วิธีการเข้าร่วม

 • โปรโมชั่นนี้แนะนำให้ใช้เฉพาะกับ” ลูกค้าที่มีอยู่แล้ว “(” Referrer “) และ” new clients “(” Referred Client “) โดยไม่ต้องมี ความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับ “Anzo Capital Limited” (“Anzo Cap”)
 • ลูกค้าทั้งหมดที่อ้างอิงไปยัง Anzo Cap ภายใต้โครงการ Refer-a-Friend จาก Referrer ต้องไม่ใช่ลูกค้าที่มีอยู่ของ บริษัท รางวัล สำหรับลูกค้าที่อ้างอิงจะถูก จำกัด อยู่ในบัญชี MT4 ครั้งแรกของลูกค้าต่อครั้ง (สามารถแลกซื้อได้ครั้งเดียว)
 • วันเข้าร่วมของผู้แนะนำจะต้องเป็นวันก่อนการเข้าร่วมของลูกค้าที่ได้รับการแนะนำ

วิธีการ

  • ทั้งผู้แนะนำและลูกค้าที่ถูกแนะนำจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลในโครงการเพื่อนแนะนำเพื่อนตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
   1. เงินมัดจำของลูกค้าที่ถูกแนะนำได้โอนเข้าบัญชีซื้อขายของลูกค้าที่ถูกแนะนำแล้ว
   2. ยอดเงินฝากเริ่มต้นของลูกค้าที่ได้รับการแนะนำมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 500 USD
    • หมายเหตุ: รางวัลนั้นขึ้นอยู่กับยอดเงินฝากเริ่มต้นของลูกค้าที่ถูกแนะนำ คือ 500 USD และไม่สามารถนำไปใช้กับการฝากเงินใดใดของลูกค้าที่ถูกแนะนำที่เกิดขึ้นในภายหลังได้
   3. ลูกค้าที่ถูกแนะนำได้ดำเนินการซื้อขายเสร็จสิ้นอย่างน้อย 5 รายการ โดยมีปริมาณรวมอย่างน้อย 5 ล็อตมาตรฐานในบัญชี MT4 แรกของลูกค้าภายใน 90 วันตามปฏิทิน
    • •การซื้อขายดัชนี, การทำธุรกรรมทองและน้ำมัน: การซื้อขายจำนวนมากเป็นจำนวน 0.1 lot ในการสร้างโบนัส ความต้องการ
    • เฉพาะการซื้อขายภายใต้บัญชี STP จะถูกนับเป็นปริมาณที่ต้องการ
   4. หากลูกค้าอ้างอิงนำเข้ามาโดย Broker แนะนำ บริษัท จะต้องอยู่ภายใต้ Broker แนะนำเดียวกันซึ่งจะนำลูกค้ารายนี้มาแนะนำ
  • รางวัลที่ได้จากโครงการเพื่อนแนะนำเพื่อนจะคำนวณตามตารางข้อกำหนดการรับรางวัลดังต่อไปนี้:

 

การฝากเงินเริ่มแรกของลูกค้าที่อ้างอิง รางวัลผู้สำหรับผู้แนะนำ*   รางวัลลูกค้าที่ได้รับการแนะนำ*
ขั้นต่ำ 500 USD ลูกค้าเทรดดิ้ง – 50 USD   ลูกค้าเทรดดิ้ง – 50 USD
โบรกเกอร์แนะนำ – 20 USD   ลูกค้าเทรดดิ้ง – 50 USD
ลูกค้าเทรดดิ้ง – 50 USD   โบรกเกอร์แนะนำ – 20 USD
โบรกเกอร์แนะนำ – 20 USD   โบรกเกอร์แนะนำ – 20 USD

*จำนวนเงินรางวัลที่จ่ายให้กับผู้แนะนำหรือลูกค้าที่ถูกแนะนำขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี Anzo Capital Backoffice (ลูกค้าเทรดดิ้งหรือโบรกเกอร์แนะนำ) ของผู้แนะนำและลูกค้าที่ถูกแนะนำ ณ จุดเวลาที่ Anzo Capital ได้รับอีเมล์แจ้งเตือน

**เพื่อให้ลูกค้าที่ได้รับการแนะนำได้รับรางวัลทั้งที่เป็นลูกค้าเทรดดิ้งหรือโบรกเกอร์แนะนำจะต้องไม่อยู่ภายใต้โบรกเกอร์แนะนำนั้นหรือไม่ได้อยู่ภายใต้โบรกเกอร์ที่แนะนำลูกค้ารายนี้มา

 • เพื่อขอรับสิทธิ์ในรางวัล ผู้แนะนำจะต้องส่งอีเมล์ที่มีหมายเลขบัญชี MT4 ของผู้แนะนำและลูกค้าที่ถูกแนะนำ รวมทั้งรหัสประจำตัว Back Office ไปยังอีเมล์ [email protected] ภายใน 90 วันตามปฏิทินนับจากวันที่บัญชี Back Office ของลูกค้าที่ได้รับการแนะนำเปิดใช้งาน
 • โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ข้อกำหนดในการให้บริการ

ลงชื่อสมัครใช้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

ผู้ให้บริการ
ที่มีสภาพคล่อง
เปิดบัญชีทดลอง
เปิดบัญชีเทรดจริง

Promotions