Lịch kinh tế

Lên kế hoạch giao dịch với những thông tin sự kiện quan trọng để bước vào thị trường ngoại tệ. Tin tức và dữ liệu được cập nhật tự động cho nên lúc nào bạn cũng sẽ được cập nhật những thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.

GMT Múi giờ Sự kiện Thay đổi Thực tế Dự đoán Trước đó
ngày 20 tháng 1 năm 2020
00:00 - Eurogroup Meeting ++
00:00 - Birthday of Martin Luther King +
02:00 - Foreign Direct Investment YTD y/y + 3.5% 6.0%
04:30 - Industrial Production m/m ++ -1.0% -0.9% -0.9%
04:30 - Industrial Production y/y + -8.2% -8.1% -8.1%
04:30 - Capacity Utilization Rate + -0.3% 0.7% -4.5%
07:00 - PPI m/m ++ 0.1% -0.1% 0.0%
07:00 - PPI y/y + -0.2% -0.7% -0.7%
08:30 - Unemployment Rate 3-Months ++ 3.3% 3.2% 3.2%
11:00 - Bbk Monthly Report +
11:25 - BCB Focus Market Report ++
13:55 - 3-Month BTF Auction + -0.58% -0.59%
13:55 - 6-Month BTF Auction + -0.576% -0.589%
13:55 - 12-Month BTF Auction + -0.576% -0.583%
21:00 3h 15m PPI m/m ++ -0.1% -0.1%
21:00 3h 15m PPI y/y + 0.2% -0.1%
ngày 21 tháng 1 năm 2020
00:00 6h 15m Economic and Financial Affairs Council Meeting ++
00:00 6h 15m Davos World Economic Forum ++
02:00 8h 15m RBNZ Non-Resident Debt Holdings + 47.9% 49.6%
02:30 8h 45m BoJ Monetary Policy Statement ++
02:30 8h 45m BoJ Outlook Report ++
02:30 8h 45m BoJ Interest Rate Decision +++ -0.1%
06:30 12h 45m BoJ Press Conference +++
08:30 14h 45m CPI y/y + 3.0% 3.0%
09:00 15h 15m ECB Bank Lending Survey +
09:00 15h 15m Trade Balance ++ €-2.597 B €-2.577 B
09:30 15h 45m Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y + 3.4% 3.5%
09:30 15h 45m Average Weekly Earnings, Total Pay y/y ++ 3.4% 3.2%
09:30 15h 45m Unemployment Rate ++ 3.7% 3.8%
09:30 15h 45m Claimant Count Change +++ 21.2 K 28.8 K
09:30 15h 45m Employment Change 3-months ++ 134 K 24 K
09:40 15h 55m 3-Month Letras Auction + -0.584%
09:40 15h 55m 9-Month Letras Auction + -0.463%
10:00 16h 15m ZEW Economic Sentiment Indicator +++ 4.3 10.7
10:00 16h 15m ZEW Economic Situation ++ -12.4 -19.9
10:00 16h 15m ZEW Economic Sentiment Indicator ++ 5.5 11.2
10:30 16h 45m 2-Year Note Auction + -0.64%
12:00 18h 15m Unemployment Rate ++ 3.5% 3.5%
12:00 18h 15m Unemployment Rate n.s.a. ++ 3.5% 3.4%
13:30 19h 45m Manufacturing Sales m/m ++ 0.3% -0.7%
14:00 20h 15m GDT Price Index ++ -0.3% 2.8%
16:30 22h 45m 3-Month Bill Auction + 1.53%
16:30 22h 45m 6-Month Bill Auction + 1.53%
23:00 1d 5h GDP q/q +++ 0.7% 0.4%
23:00 1d 5h GDP y/y ++ 1.1% 2.0%
23:30 1d 5h Westpac-MI Consumer Sentiment m/m + -0.8% -1.9%
ngày 22 tháng 1 năm 2020
00:00 1d 6h Davos World Economic Forum ++
07:45 1d 14h Business Climate + 101 102
08:00 1d 14h CPI m/m ++ 0.2% 0.1%
08:00 1d 14h CPI y/y + 3.8% 3.6%
08:00 1d 14h Core CPI m/m ++ 0.2% 0.1%
08:00 1d 14h Core CPI y/y + 3.9% 3.9%
09:00 1d 15h Industrial New Orders m/m + 0.0% 0.6%
09:00 1d 15h Industrial New Orders y/y + -2.4% -1.5%
09:00 1d 15h Industrial Sales m/m + -0.8% 0.6%
09:00 1d 15h Industrial Sales y/y + -0.4% -0.2%
09:30 1d 15h Public Sector Net Borrowing + £1.686 B £4.878 B
09:30 1d 15h Public Sector Net Cash Requirement + £9.304 B £9.862 B
13:30 1d 19h CPI m/m ++ 0.2% -0.1%
13:30 1d 19h CPI y/y + 2.1% 2.2%
13:30 1d 19h Core CPI m/m ++ -0.2% -0.2%
