Leading Economic Index m/m + 0.4% 0.5%
15:00 13h 19m Michigan Consumer Sentiment ++ 98.7 98.3
15:00 13h 19m Michigan Consumer Expectations ++ 90 88.7
15:00 13h 19m Michigan Current Conditions + 117.2 113.2
15:00 13h 19m Michigan Inflation Expectations + 2.8% 2.8%
15:00 13h 19m Michigan 5-Year Inflation Expectations + 2.4% 2.6%
15:15 13h 34m BoE Governor Carney Speech +++
15:30 13h 49m EIA Crude Oil Stocks Change +++ 8.041 M 10.27 M
15:30 13h 49m EIA Cushing Crude Oil Stocks Change ++ 1.803 M 1.167 M
15:30 13h 49m EIA Crude Oil Imports Change + -0.796 M 0.268 M
15:30 13h 49m EIA Distillate Fuel Production Change + -0.009 M 0.03 M
15:30 13h 49m EIA Distillates Stocks Change + -1.93 M -3.589 M
15:30 13h 49m EIA Gasoline Production Change + -0.457 M 0.342 M
15:30 13h 49m EIA Heating Oil Stocks Change + 0.033 M -0.308 M
15:30 13h 49m EIA Gasoline Stocks Change + -0.892 M -1.411 M
16:30 14h 49m 10-Year TIPS Auction + 0.91%
17:00 15h 19m EIA Natural Gas Storage Change + 28 B 39 B
18:00 16h 19m Baker Hughes US Oil Rig Count ++ 888
21:45 20h 4m Visitor Arrivals m/m + 2.3% -1.9%
21:45 20h 4m Net Permanent & Long-Term Migration + 4.493 K 4.64 K
21:45 20h 4m Visitor Arrivals y/y + 2.9% 2.1%
23:30 21h 49m CPI y/y ++ 1.4% 1.2%
23:30 21h 49m CPI excl. Food and Energy y/y ++ 0.4% 0.4%
23:30 21h 49m Core CPI y/y ++ 1.0% 1.0%
23:50 22h 9m Foreign Bond Investment + ¥1620.8 B
23:50 22h 9m Foreign Investment in Japan Stocks + ¥360.9 B
ngày 22 tháng 11 năm 2018
00:00 22h 19m Thanksgiving Day +
08:15 1d 6h Industrial Production y/y + 8.3%
12:30 1d 10h ECB Monetary Policy Meeting Accounts ++
13:30 1d 11h Corporate Profits q/q + 1.0%
14:45 1d 13h BoC Senior Deputy Governor Wilkins Speech ++
15:00 1d 13h Consumer Confidence Index + -0.1 -2.7
17:00 1d 15h ECB Executive Board Member Mersch Speech ++
20:55 1d 19h BoE MPC Member Saunders Speech ++
ngày 23 tháng 11 năm 2018
00:00 1d 22h Labour Thanksgiving Day +
07:00 2d 5h GDP q/q +++ -0.2% -0.2%
07:00 2d 5h GDP y/y ++ 1.3% 1.1%
08:30 2d 6h Markit Manufacturing PMI ++ 50.7 52.2
08:30 2d 6h Markit Services PMI ++ 54.5 54.7
08:30 2d 6h Markit Composite PMI ++ 52.2 53.4
09:00 2d 7h Markit Manufacturing PMI ++ 51.1 52
09:00 2d 7h Markit Services PMI ++ 53.6 53.7
09:00 2d 7h Markit Composite PMI ++ 53 53.1
12:00 2d 10h ECB Vice President de Guindos Speech ++
13:30 2d 11h CPI m/m ++ 0.1% -0.4%
13:30 2d 11h CPI y/y + 2.5% 2.2%
13:30 2d 11h Core CPI m/m ++ 0.3% 0.0%
13:30 2d 11h Core CPI y/y + 1.7% 1.5%
13:30 2d 11h Retail Sales m/m +++ 0.1% -0.1%
13:30 2d 11h Core Retail Sales m/m +++ -0.2% -0.4%
14:45 2d 13h Markit Manufacturing PMI ++ 56.2 55.7
14:45 2d 13h Markit Services PMI ++ 53.7 54.8
14:45 2d 13h Markit Composite PMI ++ 56.2 54.9
ngày 25 tháng 11 năm 2018
00:00 3d 22h EU Leaders Summit +++
21:45 4d 20h Retail Sales q/q +++ 0.9% 1.1%
21:45 4d 20h Core Retail Sales q/q ++ 1.0% 1.4%
21:45 4d 20h Retail Sales y/y ++ 3.8% 3.1%
22:15 4d 20h RBA Governor Lowe Speech +++
ngày 26 tháng 11 năm 2018
00:30 4d 22h Nikkei Manufacturing PMI ++ 53.1 52.9
03:00 5d 1h RBA Assistant Governor Kent Speech ++
05:00 5d 3h Coincident Index + 116.8 114.6
05:00 5d 3h Leading Index + 104.2 103.9
08:15 5d 6h Employment Level ++ 4.985 M 5.048 M
09:30 5d 7h UK Finance Mortgage Approvals ++ 38.567 K 38.505 K
13:30 5d 11h Chicago Fed National Activity Index + 0.11 0.17
15:30 5d 13h Dallas Fed Manufacturing Index + 26 29.4
16:30 5d 14h 3-Month Bill Auction + 2.345%
16:30 5d 14h 6-Month Bill Auction + 2.455%
18:00 5d 16h 2-Year Note Auction + 2.88%
20:30 5d 18h CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -59.8 K
20:30 5d 18h CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + -2.8 K
20:30 5d 18h CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + -102.3 K
20:30 5d 18h CFTC NZD Non-Commercial Net Positions + -20.9 K
20:30 5d 18h CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + -18.6 K
20:30 5d 18h CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + -47.1 K
20:30 5d 18h CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + 3.4 K
20:30 5d 18h CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + -17.1 K
20:30 5d 18h CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + -9.2 K
20:30 5d 18h CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 381.2 K
20:30 5d 18h CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + 201.4 K
20:30 5d 18h CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + -37 K
21:45 5d 20h Exports + $4.328 B
21:45 5d 20h Imports + $5.888 B
21:45 5d 20h Trade Balance ++ $-1.732 B $-1.56 B
21:45 5d 20h Trade Balance 12-Months ++ $-4.601 B $-5.188 B
23:50 5d 22h BoJ Corporate Services Price Index y/y + 1.2% 1.2%
ngày 27 tháng 11 năm 2018
14:00 6d 12h HPI m/m + 0.3% 0.3%
14:00 6d 12h HPI y/y + 6.8% 6.1%
14:00 6d 12h HPI + 268.7 266
14:00 6d 12h S&P/CS HPI Composite-20 y/y ++ 5.2% 5.5%
14:00 6d 12h S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m + 0.2% 0.0%
14:00 6d 12h S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m + 0.5% 0.1%
15:00 6d 13h Consumer Confidence Index +++ 137.2 137.9
16:30 6d 14h 4-Week Bill Auction + 2.2%
16:30 6d 14h 8-Week Bill Auction + 2.3%
18:00 6d 16h 5-Year Note Auction + 2.997%
20:00 6d 18h RBNZ Financial Stability Report ++

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Tài khoản thử
Tài khoản Anzo
Chương trình khuyến mãi
Promotions