Lịch kinh tế

Lên kế hoạch giao dịch với những thông tin sự kiện quan trọng để bước vào thị trường ngoại tệ. Tin tức và dữ liệu được cập nhật tự động cho nên lúc nào bạn cũng sẽ được cập nhật những thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.

GMT+3 Múi giờ Sự kiện Thay đổi Thực tế Dự đoán Trước đó
ngày 21 tháng 1 năm 2019
00:00 - Eurogroup Meeting ++
00:00 - Birthday of Martin Luther King +
02:00 - NBS Press Conference on Economic Situation ++
02:00 - GDP q/q +++ 1.5% 1.4% 1.6%
02:00 - GDP y/y ++ 6.4% 6.5% 6.5%
02:00 - Retail Sales y/y ++ 8.2% 8.5% 8.1%
02:00 - Industrial Production y/y ++ 5.7% 5.4% 5.4%
02:00 - Fixed Asset Investment y/y ++ 5.9% 5.7% 5.9%
07:00 - PPI m/m ++ -0.4% 0.2% 0.1%
07:00 - PPI y/y + 2.7% 3.2% 3.3%
11:00 - Bbk Monthly Report +
13:57 - 3-Month BTF Auction + -0.566% -0.576% -0.574%
13:57 - 6-Month BTF Auction + -0.566% -0.599% -0.574%
13:57 - 12-Month BTF Auction + -0.551% -0.559% -0.557%
ngày 22 tháng 1 năm 2019
00:00 - Economic and Financial Affairs Council Meeting ++
00:00 - Davos World Economic Forum ++
09:30 - Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y + 3.3% 3.3% 3.3%
09:30 - Average Weekly Earnings, Total Pay y/y ++ 3.4% 3.1% 3.3%
09:30 - Unemployment Rate ++ 4.0% 4.2% 4.1%
09:30 - Claimant Count Change +++ 20.8 K 2.1 K 24.8 K
09:30 - Public Sector Net Borrowing + £2.112 B £6.252 B
09:30 - Public Sector Net Cash Requirement + £21.278 B £2.733 B
09:40 - 3-Month Letras Auction + -0.462% -0.505%
09:40 - 9-Month Letras Auction + -0.378% -0.379%
10:00 - ZEW Economic Sentiment Indicator +++ -15 -20.8 -17.5
10:00 - ZEW Economic Situation ++ 27.6 52 45.3
10:00 - ZEW Economic Sentiment Indicator ++ -20.9 -21.5 -21
13:30 - Manufacturing Sales m/m ++ -1.4% -0.3% -0.1%
13:30 - Wholesale Trade m/m ++ -1.0% -0.1% 0.7%
15:00 - Existing Home Sales +++ 4.99 M 5.26 M 5.33 M
15:00 - Existing Home Sales m/m ++ -6.4% -0.1% 2.1%
16:30 - 3-Month Bill Auction + 2.39% 2.405%
16:30 - 6-Month Bill Auction + 2.45% 2.46%
21:45 - CPI q/q ++ 0.1% 0.6% 0.9%
21:45 - CPI y/y ++ 1.9% 1.2% 1.9%
23:50 - Adjusted Trade Balance ++ ¥-183.6 B ¥-471.4 B ¥-480.7 B
23:50 - Trade Balance ++ ¥-55.3 B ¥39 B ¥-737.7 B
23:50 - Imports y/y + 1.9% 11.0% 12.5%
23:50 - Exports y/y + -3.8% 1.3% 0.1%
ngày 23 tháng 1 năm 2019
00:00 - Davos World Economic Forum ++
02:59 - BoJ Monetary Policy Statement ++
02:59 - BoJ Outlook Report ++
02:59 - BoJ Interest Rate Decision +++ -0.1% -0.1%
04:30 - All Industry Activity Index m/m + -0.3% -0.5% 2.1%
06:30 - BoJ Press Conference +++
07:45 - Business Climate + 103 104 103
09:30 - BoE Deputy Governor Monetary Policy Broadbent Speech ++
10:44 - 5-Year Note Auction + -0.29% -0.19% -0.22%
13:30 2h 6m Retail Sales m/m +++ 0.0% 0.3%
13:30 2h 6m Core Retail Sales m/m +++ 0.1% 0.0%
14:00 2h 36m HPI m/m + 0.2% 0.3%
14:00 2h 36m HPI y/y + 5.6% 5.6%
14:00 2h 36m HPI + 270.2 267.9
14:15 2h 51m BoE Deputy Governor for Prudential Regulation Woods Speech ++
15:00 3h 36m Consumer Confidence Index + -6.2 -6.2
23:50 12h 26m Foreign Bond Investment + ¥2209.9 B
23:50 12h 26m Foreign Investment in Japan Stocks + ¥-428.2 B
ngày 24 tháng 1 năm 2019