13:30 1d 19h Core CPI y/y + 1.9% 1.9%
13:30 1d 19h New Housing Price Index m/m ++ 0.1% -0.1%
13:30 1d 19h Wholesale Trade m/m ++ -0.3% -1.1%
13:30 1d 19h Common CPI y/y + 1.9% 1.9%
13:30 1d 19h Median CPI y/y + 2.3% 2.4%
13:30 1d 19h Trimmed CPI y/y + 2.1% 2.2%
13:30 1d 19h Chicago Fed National Activity Index + -0.3 0.56
14:00 1d 20h HPI m/m + 0.2% 0.2%
14:00 1d 20h HPI y/y + 5.0% 5.0%
14:00 1d 20h HPI + 281.6 280.2
15:00 1d 21h BoC Monetary Policy Report ++
15:00 1d 21h BoC Rate Statement ++
15:00 1d 21h BoC Interest Rate Decision +++ 1.75%
15:00 1d 21h Existing Home Sales +++ 5.36 M 5.35 M
15:00 1d 21h Existing Home Sales m/m ++ -0.7% -1.7%
16:15 1d 22h BoC Monetary Policy Report Press Conference +++
17:30 1d 23h Foreign Exchange Flows + $-6.793 B $1.11 B
21:45 2d 4h Visitor Arrivals m/m + 0.7% 0.0%
21:45 2d 4h Net Permanent & Long-Term Migration + 6.84 K 4.12 K
21:45 2d 4h Visitor Arrivals y/y + -3.2% 0.1%
23:50 2d 6h Adjusted Trade Balance ++ ¥-68.8 B ¥-60.8 B
23:50 2d 6h Trade Balance ++ ¥88.1 B ¥-82.1 B
23:50 2d 6h Imports y/y + -10.5% -15.7%
23:50 2d 6h Exports y/y + -7.4% -7.9%
23:50 2d 6h Foreign Bond Investment + ¥2322.4 B
23:50 2d 6h Foreign Investment in Japan Stocks + ¥-16.4 B
ngày 23 tháng 1 năm 2020
00:00 2d 6h Davos World Economic Forum ++
00:00 2d 6h MI Inflation Expectations + 3.8% 4.0%
00:30 2d 6h Employment Change +++ 13.7 K 39.9 K
00:30 2d 6h Full-Time Employment Change + 4.2 K
00:30 2d 6h Participation Rate + 66.0% 66.0%
00:30 2d 6h Unemployment Rate ++ 5.3% 5.2%
00:30 2d 6h URA Property Price Index q/q + 0.3% 0.3%
04:30 2d 10h All Industry Activity Index m/m + -0.1% -4.3%
05:00 2d 11h Coincident Index + 95.1 95.1
05:00 2d 11h Leading Index + 90.9 90.9
05:00 2d 11h Coincident Index m/m + -0.2%
05:00 2d 11h Leading Index m/m + -0.7%
05:00 2d 11h CPI y/y ++ 0.6% 0.6%
09:40 2d 15h 3-Year Bonos Auction + -0.391%
09:40 2d 15h 30-Year Obligacion Auction + 1.327%
09:50 2d 16h 3-Year OAT Auction + -0.58%
09:50 2d 16h 5-Year OAT Auction + -0.39%
12:00 2d 18h Mid-Month CPI m/m ++ 0.23% 1.05%
12:00 2d 18h Mid-Month CPI y/y + 3.76% 3.91%
12:00 2d 18h First Half-Month CPI m/m + 0.08% 0.35%
12:00 2d 18h First Half-Month Core CPI m/m + 0.21% 0.36%
12:45 2d 19h ECB Monetary Policy Statement ++
12:45 2d 19h ECB Deposit Facility Rate Decision +++ -0.5%
12:45 2d 19h ECB Interest Rate Decision +++ 0.0%
12:45 2d 19h ECB Marginal Lending Facility Rate Decision +++ 0.25%
13:30 2d 19h ECB Monetary Policy Press Conference +++
13:30 2d 19h Initial Jobless Claims ++ 224 K 204 K
13:30 2d 19h Continuing Jobless Claims + 1.782 M 1.767 M
13:30 2d 19h Initial Jobless Claims 4-Week Average + 206.734 K 216.25 K
15:00 2d 21h CB Leading Economic Index m/m + 0.0% 0.0%
15:00 2d 21h Consumer Confidence Index + -8 -8.1
15:30 2d 21h EIA Natural Gas Storage Change + -77 B -109 B
16:00 2d 22h Kansas City Fed Manufacturing Composite Index + -5 -8
16:00 2d 22h Kansas City Fed Manufacturing Production + -6 -7
16:00 2d 22h EIA Crude Oil Stocks Change +++ -1.117 M -2.549 M
16:00 2d 22h EIA Cushing Crude Oil Stocks Change ++ -0.81 M 0.342 M
16:00 2d 22h EIA Crude Oil Imports Change + 0.295 M -0.595 M
16:00 2d 22h EIA Distillate Fuel Production Change + -0.089 M -0.105 M
