Học cách giao dịch với CẨM NANG NGOẠI TỆ của chúng tôi.

Hiểu cách giao dịch và những yếu tố cơ bản của thị trường ngoại tệ để bắt đầu.

  1. Ngoại tệ là gì
  2. Ưu điểm của việc giao dich ngoại tệ
  3. Các loại cặp tiền tệ
  4. Các phiên giao dịch ngoại tệ
  5. Làm thế nào để đọc giá
  6. Chênh lệch giá, pips và lô (lot)
  7. Tiền ký quỹ ,lực đòn bẩy và phí qua đêm
  8. Cách tính lợi nhuận

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Mở Tài Khoản Demo
Mở Tài Khoản ANZO
Promotions