Phần mềm MT4 đa diện kết hợp nhiều tính năng giúp giao dịch hiệu quả với những công năng đặc biệt.

Chức năng:

 1. Kết nối đến 128 tài khoản giúp dễ dàng quản lý và giao dich có thể được khớp lệnh chung hoặc là cho từng tài khoản.
 2. Xem thống kê chi tiết và có thể hoàn toàn điều khiển giao dịch trên từng tài khoản.
 3. Tự đông tính toán khối lượng của mỗi lệnh trong tài khoản dựa trên những quy định được cho đến 5 phương pháp phân bổ 

  • Ấn định trước khối lượng
  • Tổng cộng khối lượng của mỗi lệnh
  • Những phần băng nhau
  • Tỷ lệ số dư
  • Tỷ lệ miễn ký quỹ

 

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Mở Tài khoản Demo
Mở Tài khoản Thật
Promotions