00:00 12h 36m Davos World Economic Forum ++
00:30 13h 6m Employment Change +++ 27.9 K 37 K
00:30 13h 6m Full-Time Employment Change + -6.4 K
00:30 13h 6m Participation Rate + 65.6% 65.7%
00:30 13h 6m Unemployment Rate ++ 5.1% 5.1%
00:30 13h 6m Nikkei Manufacturing PMI ++ 52.1 52.6
02:00 14h 36m RBNZ Credit Card Spending y/y + 6.6% 6.1%
05:00 17h 36m Coincident Index + 110.3 103
05:00 17h 36m Leading Index + 99.5 99.3
08:15 20h 51m Markit Manufacturing PMI ++
08:15 20h 51m Markit Services PMI ++ 47.8 49
08:15 20h 51m Markit Composite PMI ++ 47.2 48.7
08:30 21h 6m Markit Manufacturing PMI ++ 52 51.5
08:30 21h 6m Markit Services PMI ++ 52.4 51.8
08:30 21h 6m Markit Composite PMI ++ 52.2 51.6
09:00 21h 36m Trade Balance Non-EU + €3.355 B
09:00 21h 36m Markit Manufacturing PMI ++ 51.9 51.4
09:00 21h 36m Markit Services PMI ++ 51.2 51.2
09:00 21h 36m Markit Composite PMI ++ 50.5 51.1
12:45 1d 1h ECB Deposit Facility Rate Decision +++ -0.4%
12:45 1d 1h ECB Interest Rate Decision +++ 0.0%
12:45 1d 1h ECB Marginal Lending Facility Rate Decision +++ 0.25%
13:30 1d 2h ECB Monetary Policy Press Conference +++
13:30 1d 2h Initial Jobless Claims ++ 216 K 213 K
13:30 1d 2h Continuing Jobless Claims + 1.725 M 1.737 M
13:30 1d 2h Initial Jobless Claims 4-Week Average + 222.48 K 220.75 K
14:45 1d 3h Markit Manufacturing PMI ++ 54.2 53.8
14:45 1d 3h Markit Services PMI ++ 53.5 54.4
14:45 1d 3h Markit Composite PMI ++ 54 54.4
15:00 1d 3h Leading Economic Index m/m + 0.4% 0.2%
15:30 1d 4h EIA Natural Gas Storage Change + -86 B -81 B
16:00 1d 4h EIA Crude Oil Stocks Change +++ -2.106 M -2.683 M
16:00 1d 4h EIA Cushing Crude Oil Stocks Change ++ -0.339 M -0.743 M
16:00 1d 4h EIA Crude Oil Imports Change + 0.981 M -1.22 M
16:00 1d 4h EIA Distillate Fuel Production Change + -0.003 M -0.151 M
16:00 1d 4h EIA Distillates Stocks Change + 3.135 M 2.967 M
16:00 1d 4h EIA Gasoline Production Change + -0.696 M 0.192 M
16:00 1d 4h EIA Heating Oil Stocks Change + 0.075 M 0.346 M
16:00 1d 4h EIA Gasoline Stocks Change + 3.635 M 7.503 M
16:30 1d 5h 4-Week Bill Auction + 2.37%
16:30 1d 5h 8-Week Bill Auction + 2.365%
21:45 1d 10h Visitor Arrivals m/m + -2.9% 4.0%
21:45 1d 10h Net Permanent & Long-Term Migration + 4.506 K 4.66 K
21:45 1d 10h Visitor Arrivals y/y + 2.5% 4.8%
23:30 1d 12h Tokyo CPI y/y + 0.6% 0.3%
23:30 1d 12h Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y + 0.5% 0.6%
23:30 1d 12h Tokyo Core CPI y/y + 1.0% 0.9%
ngày 25 tháng 1 năm 2019
00:00 1d 12h Davos World Economic Forum ++
08:00 1d 20h PPI y/y + 2.5% 3.0%
09:30 1d 22h Ifo Business Expectations ++ 98 97.3
09:30 1d 22h Ifo Current Business Situation ++ 97.9 104.7
09:30 1d 22h Ifo Business Climate +++ 101.4 101
09:30 1d 22h UK Finance Mortgage Approvals ++ 40.108 K 39.403 K
10:45 1d 23h 2-Year CTZ Auction + 0.699%
11:00 1d 23h Jobseekers Total ++ 3423.2 K 3410.8 K
13:30 2d 2h Durable Goods Orders m/m ++ 1.2% 0.8%
13:30 2d 2h Core Durable Goods Orders m/m +++ 0.1% -0.3%
13:30 2d 2h Durable Goods Orders excl. Defense m/m + 4.0% -0.1%
13:30 2d 2h Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m + 0.4% -0.6%
13:30 2d 2h Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m + 0.3% -0.1%
