Lịch kinh tế

Lên kế hoạch giao dịch với những thông tin sự kiện quan trọng để bước vào thị trường ngoại tệ. Tin tức và dữ liệu được cập nhật tự động cho nên lúc nào bạn cũng sẽ được cập nhật những thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.

GMT Múi giờ Sự kiện Thay đổi Thực tế Dự đoán Trước đó
ngày 9 tháng 11 năm 2019
01:00 - FOMC Member Williams Speech ++
01:30 - Fed Governor Brainard Speech ++
01:30 - CPI m/m ++ 0.9% 0.3% 0.9%
01:30 - CPI y/y + 3.8% 2.9% 3.0%
01:30 - PPI y/y + -1.6% -1.3% -1.2%
ngày 10 tháng 11 năm 2019
21:45 - Electronic Card Retail Sales m/m +++ -0.6% 0.0% 0.2%
21:45 - Electronic Card Retail Sales y/y ++ 1.6% 2.2% 0.6%
23:50 - BoJ Summary of Opinions ++
23:50 - Core Machinery Orders m/m + -2.9% 2.8% -2.4%
23:50 - Core Machinery Orders y/y + 5.1% 7.2% -14.5%
23:50 - BoJ Bank Lending y/y + 2.0% 1.8% 2.0%
23:50 - Current Account n.s.a. ++ ¥1612.9 B ¥1675 B ¥2157.7 B
23:50 - Goods Trade Balance + ¥1.1 B ¥705 B ¥50.9 B
23:50 - Adjusted Current Account ++ ¥1485.2 B ¥1515.8 B ¥1720.3 B
ngày 11 tháng 11 năm 2019
00:00 - Remembrance Day +
00:00 - Armistice Day +
00:00 - Veterans Day +
05:00 - Economy Watchers Index for Current Conditions + 36.7 47.1 46.7
05:00 - Economy Watchers Index for Future Conditions + 43.7 41.3 36.9
07:00 - Wholesale Price Index m/m + -0.1% 0.0% -0.4%
07:00 - Wholesale Price Index y/y + -2.3% -1.9% -1.9%
09:00 - PBC New Loans ++ ¥0.661 T ¥0.474 T ¥1.69 T
09:00 - PBC M2 Money Stock y/y + 8.4% 8.1% 8.4%
09:00 - PBC Outstanding Loan Growth y/y + 12.4% 12.4% 12.5%
09:00 - Industrial Production m/m ++ -0.4% 0.1% 0.4%
09:00 - Industrial Production y/y + -2.1% -1.2% -1.7%
09:30 - ECB Supervisory Board Chair Enria Speech ++
09:30 - Construction Output m/m + -0.2% 0.1% 0.1%
09:30 - Construction Output y/y + 0.5% -0.1% 1.8%
09:30 - Industrial Production m/m ++ -0.3% -0.4% -0.7%
09:30 - Industrial Production y/y + -1.4% -2.1% -1.8%
09:30 - Manufacturing Production m/m +++ -0.4% 0.6% -0.7%
09:30 - Manufacturing Production y/y + -1.8% 0.8% -1.6%
09:30 - Trade Balance ++ £-12.541 B £-11.886 B £-10.825 B
09:30 - Trade Balance Non-EU ++ £-4.032 B £-3.843 B £-3.233 B
09:30 - Index of Services + 0.4% 0.4% 0.4%
09:30 - Business Investment q/q ++ 0.0% -0.1% -0.4%
09:30 - Business Investment y/y + -0.6% -1.4% -1.4%
09:30 - GDP q/q +++ 0.3% -0.2% -0.2%
09:30 - GDP y/y ++ 1.0% 1.2% 1.3%
09:30 - GDP m/m +++ -0.1% -0.1% -0.2%
09:30 - GDP 3m/3m +++ 0.3% 0.2%
09:50 - ECB Supervisory Board Chair Enria Speech ++
11:25 - BCB Focus Market Report ++
12:00 - Industrial Production m/m ++ 0.0% -0.7% 0.8%
12:00 - Industrial Production n.s.a. y/y + -1.8% -4.1% -1.3%
12:33 - NIESR GDP Estimate ++ 0.1% 0.5% 0.3%
13:15 - FOMC Member Rosengren Speech ++
15:30 - ECB Executive Board Member Mersch Speech ++
21:45 - Visitor Arrivals m/m + -0.1% -0.1% 1.4%
21:45 - Net Permanent & Long-Term Migration + 3.44 K 4.366 K 4.15 K
21:45 - Visitor Arrivals y/y + 1.4% 1.7% 1.8%
