ปฏิทินเศรษฐกิจ

วางแผนการซื้อขายของคุณด้วยกิจกรรมข่าวสำคัญที่จะได้รับขอบข่ายใน Forex ข่าวสารและข้อมูลจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงได้รับการอัปเดตข้อมูลสำคัญอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณ

GMT+3 เวลาที่เหลือ เหตุการณ์ ปริมาณ แท้จริง เอกฉันท์ ก่อนหน้านี้
9 มภาพันธ์ 2019
00:00 - Spring Festival +
10 มภาพันธ์ 2019
00:00 - Spring Festival +
11 มภาพันธ์ 2019
00:00 - Eurogroup Meeting ++
00:00 - National Foundation Day +
07:30 - CPI m/m ++ -0.3% -0.1% -0.3%
07:30 - CPI y/y + 0.6% 0.6% 0.7%
08:45 - ECB Vice President de Guindos Speech ++
09:01 - Foreign Exchange Reserves + $3.088 T $3.05 T $3.073 T
09:30 - Construction Output m/m + -2.8% 0.1% 0.1%
09:30 - Construction Output y/y + -2.4% 1.7% 1.8%
09:30 - Industrial Production m/m ++ -0.5% -0.2% -0.3%
09:30 - Industrial Production y/y + -0.9% 1.0% -1.3%
09:30 - Manufacturing Production m/m +++ -0.7% -1.0% -0.1%
09:30 - Manufacturing Production y/y + -2.1% -2.5% -1.2%
09:30 - Trade Balance ++ £-12.102 B £-11.841 B £-12.4 B
09:30 - Trade Balance Non-EU ++ £-3.642 B £-3.592 B £-4.184 B
09:30 - Index of Services + 0.4% 0.3% 0.4%
09:30 - Business Investment q/q ++ -1.4% 0.1% -1.2%
09:30 - Business Investment y/y + -3.7% -2.9% -1.9%
09:30 - GDP q/q +++ 0.2% 0.7% 0.6%
09:30 - GDP y/y ++ 1.3% 1.4% 1.6%
10:30 - BCB Focus Market Report ++
13:11 - NIESR GDP Estimate ++ 0.2% 0.3% 0.2%
13:58 - 3-Month BTF Auction + -0.503% -0.535% -0.525%
13:58 - 6-Month BTF Auction + -0.494% -0.507% -0.522%
13:58 - 12-Month BTF Auction + -0.499% -0.525% -0.518%
16:15 - Fed Governor Bowman Speech ++
16:30 - 3-Month Bill Auction + 2.4% 2.385%
16:30 - 6-Month Bill Auction + 2.45% 2.44%
21:45 - Electronic Card Retail Sales m/m +++ 1.8% 0.3% -2.3%
21:45 - Electronic Card Retail Sales y/y ++ 3.5% 5.2% 0.6%
23:50 - BoJ M2 Money Stock y/y + 2.4% 2.6% 2.4%
12 มภาพันธ์ 2019
00:00 - Economic and Financial Affairs Council Meeting ++
00:30 - Home Loans m/m ++ -6.1% 0.7% -0.9%
00:30 - Investment Housing Loans m/m + -4.4% -2.4%
00:30 - NAB Business Confidence ++ 4 3 3
00:30 - NAB Business Conditions + 7 4 3
02:00 - RBNZ 2-Year Inflation Expectations + 2.02% 2.03%
04:30 - Tertiary Industry Activity Index m/m ++ -0.3% 0.4% -0.3%
08:20 - Bbk President Weidmann Speech ++
10:00 - BCB MPC (Copom) Minutes ++
10:00 - BoE Deputy Governor Markets and Banking Ramsden Speech ++
10:05 - 6-Month Letras Auction + -0.372% -0.428%
10:05 - 12-Month Letras Auction + -0.307% -0.333%
10:44 - 12-Month BOT Auction + 0.181% 0.285%
12:00 - OPEC Monthly Oil Market Report ++
13:00 - BoE Governor Carney Speech +++
15:00 - JOLTS Job Openings +++ 7.335 M 6.96 M 7.166 M
16:00 - Fed Chair Powell Speech +++
17:45 - Fed Chair Powell Speech +++
20:30 - CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -38 K -37.8 K
20:30 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions + -1.5 K -2.9 K
20:30 - CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + -59.5 K -66 K
20:30 - CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + -46.4 K -61.3 K
