ความปลอดภัยของเงินทุน

เงินกองทุนของลูกค้านั้น ทางเราจะเก็บแยกออกจากเงินกองทุนของบริษัทโดยสิ้นเชิง และจะฝากบัญชีแยกไว้ต่างหาก ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของการทำธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าเงินกองทุนของลูกค้าทั้งหมดจะได้รับการคุ้มครอง 

เจ้าหน้าที่ Anzo Capital จะปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเข้มงวด ซึ่งหมายรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการฟอกเงินเพื่อดูแลลูกค้าของเรา เราจะไม่รับฝากเงินหรือถอนเงินจากบุคคลอื่น กรุณาตรวจสอบ คำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูล ของเราเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพรวมเงินฝาก

วิธีการ ฝากเงิน ประเภท การโอนเงิน สกุลเงินตรา ที่ยอมรับ จำนวนเงินต่ำสุด / สูงสุด  ระยะเวลา ดำเนินการ ค่าธรรมเนียม
บริการโอนเงินไปต่างประเทศ
บริการโอนเงินไปต่างประเทศ USD 100 USD / ไม่เกิน 2 - 5 วันทำการ* (วันจันทร์ถึงวันศุกร์)
เงินฝากจำนวน USD 3,000 ขึ้นไป Anzo จะรับค่าธรรมเนียมของธนาคาร

ฝากต่ำกว่า USD 3000 ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
(MASTER, VISA, JCB)
USD

20 USD / 5500 USD (MASTER),

20 USD / 500 (VISA),

20 USD / 1200 (JCB)

ทันที ฟรี
การโอนเงินเข้ากระเป๋าทางดิจิทัล
การโอนเงินเข้ากระเป๋าทางดิจิทัล USD 100 USD / ไม่เกิน ทันที ฟรี
การโอนเงินเข้ากระเป๋าทางดิจิทัล USD / THB 20 USD / ไม่เกิน ทันที ฟรี
การโอนเงินเข้ากระเป๋าทางดิจิทัล USD 20 USD / ไม่เกิน ทันที ฟรี
การโอนเงินเข้ากระเป๋าทางดิจิทัล USD 100 USD / ไม่เกิน ทันที ฟรี
ออนไลน์แบงค์กิ้ง
ออนไลน์แบงค์กิ้ง THB 50 USD / ไม่เกิน ทันที ฟรี

*การฝากเงินหลังเวลาทำการจะถูกดำเนินการในวันทำการถัดไป

ภาพรวมเงินถอน

วิธีการถอนเงิน ประเภท การโอนเงิน สกุลเงินตรา ที่ยอมรับ จำนวนเงินต่ำสุด / สูงสุด  ระยะเวลา ดำเนินการ ค่าธรรมเนียม
บริการโอนเงินไปต่างประเทศ
บริการโอนเงินไปต่างประเทศ USD 100 USD / ไม่เกิน 2 - 5 วันทำการ* (วันจันทร์ถึงวันศุกร์)
การถอนเงินจำนวน USD 3,000 ขึ้นไป Anzo จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของธนาคาร

หากถอนต่ำกว่า USD 3000 ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
(MASTER, VISA, JCB)
USD 20 USD / ไม่เกิน 9.00 น. – 18.30 น.
(GMT +8)
(วันจันทร์ – วันศุกร์)
ฟรี
การโอนเงินเข้ากระเป๋าทางดิจิทัล
การโอนเงินเข้ากระเป๋าทางดิจิทัล USD 20 USD / ไม่เกิน 9.00 น. – 18.30 น.
(GMT +8)
(วันจันทร์ – วันศุกร์)
ฟรี
การโอนเงินเข้ากระเป๋าทางดิจิทัล USD / THB 20 USD / ไม่เกิน 9.00 น. – 18.30 น.
(GMT +8)
(วันจันทร์ – วันศุกร์)
ฟรี
การโอนเงินเข้ากระเป๋าทางดิจิทัล USD 20 USD / ไม่เกิน 9.00 น. – 18.30 น.
(GMT +8)
(วันจันทร์ – วันศุกร์)
ฟรี
การโอนเงินเข้ากระเป๋าทางดิจิทัล USD 20 USD / ไม่เกิน 9.00 น. – 18.30 น.
(GMT +8)
(วันจันทร์ – วันศุกร์)
ฟรี
ออนไลน์แบงค์กิ้ง
ออนไลน์แบงค์กิ้ง THB 20 USD / ไม่เกิน 9.00 น. – 18.30 น.
(GMT +8)
(วันจันทร์ – วันศุกร์)
ฟรี

*การถอนเงินหลังเวลาทำการจะถูกดำเนินการในวันทำการถัดไป

ลงชื่อสมัครใช้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

ผู้ให้บริการ
ที่มีสภาพคล่อง
เปิดบัญชีทดลอง
เปิดบัญชีเทรดจริง

Promotions