เอกสารเพิ่มเติม

ส่วนหนึ่งในกระบวนการลงทะเบียนออนไลน์ของเรา คุณจะต้องแสดงหลักฐานการพิสูจน์ตัวตนและหลักฐานการอยู่อาศัย หลักฐานการระบุตัวคุณและหลักฐานการอยู่อาศัยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้:

 • เป็นต้นฉบับจริงหรือรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ต้องแสดงทั้ง 4 มุมของสำเนา
 • สำเนาต้องเป็นสี
 
หลักฐานการยืนยันตัวตน

    *ต้องมีอายุอย่างน้อย 3 เดือน

    *ต้องสามารถอ่านได้อย่างชัดเจน

    *ต้องเป็นภาพที่ชัดเจนและสามารถระบุตัวได้

  • บัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้า)
  • ใบขับขี่ (ด้านหน้า)
  • หนังสือเดินทาง

ตัวอย่าง:

บัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้า)

 

ใบขับขี่ (ด้านหน้า)

 

หนังสือเดินทาง

 

หลักฐานการยืนยันที่อยู่

    *เอกสารที่ไม่สามารถใช้เพื่อยืนยันที่อยู่ได้: บัตรเครดิต / เดบิต, สมุดบัญชีธนาคาร, สลิปธนาคาร

    *จะต้องออกในชื่อของคุณ

    *ต้องมีที่อยู่ที่คุณใช้ในการลงทะเบียน

  • บิลค่าน้ำประปา
  • บิลค่าไฟ
  • บิลค่าอินเตอร์เน็ต
  • บิลค่าโทรศัพท์
  • บิลแจ้งค่าบัตรเครดิต
  • รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก
   *จำเป็นต้องมีตราประทับของธนาคาร
   *ไม่ยอมรับ: ใบแจ้งยอดธนาคารออนไลน์โดยไม่มีที่อยู่

ตัวอย่าง:

 

บิลค่าน้ำประปา

 

บิลค่าไฟ

 

บิลค่าอินเตอร์เน็ต

 

บิลค่าโทรศัพท์

 

บิลแจ้งค่าบัตรเครดิต

 

รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก

*จำเป็นต้องมีตราประทับของธนาคาร
*ไม่ยอมรับ: ใบแจ้งยอดธนาคารออนไลน์โดยไม่มีที่อยู่

 

 

ผู้ให้บริการ
ที่มีสภาพคล่อง
เปิดบัญชีทดลอง
เปิดบัญชีเทรดจริง

Promotions