20:30 - CFTC NZD Non-Commercial Net Positions + -2.9 K -1.5 K
20:30 - CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + -15.3 K -23.2 K
20:30 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + -60.5 K -60.1 K
20:30 - CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + -27.6 K -19.5 K
20:30 - CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + 52.2 K 54 K
20:30 - CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + 87.9 K 99.2 K
20:30 - CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 306.9 K 277.2 K
20:30 - CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + 64.2 K 131.8 K
20:30 - CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + -32.7 K -40.5 K
23:30 - FOMC Member Mester Speech ++
23:30 - ECB Executive Board Member Lautenschlaeger Speech ++
23:50 - BoJ Corporate Goods Price Index m/m ++ -0.6% -0.4% -0.6%
23:50 - BoJ Corporate Goods Price Index y/y + 0.6% 0.6% 1.5%
13 มภาพันธ์ 2019
00:30 - FOMC Member George Speech ++
01:00 - RBNZ Rate Statement ++
01:00 - RBNZ Monetary Policy Statement ++
01:00 - RBNZ Interest Rate Decision +++ 1.75% 1.75%
02:00 - RBNZ Press Conference +++
09:00 - IEA Monthly Oil Market Report ++
09:30 - PPI Input m/m ++ -0.1% -0.7% -1.6%
09:30 - PPI Input y/y + 2.9% -1.1% 3.2%
09:30 - PPI Output m/m ++ 0.0% 0.0% -0.3%
09:30 - PPI Output y/y + 2.1% 2.4% 2.4%
09:30 - Core PPI Output m/m + 0.4% 0.1% 0.1%
09:30 - Core PPI Output y/y + 2.4% 2.5% 2.4%
09:30 - CPI m/m ++ -0.8% -0.5% 0.2%
09:30 - CPI y/y + 1.8% 2.0% 2.1%
09:30 - Core CPI y/y + 1.9% 2.0% 1.9%
09:30 - Core RPI m/m + -0.9% -0.7% 0.4%
09:30 - Core RPI y/y + 2.5% 2.7% 2.7%
09:30 - RPI m/m + -0.9% -0.7% 0.4%
09:30 - RPI y/y + 2.5% 2.6% 2.7%
09:30 - HPI y/y + 2.5% 2.7% 2.7%
10:00 - Industrial Production m/m ++ -0.9% 0.0% -1.7%
10:00 - Industrial Production y/y + -4.2% 0.0% -3.0%
10:37 - 30-Year Bond Auction + 0.72% 0.806% 0.85%
10:58 - 3-Year BTP Auction + 0.99% 1.07%
10:58 - 7-Year BTP Auction + 2.26% 2.35%
11:00 - Retail Sales m/m ++ -2.2% 1.4% 3.1%
11:00 - Retail Sales y/y ++ 0.6% 2.5% 4.5%
13:30 - CPI m/m ++ 0.0% 0.1% 0.0%
13:30 - Core CPI m/m ++ 0.2% 0.2% 0.2%
13:30 - CPI y/y + 1.6% 1.9% 1.9%
13:30 - Core CPI y/y + 2.2% 2.2% 2.2%
13:30 - CPI n.s.a. + 251.712 251.501 251.233
13:30 - Core CPI + 260.701 260.643 260.078
13:30 - Real Earnings m/m + 0.1% -0.2% 0.7%
13:50 - FOMC Member Bostic Speech ++
13:50 - FOMC Member Mester Speech ++
14:30 - Foreign Exchange Flows + $5.486 B $-2.798 B $-0.911 B
15:30 - EIA Crude Oil Stocks Change +++ 3.633 M 1.091 M 1.263 M
15:30 - EIA Cushing Crude Oil Stocks Change ++ -1.016 M 0.656 M 1.441 M
15:30 - EIA Crude Oil Imports Change + -0.43 M 1.645 M -0.863 M
15:30 - EIA Distillate Fuel Production Change + -0.357 M 0.017 M 0.102 M
15:30 - EIA Distillates Stocks Change + 1.187 M 1.986 M -2.257 M
15:30 - EIA Gasoline Production Change + -0.237 M 0.384 M -0.048 M
15:30 - EIA Heating Oil Stocks Change + 0.19 M 0.036 M -0.456 M
15:30 - EIA Gasoline Stocks Change + 0.408 M 2.267 M 0.513 M