23:50 - BoJ M2 Money Stock y/y + 2.5% 2.6% 2.4%
ngày 12 tháng 11 năm 2019
00:30 - NAB Business Confidence ++ 2 0 0
00:30 - NAB Business Conditions + 3 2 2
02:00 - RBNZ 2-Year Inflation Expectations + 1.8% 1.86%
03:35 - 30-Year JGB Auction + 0.458% 0.382%
05:00 - Retail Sales m/m ++ 1.9% -1.4% -1.2%
05:00 - Retail Sales y/y + -2.2% -6.1% -4.0%
08:00 - ECB Executive Board Member Coeure Speech ++
08:30 - ECB Executive Board Member Mersch Speech ++
09:30 - Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y + 3.6% 3.8% 3.8%
09:30 - Average Weekly Earnings, Total Pay y/y ++ 3.6% 3.8% 3.7%
09:30 - Unemployment Rate ++ 3.8% 3.9% 3.9%
09:30 - Claimant Count Change +++ 33 K 17.8 K 13.5 K
09:30 - Employment Change 3-months ++ -58 K 34 K -56 K
09:57 - 6-Month Letras Auction + -0.477% -0.498%
09:57 - 12-Month Letras Auction + -0.457% -0.474%
10:00 - ZEW Economic Sentiment Indicator +++ -2.1 -22.7 -22.8
10:00 - ZEW Economic Situation ++ -24.7 -35.9 -25.3
10:00 - ZEW Economic Sentiment Indicator ++ -1 -32.5 -23.5
10:15 - ECB Supervisory Board Chair Enria Speech ++
10:30 - Fed Vice Chairman Clarida Speech ++
10:30 - 12-Month BOT Auction + -0.135% -0.219%
10:35 - 2-Year Note Auction + -0.62% -0.7%
11:00 - NFIB Small Business Optimism + 102.4 103.5 101.8
12:00 - Services Volume m/m ++ 1.2% -0.7% -0.2%
12:00 - Services Volume y/y + 1.4% -1.7% -1.4%
13:00 - ECB Supervisory Board Member af Jochnick Speech ++
13:50 - 3-Month BTF Auction + -0.594% -0.629%
13:50 - 6-Month BTF Auction + -0.596% -0.632%
13:50 - 12-Month BTF Auction + -0.58% -0.628%
16:30 - 3-Month Bill Auction + 1.565% 1.52%
16:30 - 6-Month Bill Auction + 1.55% 1.535%
17:00 - FOMC Member Barkin Speech ++
17:55 - FOMC Member Harker Speech ++
21:45 - Food Price Index m/m ++ -0.3% -0.1% 0.0%
23:00 - FOMC Member Kashkari Speech ++
23:00 - Unemployment Rate ++ 3.5% 3.8% 3.4%
23:30 - Westpac-MI Consumer Sentiment m/m + 4.5% 2.0% -5.5%
23:50 - BoJ Corporate Goods Price Index m/m ++ 1.1% 0.2% 0.0%
23:50 - BoJ Corporate Goods Price Index y/y + -0.4% -1.0% -1.1%
ngày 13 tháng 11 năm 2019
00:30 - Wage Price Index q/q ++ 0.5% 0.5% 0.5%
00:30 - Wage Price Index y/y + 2.2% 2.3% 2.3%
01:00 - RBNZ Rate Statement ++
01:00 - RBNZ Monetary Policy Statement ++
01:00 - RBNZ Interest Rate Decision +++ 1.0% 1.0%
02:00 - RBNZ Press Conference +++
03:00 - BOK M2 Money Supply y/y + 7.2% 7.4% 7.6%
07:00 - CPI m/m ++ 0.1% 0.1% 0.1%
07:00 - CPI y/y + 1.1% 1.1% 1.1%
07:00 - HICP m/m ++ 0.1% 0.1% 0.1%
07:00 - HICP y/y + 0.9% 0.9% 0.9%
08:00 - ECB Non-monetary Policy Meeting ++
09:30 - PPI Input m/m ++ -1.3% -0.1% -0.9%
09:30 - PPI Input y/y + -5.1% -3.8% -3.0%
09:30 - PPI Output m/m ++ -0.1% 0.0% -0.1%
09:30 - PPI Output y/y + 0.8% 1.1% 1.2%
09:30 - Core PPI Output m/m + -0.1% 0.1% -0.1%
09:30 - Core PPI Output y/y + 1.3% 1.9% 1.7%
09:30 - CPI m/m ++ -0.2% 0.0% 0.1%
09:30 - CPI y/y + 1.5% 1.6% 1.7%
09:30 - Core CPI y/y + 1.7% 1.6% 1.7%
09:30 - Core RPI m/m + -0.2% -0.1% -0.2%