16:00 2d 22h EIA Distillates Stocks Change + 4.249 M 8.171 M
16:00 2d 22h EIA Gasoline Production Change + -0.428 M 0.394 M
16:00 2d 22h EIA Heating Oil Stocks Change + 0.093 M -0.168 M
16:00 2d 22h EIA Gasoline Stocks Change + 3.155 M 6.678 M
16:00 2d 22h EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change + 0.076 M
16:00 2d 22h EIA Refinery Utilization Rate Change + -0.8%
16:30 2d 22h 4-Week Bill Auction + 1.505%
16:30 2d 22h 8-Week Bill Auction + 1.53%
18:00 3d 0h 10-Year TIPS Auction + 0.149%
21:45 3d 4h CPI q/q ++ 0.1% 0.7%
21:45 3d 4h CPI y/y ++ 2.2% 1.5%
22:00 3d 4h Commonwealth Bank Manufacturing PMI ++ 49 49.2
22:00 3d 4h Commonwealth Bank Services PMI ++ 49.5 49.8
22:00 3d 4h Commonwealth Bank Composite PMI ++ 49.6
23:30 3d 5h CPI y/y ++ 0.4% 0.5%
23:30 3d 5h CPI excl. Food and Energy y/y ++ 0.8% 0.8%
23:30 3d 5h Core CPI y/y ++ 0.4% 0.5%
23:30 3d 5h CPI s.a. m/m ++ 0.2%
23:50 3d 6h BoJ Monetary Policy Meeting Minutes ++
ngày 24 tháng 1 năm 2020
00:00 3d 6h Davos World Economic Forum ++
00:00 3d 6h Spring Festival +
00:00 3d 6h Seollal (Korean New Year) +
00:30 3d 6h Markit Manufacturing PMI ++ 48.7 48.4
00:30 3d 6h Markit Services PMI ++ 50.7 49.4
00:30 3d 6h Markit Composite PMI ++ 48.6
02:00 3d 8h RBNZ Credit Card Spending y/y + 4.3% 4.5%
05:00 3d 11h Industrial Production m/m ++ 3.9% -9.4%
05:00 3d 11h Industrial Production y/y + -4.5% -9.3%
08:00 3d 14h PPI y/y + -2.0% -2.3%
08:15 3d 14h Markit Manufacturing PMI ++ 49.7 50.4
08:15 3d 14h Markit Services PMI ++ 52.1 52.4
08:15 3d 14h Markit Composite PMI ++ 52 52
08:30 3d 14h Markit Manufacturing PMI ++ 43.3 43.7
08:30 3d 14h Markit Services PMI ++ 54 52.9
08:30 3d 14h Markit Composite PMI ++ 50.7 50.2
09:00 3d 15h Trade Balance Non-EU + €4.164 B
09:00 3d 15h Markit Manufacturing PMI ++ 45.1 46.3
09:00 3d 15h Markit Services PMI ++ 53 52.8
09:00 3d 15h Markit Composite PMI ++ 51 50.9
09:30 3d 15h Markit/CIPS Manufacturing PMI ++ 47.6 47.5
09:30 3d 15h Markit/CIPS Services PMI ++ 49.4 50
09:30 3d 15h Markit/CIPS Composite PMI ++ 49.3
10:30 3d 16h ECB President Lagarde Speech +++
11:00 3d 17h FGV Consumer Confidence + 87 91.6
12:00 3d 18h Economic Activity m/m + 0.2% -0.5%
12:00 3d 18h Economic Activity n.s.a. y/y + -0.5% -0.8%
13:30 3d 19h Retail Sales m/m +++ 0.1% -1.2%
13:30 3d 19h Core Retail Sales m/m +++ -0.2% -0.5%
14:45 3d 21h Markit Manufacturing PMI ++ 52.3 52.4
14:45 3d 21h Markit Services PMI ++ 53.1 52.8
14:45 3d 21h Markit Composite PMI ++ 52.5 52.7
18:00 4d 0h Baker Hughes US Oil Rig Count ++ 673
18:00 4d 0h Baker Hughes US Total Rig Count ++ 796
20:30 4d 2h CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -20.5 K
20:30 4d 2h CFTC BRL Non-Commercial Net Positions + -19.5 K
20:30 4d 2h CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + 32.9 K
20:30 4d 2h CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + -31.4 K
20:30 4d 2h CFTC MXN Non-Commercial Net Positions + 165.6 K
20:30 4d 2h CFTC NZD Non-Commercial Net Positions + -0.4 K
20:30 4d 2h CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions + 12 K
20:30 4d 2h CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + -0.2 K
20:30 4d 2h CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + 31.5 K