17:00 - FOMC Member Harker Speech ++
19:00 - Federal Budget Balance ++ $-13.5 B $12 B $-204.9 B
19:10 - RBNZ Governor Orr Speech +++
21:45 - Food Price Index m/m ++ 1.0% 0.2% -0.2%
23:50 - GDP q/q +++ 0.3% -0.5% -0.7%
23:50 - GDP Price Index y/y + -0.3% -0.4% -0.4%
23:50 - GDP y/y ++ 1.4% -2.1% -2.6%
14 มภาพันธ์ 2019
00:01 - RICS House Price Balance ++ -22.0% -20.1% -19.0%
03:00 - Trade Balance USD ++ $39.16 B $34.373 B $57.06 B
03:00 - Imports USD y/y + -1.5% 7.2% -7.6%
03:00 - Exports USD y/y + 9.1% 0.5% -4.4%
03:00 - Trade Balance ++ ¥271.16 B ¥200.013 B ¥394.99 B
03:00 - Imports y/y + 2.9% 12.7% -3.1%
03:00 - Exports y/y + 13.9% 3.9% 0.2%
06:30 - Unemployment Rate ++ 8.8% 8.8% 9.1%
07:00 - GDP q/q +++ 0.0% -0.4% -0.2%
07:00 - GDP y/y ++ 0.9% 1.4% 1.1%
07:00 - Wholesale Price Index m/m + -0.7% -0.6% -1.2%
07:00 - Wholesale Price Index y/y + 1.1% 1.6% 2.5%
07:30 - PPI m/m ++ -0.7% 0.0% -0.6%
07:30 - PPI y/y + -0.5% 0.3% 0.6%
09:30 - BoE MPC Member Vlieghe Speech ++
10:00 - Employment Change q/q +++ 0.3% 0.3% 0.2%
10:00 - Employment Change y/y ++ 1.2% 1.0% 1.3%
10:00 - GDP q/q +++ 0.2% 0.2% 0.2%
10:00 - GDP y/y ++ 1.2% 1.2% 1.2%
13:30 - Manufacturing Sales m/m ++ -1.3% -0.4% -1.7%
13:30 - New Housing Price Index m/m ++ 0.0% 0.0% 0.0%
13:30 - Retail Sales m/m +++ -1.2% 0.3% 0.1%
13:30 - Core Retail Sales m/m ++ -1.8% 0.3% 0.0%
13:30 - Retail Control m/m ++ -1.7% 0.3% 1.0%
13:30 - Retail Sales excl. Autos and Gas m/m + -1.4% 0.5% 0.5%
13:30 - PPI m/m ++ -0.1% 0.1% -0.1%
13:30 - Core PPI m/m + 0.3% 0.2% 0.0%
13:30 - PPI y/y + 2.0% 2.0% 2.5%
13:30 - Core PPI y/y + 2.6% 2.7% 2.7%
13:30 - Initial Jobless Claims ++ 239 K 221 K 235 K
13:30 - Continuing Jobless Claims + 1.773 M 1.755 M 1.736 M
13:30 - Initial Jobless Claims 4-Week Average + 231.75 K 231.448 K 225 K
15:00 - Business Inventories m/m ++ -0.1% 0.3% 0.6%
15:30 - EIA Natural Gas Storage Change + -78 B -211 B -237 B
16:00 - FOMC Member Harker Speech ++
16:30 - 4-Week Bill Auction + 2.395% 2.39%
16:30 - 8-Week Bill Auction + 2.4% 2.385%
20:30 - RBA Assistant Governor Kent Speech ++
21:30 - BusinessNZ Manufacturing Index ++ 53.1 53.9 54.8
21:45 - Visitor Arrivals m/m + -2.5% 1.0% 2.0%
21:45 - Net Permanent & Long-Term Migration + 5.08 K 3.545 K 3.31 K
21:45 - Visitor Arrivals y/y + 3.1% 2.0% 7.1%
23:50 - Foreign Bond Investment + ¥992.4 B ¥915.6 B
23:50 - Foreign Investment in Japan Stocks + ¥-102 B ¥-124 B
15 มภาพันธ์ 2019
01:30 - CPI m/m ++ 0.5% 0.5% 0.0%
01:30 - CPI y/y + 1.7% 2.0% 1.9%
01:30 - PPI y/y + 0.1% -1.3% 0.9%
04:30 - Industrial Production m/m ++ -0.1% -0.1% -0.1%
04:30 - Industrial Production y/y + -1.9% -1.9% -1.9%
04:30 - Capacity Utilization Rate + -1.9% 0.3% 1.0%
07:02 - PBC New Loans ++ ¥3.23 T ¥2.573 T ¥1.08 T
07:02 - PBC M2 Money Stock y/y + 8.4% 7.9% 8.1%
07:02 - PBC Outstanding Loan Growth y/y + 13.4% 13.1% 13.5%
08:00 - CPI m/m ++ -1.3% -1.3% -1.3%
08:00 - CPI y/y + 1.0% 1.0% 1.0%
08:00 - HICP m/m ++ -1.7% -1.7% -1.7%
08:00 - HICP y/y + 1.0% 1.0% 1.0%