09:30 - Core RPI y/y + 2.1% 2.2% 2.4%
09:30 - RPI m/m + -0.2% 0.5% -0.2%
09:30 - RPI y/y + 2.1% 2.2% 2.4%
09:30 - HPI y/y + 1.3% 1.5% 1.3%
09:30 - CPIH y/y ++ 1.5% 1.7% 1.7%
09:30 - CPIH m/m ++ -0.1% 0.2% 0.1%
09:30 - Core CPI m/m ++ 0.1% 0.1% 0.2%
09:30 - CPI + 108.3 108.5
09:30 - CPIH + 108.3 108.4
10:00 - Industrial Production m/m ++ 0.1% 0.1% 0.4%
10:00 - Industrial Production y/y + -1.7% -2.2% -2.8%
10:43 - 10-Year Bond Auction ++ -0.29% -0.41%
10:47 - 7-Year BTP Auction + 0.91% 0.6%
10:48 - 3-Year BTP Auction + 0.22% 0.05%
10:48 - 30-Year BTP Auction + 2.29% 1.78%
12:00 - Retail Sales m/m ++ 0.7% 0.1% 0.1%
12:00 - Retail Sales y/y + 2.1% 2.7% 1.3%
13:30 - CPI m/m ++ 0.4% 0.1% 0.0%
13:30 - Core CPI m/m ++ 0.2% 0.2% 0.1%
13:30 - CPI y/y + 1.8% 1.8% 1.7%
13:30 - Core CPI y/y + 2.3% 2.5% 2.4%
13:30 - CPI n.s.a. + 257.346 256.971 256.759
13:30 - Core CPI + 265.011 265.106 264.595
13:30 - Real Earnings m/m + -0.1% -0.1% 0.0%
13:30 - CPI n.s.a. m/m + 0.2% 0.1%
13:30 - Core CPI n.s.a. m/m + 0.2% 0.1%
13:30 - CPI + 257.271 256.387 256.358
13:30 - Core CPI n.s.a. + 265.059 264.522
16:00 - Fed Chair Powell Speech +++
16:00 - Cleveland Fed Median CPI m/m + 0.2% 0.2% 0.2%
17:30 - FOMC Member Barkin Speech ++
17:30 - Foreign Exchange Flows + $0.256 B $-3.641 B $-0.438 B
18:30 - FOMC Member Kashkari Speech ++
19:00 - Federal Budget Balance ++ $-134.5 B $-148.6 B $82.8 B
21:00 41m Export Price Index y/y + -6.6% -5.0%
21:00 41m Import Price Index y/y + -6.1% -2.2%
22:50 2h 31m RBA Assistant Governor Bullock Speech ++
23:50 3h 31m GDP q/q +++ 0.3% 0.3%
23:50 3h 31m GDP Price Index y/y + 0.6% 0.4%
23:50 3h 31m GDP y/y ++ 0.5% 1.3%
23:50 3h 31m Foreign Bond Investment + ¥668.1 B
23:50 3h 31m Foreign Investment in Japan Stocks + ¥420.9 B
ngày 14 tháng 11 năm 2019
00:00 3h 41m MI Inflation Expectations + 3.2% 3.6%
00:01 3h 42m RICS House Price Balance ++ 2.7% -2.0%
00:30 4h 11m Employment Change +++ 21.5 K 14.7 K
00:30 4h 11m Full-Time Employment Change + 26.2 K
00:30 4h 11m Participation Rate + 66.2% 66.1%
00:30 4h 11m Unemployment Rate ++ 5.3% 5.2%
02:00 5h 41m NBS Press Conference on Economic Situation ++
02:00 5h 41m Retail Sales y/y ++ 8.0% 7.8%
02:00 5h 41m Industrial Production y/y ++ 5.4% 5.8%
02:00 5h 41m Fixed Asset Investment y/y ++ 5.5% 5.4%
02:00 5h 41m Unemployment Rate ++ 5.1% 5.2%
02:00 5h 41m Industrial Production YTD y/y ++ 5.6%
02:00 5h 41m Retail Sales YTD y/y ++ 8.2%
04:30 8h 11m Tertiary Industry Activity Index m/m ++ -0.6% 0.4%
06:30 10h 11m Unemployment Rate ++ 8.3% 8.5%
07:00 10h 41m GDP q/q +++ -0.1% -0.1%
07:00 10h 41m GDP y/y ++ -0.2% 0.0%
07:30 11h 11m PPI m/m ++ -0.1% -0.3%
07:30 11h 11m PPI y/y + -1.9% -2.0%
07:45 11h 26m CPI m/m ++ -0.1% -0.1%
07:45 11h 26m CPI y/y + 0.7% 0.7%
07:45 11h 26m HICP m/m ++ -0.1% -0.1%
07:45 11h 26m HICP y/y + 0.9% 0.9%
08:00 11h 41m CPI m/m ++ 1.0% 1.0%
08:00 11h 41m CPI y/y + 0.1% 0.1%
08:00 11h 41m HICP m/m ++ 0.6% 0.6%
