Handel

Dźwignia to liczba przypadków, w których możesz zwiększyć siłę nabywczą, korzystając z dostępnego na koncie funduszu. Na przykład, korzystając z naszej dźwigni konta STP wynoszącej 1: 500, oznacza to, że jeśli masz na swoim koncie 10 000 USD, możesz kupić pozycję o wartości 500 x 10 000 = 5 000 000 USD.

Marża to depozyt wymagany do otwarcia i utrzymania otwartych pozycji. To nie jest opłata czy prowizja, tylko zastaw zabezpieczający Twoje konto.

(Cena rynkowa x Wielkość handlu) / Dźwignia = Wymaganie marży

Wykażemy obliczenia na podstawie następującego przykładu:

Biorąc pod uwagę, że cena rynkowa GBP / USD jest podawana jako 1.4385, aby obrócić jedną mini partię (10 000) przy użyciu dźwigni naszego konta STP wynoszącej 1: 500, Wymaganie depozytu zabezpieczającego = (1,4385 x 10 000) / 500 = 28,77 USD

Uwaga: jeśli waluta bazowa Twojego konta nie znajduje się w USD, konto wymaganego depozytu zabezpieczającego zostanie zamienione na walutę podstawową.

Margin Call to narzędzie ostrzegające Traderów przed spadkiem środków poniżej wymaganej marży, zapobiegając wynikającej z tego powodu likwidacji pozycji. Dlatego też minimalny depozyt pozwalający na zarządzanie inwestycjami będzie wyższy, niż wymagana marża. Jeżeli środki spadną poniżej wymaganej marży, klient otrzyma wezwanie do ich uzupełnienia. Na platformach Anzo Capital Margin Call wynosi 80%.

W przypadku, gdy poziom marży osiągnie 50% lub spadnie poniżej, rozpocznie się procedura Stop Out. Rozpoczniemy likwidację najbardziej nierentownych pozycji. 
Margin Level = (Equity/Used Margin) x 100%

Swap jest obliczany automatycznie na platformie MT4. Poziomy swapów/rolowanie można wyświetlać za pośrednictwem panelu platformy "Przegląd Rynku" postępując zgodnie z poniższymi krokami

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Przegląd Rynku
  2. Wybierz żądany symbol waluty
  3. W wyświetlonym oknie wybierz parę walutową
  4. Kliknij na Właściwości po prawej stronie.
  5. Rolowanie/Swap dla danej pary walutowej (Swap long, Swap short)

Stopa swapu jest obliczana automatycznie na koniec każdego dnia handlowego. Proces rollover rozpoczyna się o godzinie 23:59 czasu serwera. Nasz czas serwera jest ustawiony na GMT+3 podczas DST.

Większość banków na świecie jest zamkniętych w sobotę i niedzielę, więc w tych dniach nie ma rolowania, ale odsetki nadal są naliczane. Dlatego w środy jest naliczany trzydniowy swap również za sobotę i niedzielę.

Take Profit i Stop Loss to zlecenia oczekujące. W chwili ich realizacji są one wysyłane na rynek jako zlecenia rynkowe i zależą od płynności rynku. W związku z nieprzewidywalnymi warunkami rynkowymi, Stop Loss i Take Profit nie zawsze są wykonywane dokładnie na ustalonych poziomach.

Notowania na naszej platformie są dostarczane przez najlepszych dostawców płynności.

Nasz czas na platformę lub wykres jest ustawiony na GMT+3 podczas czasu letniego. Nie można go zmienić na MT4.

Wykresy MT4 przedstawiają cenę zakupu (BID), natomiast w celu zamkniecia pozycji krótkiej (Short) używana jest cena (ASK). Skoro ASK = BID+Spread, realizacja zlecenia Take Profit nie jest możliwa, kiedy cena BID osiągnęła poziom Take Profit.

Posiadamy do 28 par walutowych i lista ta jest stale uzupełniana.

Slippage jest normalnym elementem w handlu CFD i handlu Forex za pomocą dźwigni finansowej. Z reguły poślizg następuje w okresach wysokiej zmienności rynku (na przykład w przypadku ważnych publikacji informacyjnych, danych ekonomicznych, a także w momencie otwarcia rynku itp.). W celu zapewnienia najlepszych warunków handlowych nie interweniujemy w zawieranie transakcji z klientem i traktujemy slippage w taki sam sposób, jak to ma miejsce na wszystkich giełdach finansowych. Banki partnerskie, z którymi współpracujemy dostarczają najlepsze ceny w jakich są realizowane transakcje. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas obrotu w okresach wysokiej zmienności rynku.

Taka sytuacja występuje, gdy wykonanie zamówienia po cenie oferowanej klientowi jest niemożliwe. W takim przypadku zlecenie będzie zrealizowane po cenie o zbliżonej wartości pipsów do ceny żądanej przez klienta. Zatem, Slippage jest różnicą między ceną oczekiwaną, a ceną wykonania zlecenia. Jeśli cena wykonania jest lepsza, niż cena żądana przez klienta, slippage jest nazywany pozytywnym, w przeciwnym razie negatywnym.

Innymi słowy zlecenia mogą nie być wykonywane po zadeklarowanych cenach. Slippage może się zdarzyć, gdy nie ma wystarczającej płynności aby zrealizować zamówienie, więc jest ono realizowane po najlepszej cenie dostarczonej przez nasze banki partnerskie.

Należy zauważyć, że Slippage może wystąpić również w trakcie wykonywania Stop Loss, Take Profit i innych rodzajów zamówień, w zależności od warunków rynkowych. Kiedy te zlecenia są uruchamiane, zlecenie wykonane jest po następnej najlepszej cenie rynkowej. Nie możemy zagwarantować, że egzekucja zleceń oczekujących będzie wykonana po wyznaczonej cenie. Będzie ona wykonana po nastepnej najlepszej cenie dostępnej na rynku.

 

Zarejestruj się aby zacząć

Dostawcy
płynności
KONTO DEMO
KONTO ANZO