09:00 - Trade Balance ++ €3.658 B €2.062 B €3.847 B
09:00 - Trade Balance EU + €-0.613 B €0.516 B
09:30 - Retail Sales m/m +++ 1.0% 0.3% -0.7%
09:30 - Retail Sales y/y ++ 4.2% 2.9% 3.1%
09:30 - Core Retail Sales m/m ++ 1.2% 0.3% -1.0%
09:30 - Core Retail Sales y/y ++ 4.1% 3.2% 2.9%
10:00 - BCB IBC-Br Economic Activity + 0.21% -2.9% 0.23%
10:00 - Trade Balance ++ €15.6 B €12.2 B €15.8 B
10:00 - Trade Balance n.s.a. ++ €17 B €20.2 B €19 B
13:00 - ECB Executive Board Member Coeure Speech ++
13:30 - Foreign Securities Purchases ++ $-18.961 B $10.235 B
13:30 - Foreign Securities Purchases by Canadians + $-0.425 B $-4.982 B
13:30 - Import Price Index m/m + -0.5% 0.0% -1.0%
13:30 - Import Price Index y/y + -1.7% -3.1% -0.6%
13:30 - Export Price Index m/m + -0.6% 0.0% -0.6%
13:30 - Export Price Index y/y + -0.2% -0.2% 1.1%
13:30 - Import Price Index excl. Petroleum m/m + -0.7% -0.1% 0.3%
13:30 - NY Fed Empire State Manufacturing Index ++ 8.8 7.3 3.9
14:15 - Fed Industrial Production m/m ++ -0.6% 0.0% 0.1%
14:15 - Fed Capacity Utilization Rate + 78.2% 78.2% 78.8%
14:15 - Fed Manufacturing Production m/m + -0.9% -0.3% 0.8%
14:55 - FOMC Member Bostic Speech ++
15:00 - Michigan Consumer Sentiment ++ 95.5 91.1 91.2
15:00 - Michigan Consumer Expectations ++ 86.2 88.6 79.9
15:00 - Michigan Current Conditions + 110 116.6 108.8
15:00 - Michigan Inflation Expectations + 2.5% 2.7% 2.7%
15:00 - Michigan 5-Year Inflation Expectations + 2.3% 2.5% 2.6%
18:00 - Baker Hughes US Oil Rig Count ++ 857 854
20:30 - CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -36.1 K -38 K
20:30 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions + 0 K -1.5 K
20:30 - CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + -56.1 K -59.5 K
20:30 - CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + -39.7 K -46.4 K
20:30 - CFTC NZD Non-Commercial Net Positions + -4.6 K -2.9 K
20:30 - CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + -16.4 K -15.3 K
20:30 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + -52.1 K -60.5 K
20:30 - CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + -24.5 K -27.6 K
20:30 - CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + 48.2 K 52.2 K
20:30 - CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + 74.5 K 87.9 K
20:30 - CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 334.9 K 306.9 K
20:30 - CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + -4.6 K 64.2 K
20:30 - CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + -41 K -32.7 K
21:00 - TIC Net Long-Term Transactions ++ $-48.3 B $47 B $32 B
21:00 - TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps + $-66.6 B $28.1 B $19.1 B
21:00 - TIC Overall Net Capital Flow + $-33.1 B $-29.8 B $32.1 B
21:00 - TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes + $-77.3 B $-23.1 B $-13.2 B
17 มภาพันธ์ 2019
23:50 3h 51m Core Machinery Orders m/m + 1.5% 0.0%
23:50 3h 51m Core Machinery Orders y/y + -3.0% 0.8%
18 มภาพันธ์ 2019
00:00 4h 1m Washington's Birthday +