15:00 2d 3h New Home Sales +++ 0.512 M 0.544 M
15:00 2d 3h New Home Sales m/m ++ 1.1% -8.9%
18:00 2d 6h Baker Hughes US Oil Rig Count ++ 852
20:30 2d 9h CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -35.1 K
20:30 2d 9h CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + -7.5 K
20:30 2d 9h CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + -102.8 K
20:30 2d 9h CFTC NZD Non-Commercial Net Positions + 3.4 K
20:30 2d 9h CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + -22.9 K
20:30 2d 9h CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + -60.7 K
20:30 2d 9h CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + -2.7 K
20:30 2d 9h CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + 19.8 K
20:30 2d 9h CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + 76 K
20:30 2d 9h CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 309.6 K
20:30 2d 9h CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + 210.3 K
20:30 2d 9h CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + -53.1 K
ngày 27 tháng 1 năm 2019
23:50 4d 12h BoJ Monetary Policy Meeting Minutes ++
23:50 4d 12h BoJ Corporate Services Price Index y/y + 1.2% 1.2%
ngày 28 tháng 1 năm 2019
00:00 4d 12h Australia Day +
09:00 4d 21h ECB M3 Money Supply y/y + 3.9% 3.7%
09:00 4d 21h ECB Private Sector Loans y/y + 3.3% 3.3%
13:30 5d 2h Chicago Fed National Activity Index + 0.23 0.22
13:50 5d 2h 3-Month BTF Auction + -0.572% -0.566%
13:50 5d 2h 6-Month BTF Auction + -0.584% -0.566%
13:50 5d 2h 12-Month BTF Auction + -0.549% -0.551%
15:30 5d 4h Dallas Fed Manufacturing Index + -17 -5.1
16:30 5d 5h 3-Month Bill Auction + 2.39%
16:30 5d 5h 6-Month Bill Auction + 2.45%
18:00 5d 6h 2-Year Note Auction + 2.619%
18:00 5d 6h 5-Year Note Auction + 2.652%
21:45 5d 10h Exports + $4.939 B
21:45 5d 10h Imports + $5.8 B
21:45 5d 10h Trade Balance ++ $-0.139 B $-0.861 B
21:45 5d 10h Trade Balance 12-Months ++ $-5.936 B $-5.423 B
ngày 29 tháng 1 năm 2019
00:30 5d 13h NAB Business Confidence ++ 4 3
00:30 5d 13h NAB Business Conditions + 11 11
07:00 5d 19h Exports + ₣22.036 B
07:00 5d 19h Imports + ₣17.299 B
07:00 5d 19h Trade Balance ++ ₣3.1 B ₣4.737 B
07:45 5d 20h Consumer Confidence Index + 91 87
08:00 5d 20h Unemployment Rate ++ 15.1% 14.6%
09:00 5d 21h PPI m/m ++ 0.4% -0.7%
09:00 5d 21h PPI y/y + 5.0% 4.5%
10:30 5d 23h 2-Year Note Auction + -0.494% -0.58%
10:45 5d 23h 6-Month BOT Auction + 0.215%
13:30 6d 2h Wholesale Inventories m/m + 0.4% 0.8%
13:30 6d 2h Goods Trade Balance ++ $-74.615 B $-77.246 B
14:00 6d 2h S&P/CS HPI Composite-20 y/y ++ 4.7% 5.0%
14:00 6d 2h S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m + 0.2% 0.0%
14:00 6d 2h S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m + 0.6% 0.4%
15:00 6d 3h Consumer Confidence Index +++ 137.9 128.1
16:30 6d 5h 52-Week Bill Auction + 2.545%
18:00 6d 6h 7-Year Note Auction + 2.68%
23:50 6d 12h Retail Sales m/m +++ 0.0% -1.0%
23:50 6d 12h Retail Sales y/y ++ 1.3% 1.4%
23:50 6d 12h Large Retailer's Sales y/y ++ -0.7% -2.2%

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Tài khoản thử
Tài khoản Anzo
Chương trình khuyến mãi
Promotions