08:00 11h 41m HICP y/y + 0.2% 0.2%
09:30 13h 11m Retail Sales m/m +++ -0.2% 0.0%
09:30 13h 11m Retail Sales y/y ++ 2.3% 3.1%
09:30 13h 11m Core Retail Sales m/m ++ -0.9% 0.2%
09:30 13h 11m Core Retail Sales y/y ++ 2.6% 3.0%
10:00 13h 41m Employment Change q/q +++ 0.2% 0.2%
10:00 13h 41m Employment Change y/y ++ 1.0% 1.2%
10:00 13h 41m GDP q/q +++ 0.2% 0.2%
10:00 13h 41m GDP y/y ++ 1.1% 1.1%
10:30 14h 11m Fed Governor Quarles Speech ++
10:30 14h 11m 30-Year Treasury Gilt Auction + 1.148%
11:00 14h 41m ECB Executive Board Member Lane Speech ++
12:00 15h 41m OPEC Monthly Oil Market Report ++
13:30 17h 11m New Housing Price Index m/m ++ 0.0% 0.1%
13:30 17h 11m PPI m/m ++ 0.1% -0.3%
13:30 17h 11m Core PPI m/m + 0.2% -0.3%
13:30 17h 11m PPI y/y + 0.9% 1.4%
13:30 17h 11m Core PPI y/y + 1.9% 2.0%
13:30 17h 11m Initial Jobless Claims ++ 213 K 211 K
13:30 17h 11m Continuing Jobless Claims + 1.686 M 1.689 M
13:30 17h 11m Initial Jobless Claims 4-Week Average + 214.622 K 215.25 K
14:10 17h 51m Fed Vice Chairman Clarida Speech ++
14:10 17h 51m FOMC Member Evans Speech ++
15:00 18h 41m Fed Chair Powell Speech +++
15:30 19h 11m EIA Natural Gas Storage Change + 61 B 34 B
15:50 19h 31m ECB Supervisory Board Member Hakkarainen Speech ++
16:00 19h 41m EIA Crude Oil Stocks Change +++ 0.778 M 7.929 M
16:00 19h 41m EIA Cushing Crude Oil Stocks Change ++ 0.652 M 1.714 M
16:00 19h 41m EIA Crude Oil Imports Change + -0.285 M 0.336 M
16:00 19h 41m EIA Distillate Fuel Production Change + 0.093 M -0.095 M
16:00 19h 41m EIA Distillates Stocks Change + -0.261 M -0.622 M
16:00 19h 41m EIA Gasoline Production Change + -0.004 M -0.148 M
16:00 19h 41m EIA Heating Oil Stocks Change + -0.11 M 0.106 M
16:00 19h 41m EIA Gasoline Stocks Change + -2.024 M -2.828 M
16:30 20h 11m 4-Week Bill Auction + 1.535%
16:30 20h 11m 8-Week Bill Auction + 1.53%
16:45 20h 26m FOMC Member Daly Speech ++
17:00 20h 41m FOMC Member Williams Speech ++
17:20 21h 1m FOMC Member Bullard Speech ++
17:30 21h 11m SNB Governing Board Member Maechler Speech ++
19:00 22h 41m Bank of Mexico Interest Rate Decision +++ 7.75%
21:30 1d 1h BusinessNZ Manufacturing Index ++ 48.4 48.4
ngày 15 tháng 11 năm 2019
00:00 1d 3h Economic and Financial Affairs Council Meeting ++
00:00 1d 3h Proclamation of The Republic +
02:00 1d 5h Exports y/y + -14.7% -14.7%
02:00 1d 5h Imports y/y + -14.6% -14.6%
02:00 1d 5h Trade Balance ++ $5.393 B $5.393 B
02:15 1d 5h RBA Deputy Governor Debelle Speech ++
02:45 1d 6h BoC Governor Poloz Speech +++
04:30 1d 8h Industrial Production m/m ++ 1.4% 1.4%
04:30 1d 8h Industrial Production y/y + 1.1% 1.1%
04:30 1d 8h Capacity Utilization Rate + -0.6% -2.9%
08:00 1d 11h ECB Executive Board Member Mersch Speech ++
08:15 1d 11h ECB Supervisory Board Member af Jochnick Speech ++
08:20 1d 12h ECB Supervisory Board Member Fernandez-Bollo Speech ++
08:30 1d 12h GDP q/q +++ -3.2% -3.2%
08:30 1d 12h GDP y/y ++ -2.9% -2.9%