11:00 15h 1m Bbk Monthly Report +
11:30 15h 31m BCB Focus Market Report ++
13:50 17h 51m 3-Month BTF Auction + -0.516% -0.503%
13:50 17h 51m 6-Month BTF Auction + -0.482% -0.494%
13:50 17h 51m 12-Month BTF Auction + -0.471% -0.499%
19 มภาพันธ์ 2019
00:30 1d 4h RBA Meeting Minutes ++
02:00 1d 6h RBNZ Non-Resident Debt Holdings + 53.0% 52.3%
07:00 1d 11h Exports + ₣16.85 B
07:00 1d 11h Imports + ₣14.952 B
07:00 1d 11h Trade Balance ++ ₣3.1 B ₣1.898 B
09:00 1d 13h Industrial New Orders m/m + 0.5% -0.2%
09:00 1d 13h Industrial New Orders y/y + 2.3% -2.0%
09:00 1d 13h Industrial Sales m/m + -0.3% 0.1%
09:00 1d 13h Industrial Sales y/y + 4.4% 0.6%
09:00 1d 13h Current Account + €30.9 B €20.3 B
09:00 1d 13h Current Account n.s.a. + €36.2 B €23.2 B
09:30 1d 13h Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y + 3.3% 3.3%
09:30 1d 13h Average Weekly Earnings, Total Pay y/y ++ 3.3% 3.4%
09:30 1d 13h Unemployment Rate ++ 3.9% 4.0%
09:30 1d 13h Claimant Count Change +++ 2.4 K 20.8 K
09:40 1d 13h 3-Month Letras Auction + -0.462%
09:40 1d 13h 9-Month Letras Auction + -0.378%
10:00 1d 14h ZEW Economic Sentiment Indicator +++ -16.3 -15
10:00 1d 14h ZEW Economic Situation ++ 30.6 27.6
10:00 1d 14h Construction Output m/m + -0.5% -0.1%
10:00 1d 14h Construction Output y/y + 2.1% 0.9%
10:00 1d 14h ZEW Economic Sentiment Indicator ++ -21 -20.9
10:15 1d 14h ECB Vice President de Guindos Speech ++
14:00 1d 18h GDT Price Index ++ 2.2% 6.7%
15:00 1d 19h ECB Executive Board Member Praet Speech ++
15:00 1d 19h NAHB Housing Market Index + 56 58
16:30 1d 20h 3-Month Bill Auction + 2.4%
16:30 1d 20h 6-Month Bill Auction + 2.45%
20:30 2d 0h CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -36.1 K
20:30 2d 0h CFTC BRL Non-Commercial Net Positions + 0 K
20:30 2d 0h CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + -56.1 K
20:30 2d 0h CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + -39.7 K
20:30 2d 0h CFTC NZD Non-Commercial Net Positions + -4.6 K
20:30 2d 0h CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + -16.4 K
20:30 2d 0h CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + -52.1 K
20:30 2d 0h CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + -24.5 K
20:30 2d 0h CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + 48.2 K
20:30 2d 0h CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + 74.5 K
20:30 2d 0h CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 334.9 K
20:30 2d 0h CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + -4.6 K
20:30 2d 0h CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + -41 K
21:45 2d 1h PPI Input q/q ++ 1.1% 1.4%
21:45 2d 1h PPI Output q/q ++ 0.6% 1.5%
23:50 2d 3h Adjusted Trade Balance ++ ¥-290.5 B ¥-183.6 B
23:50 2d 3h Trade Balance ++ ¥-1785.6 B ¥-55.3 B
23:50 2d 3h Imports y/y + 5.4% 1.9%
23:50 2d 3h Exports y/y + 5.0% -3.8%

ลงชื่อสมัครใช้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

ผู้ให้บริการ
ที่มีสภาพคล่อง
เปิดบัญชีทดลอง
เปิดบัญชีเทรดจริง
โปรโมชั่น
Promotions