Công cụ tính mức lãi theo PIP

Công cụ giúp bạn tính đơn vị pip dựa trên đồng tiền giao dịch nhằm giúp bạn quản lý lệnh giao dịch tốt hơn

Trải Nghiệm Ngay

Công cụ tính mức ký quỹ

Công cụ giúp bạn tính mức ký quỹ cần thiết để mở hoặc giữ lệnh giao dịch

Trải Nghiệm Ngay

Công cụ tính phí qua đêm

Công cụ giúp bạn tính mức phí qua đêm mà bạn phải trả hoặc được hưởng

Trải Nghiệm Ngay

Công cụ tính lợi nhuận và mức lỗ

Công cụ tính toán lợi nhuận hoặc lỗ cho mỗi lệnh giao dịch sử dụng tỷ giá mở và tỷ giá đóng khác nhau. Quý khách có thể sử dụng tỷ giá theo dữ liệu quá khứ hoặc bất cứ tỷ giá nào khác để so sánh kết quả các lệnh giao dịch của mình

Trải Nghiệm Ngay
NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Mở Tài khoản Demo
Mở Tài khoản Thật
Promotions