09:00 1d 12h IEA Monthly Oil Market Report ++
09:00 1d 12h Trade Balance ++ €2.892 B €2.585 B
09:00 1d 12h Trade Balance EU + €0.259 B
10:00 1d 13h CPI m/m ++ 0.0% 0.0%
10:00 1d 13h CPI y/y + 0.3% 0.3%
10:00 1d 13h HICP m/m ++ 0.2% 0.2%
10:00 1d 13h HICP y/y + 0.2% 0.2%
10:00 1d 13h CPI FOI excl. Tobacco m/m + 0.3% -0.7%
10:00 1d 13h CPI FOI excl. Tobacco y/y + 0.2% 0.1%
10:00 1d 13h Core CPI m/m ++ -0.3% 0.4%
10:00 1d 13h CPI m/m ++ 0.1% 0.2%
10:00 1d 13h Core CPI y/y + 1.1% 1.1%
10:00 1d 13h CPI y/y + 0.7% 0.7%
10:00 1d 13h Trade Balance ++ €19.4 B €20.3 B
10:00 1d 13h Trade Balance n.s.a. ++ €17.4 B €14.7 B
10:00 1d 13h CPI excl. Tobacco m/m ++ 0.2% 0.2%
10:00 1d 13h CPI excl. Tobacco y/y + 0.8% 0.8%
13:30 1d 17h BoC Deputy Governor Lane Speech ++
13:30 1d 17h Foreign Securities Purchases ++ $4.989 B
13:30 1d 17h Foreign Securities Purchases by Canadians + $-4.708 B
13:30 1d 17h Retail Sales m/m +++ 0.3% -0.3%
13:30 1d 17h Core Retail Sales m/m ++ 0.2% -0.1%
13:30 1d 17h Retail Control m/m ++ 0.7% 0.0%
13:30 1d 17h Retail Sales excl. Autos and Gas m/m + -0.6% 0.0%
13:30 1d 17h Retail Sales y/y + 4.1% 4.1%
13:30 1d 17h Import Price Index m/m + -0.4% 0.2%
13:30 1d 17h Import Price Index y/y + -1.4% -1.6%
13:30 1d 17h Export Price Index m/m + -0.1% -0.2%
13:30 1d 17h Export Price Index y/y + -2.9% -1.6%
13:30 1d 17h Import Price Index excl. Petroleum m/m + 0.1% -0.1%
13:30 1d 17h NY Fed Empire State Manufacturing Index ++ 2.9 4
14:15 1d 17h Fed Industrial Production m/m ++ -0.3% -0.4%
14:15 1d 17h Fed Capacity Utilization Rate + 77.7% 77.5%
14:15 1d 17h Fed Manufacturing Production m/m + 0.3% -0.5%
14:15 1d 17h Fed Industrial Production y/y ++ -0.5% -0.1%
15:00 1d 18h Business Inventories m/m ++ 0.3% 0.0%
15:00 1d 18h Retail Inventories m/m ++ 0.3% 0.3%
15:00 1d 18h Retail Inventories excl. Autos m/m ++ 0.3%
18:00 1d 21h Baker Hughes US Oil Rig Count ++ 684
18:00 1d 21h Baker Hughes US Total Rig Count ++ 817
20:30 2d 0h CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -26.8 K
20:30 2d 0h CFTC BRL Non-Commercial Net Positions + -43.5 K
20:30 2d 0h CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + 54 K
20:30 2d 0h CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + -26.6 K
20:30 2d 0h CFTC MXN Non-Commercial Net Positions + 140.4 K
20:30 2d 0h CFTC NZD Non-Commercial Net Positions + -39 K
20:30 2d 0h CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + -14.2 K
20:30 2d 0h CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + -29 K
20:30 2d 0h CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + -23.3 K
20:30 2d 0h CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + 48 K
20:30 2d 0h CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + 279.8 K
20:30 2d 0h CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 406.1 K
20:30 2d 0h CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + -0.1 K
20:30 2d 0h CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions + -1.4 K
20:30 2d 0h CFTC Corn Non-Commercial Net Positions + -26 K
20:30 2d 0h CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions + -136.1 K
20:30 2d 0h CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions + 91.9 K
20:30 2d 0h CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions + 11.1 K
20:30 2d 0h CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions + 41.2 K
20:30 2d 0h CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + -60.7 K
ngày 18 tháng 11 năm 2019
00:00 4d 3h Revolution Day +
00:30 4d 4h Trade Balance ++ S$3.705 B S$3.834 B
00:30 4d 4h Non-Oil Domestic Exports m/m + -7.2% -3.3%
00:30 4d 4h Non-Oil Domestic Exports y/y + -6.3% -8.1%
08:30 4d 12h Unemployment Rate 3-Months ++ 2.9% 2.9%
11:25 4d 15h BCB Focus Market Report ++
13:50 4d 17h 3-Month BTF Auction + -0.594%
13:50 4d 17h 6-Month BTF Auction + -0.596%
13:50 4d 17h 12-Month BTF Auction + -0.58%
15:00 4d 18h NAHB Housing Market Index + 72 71
16:30 4d 20h 3-Month Bill Auction + 1.565%
16:30 4d 20h 6-Month Bill Auction + 1.55%
21:00 5d 0h TIC Net Long-Term Transactions ++ $20.4 B $-41.1 B
21:00 5d 0h TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps + $6.3 B $-65.4 B
21:00 5d 0h TIC Overall Net Capital Flow + $35.9 B $70.5 B
21:00 5d 0h TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes + $-26.9 B $-30.5 B
21:45 5d 1h PPI Input q/q ++ 0.5% 0.3%
21:45 5d 1h PPI Output q/q ++ 0.3% 0.5%
22:05 5d 1h RBA Assistant Governor Kent Speech ++
ngày 19 tháng 11 năm 2019
00:30 5d 4h RBA Meeting Minutes ++
02:00 5d 5h RBNZ Non-Resident Debt Holdings + 48.2% 49.8%
07:00 5d 10h Exports + ₣20.784 B
07:00 5d 10h Imports + ₣16.764 B
07:00 5d 10h Trade Balance ++ ₣3.36 B ₣4.02 B
09:00 5d 12h Industrial New Orders m/m + -1.5% 1.1%
09:00 5d 12h Industrial New Orders y/y + -3.9% -10.0%
09:00 5d 12h Industrial Sales m/m + -0.4% -0.3%
09:00 5d 12h Industrial Sales y/y + -1.0% -2.2%
09:00 5d 12h Current Account + €24.5 B €26.6 B
09:00 5d 12h Current Account n.s.a. + €23.4 B €25.7 B
09:40 5d 13h 3-Month Letras Auction + -0.581%
09:40 5d 13h 9-Month Letras Auction + -0.486%
10:00 5d 13h Construction Output m/m + 0.7% -0.5%
10:00 5d 13h Construction Output y/y + 2.7% 1.2%
13:30 5d 17h Manufacturing Sales m/m ++ 0.3% 0.8%
13:30 5d 17h Housing Starts ++ 1.212 M 1.256 M
13:30 5d 17h Building Permits +++ 1.4 M 1.387 M
13:30 5d 17h Housing Starts m/m ++ 0.6% -9.4%
13:30 5d 17h Building Permits m/m ++ 0.0% -2.7%
14:00 5d 17h FOMC Member Williams Speech ++
14:00 5d 17h GDT Price Index ++ 1.6% 3.7%
17:20 5d 21h BoC Senior Deputy Governor Wilkins Speech ++
21:00 6d 0h PPI m/m ++ 0.2% 0.1%
21:00 6d 0h PPI y/y + -0.5% -0.7%
23:50 6d 3h Adjusted Trade Balance ++ ¥-277.5 B ¥-97.2 B
23:50 6d 3h Trade Balance ++ ¥-80.3 B ¥-123 B
23:50 6d 3h Imports y/y + -5.2% -1.5%
23:50 6d 3h Exports y/y + -6.7% -5.2%

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

Mở Tài Khoản Demo
Mở Tài Khoản ANZO