20:30 4d 2h CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + 3.5 K
20:30 4d 2h CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + 67.4 K
20:30 4d 2h CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + 319.2 K
20:30 4d 2h CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 530.3 K
20:30 4d 2h CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + 33 K
20:30 4d 2h CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions + -1.4 K
20:30 4d 2h CFTC Corn Non-Commercial Net Positions + 35.9 K
20:30 4d 2h CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions + -239.2 K
20:30 4d 2h CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions + 34.7 K
20:30 4d 2h CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions + 38.2 K
20:30 4d 2h CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions + 16.7 K
20:30 4d 2h CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + -48.2 K
ngày 25 tháng 1 năm 2020
00:00 4d 6h Spring Festival +
00:00 4d 6h Lunar New Year +
00:00 4d 6h Seollal (Korean New Year) +
00:00 4d 6h Chinese New Year +
ngày 26 tháng 1 năm 2020
00:00 5d 6h Spring Festival +
00:00 5d 6h Lunar New Year +
00:00 5d 6h Seollal (Korean New Year) +
00:00 5d 6h Chinese New Year +
ngày 27 tháng 1 năm 2020
00:00 6d 6h Australia Day +
00:00 6d 6h Spring Festival +
00:00 6d 6h Lunar New Year +
00:00 6d 6h Chinese New Year +
03:00 6d 9h BCB Focus Market Report ++
07:00 6d 13h Nationwide HPI m/m ++ 0.0% 0.1%
07:00 6d 13h Nationwide HPI y/y ++ 1.8% 1.4%
09:30 6d 15h Ifo Business Expectations ++ 92.9 93.8
09:30 6d 15h Ifo Current Business Situation ++ 98.4 98.8
09:30 6d 15h Ifo Business Climate +++ 95.6 96.3
11:00 6d 17h Jobseekers Total ++ 3321 K 3302.9 K
12:00 6d 18h Retail Sales m/m ++ -0.1% -2.3%
12:00 6d 18h Retail Sales n.s.a. y/y + 1.4% 0.4%
13:30 6d 19h Current Account + $-2.561 B $-2.164 B
13:30 6d 19h Foreign Direct Investment + $7.666 B $6.985 B
13:50 6d 20h 3-Month BTF Auction + -0.58%
13:50 6d 20h 6-Month BTF Auction + -0.576%
13:50 6d 20h 12-Month BTF Auction + -0.576%
15:00 6d 21h New Home Sales +++ 0.684 M 0.719 M
15:00 6d 21h New Home Sales m/m ++ -2.5% 1.3%
15:30 6d 21h Dallas Fed Manufacturing Index + -3.1 -3.2
16:30 6d 22h 3-Month Bill Auction +
16:30 6d 22h 6-Month Bill Auction +
18:00 7d 0h 2-Year Note Auction + 1.653%
18:00 7d 0h 5-Year Note Auction + 1.756%
23:50 7d 6h BoJ Corporate Services Price Index y/y + 2.1% 2.1%
ngày 28 tháng 1 năm 2020
00:00 7d 6h Spring Festival +
00:00 7d 6h Lunar New Year +
00:30 7d 6h NAB Business Confidence ++ 1 0
00:30 7d 6h NAB Business Conditions + 3 4
05:00 7d 11h BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y + 0.6% 0.2%
05:00 7d 11h BoJ Weighted Median Core CPI y/y + 0.0% 0.0%
07:00 7d 13h Exports + ₣20.839 B
07:00 7d 13h Imports + ₣16.924 B
07:00 7d 13h Trade Balance ++ ₣3.337 B ₣3.915 B
08:00 7d 14h Unemployment Rate ++ 13.1% 13.92%
10:30 7d 16h 2-Year CTZ Auction + -0.005%
10:30 7d 16h 10-Year Treasury Gilt Auction + 0.794%
12:00 7d 18h Trade Balance n.s.a. ++ $0.138 B $0.79 B
12:00 7d 18h Trade Balance ++ $0.21 B $0.545 B
13:30 7d 19h Durable Goods Orders m/m ++ 0.9% -2.0%
13:30 7d 19h Core Durable Goods Orders m/m +++ 0.1% 0.0%
13:30 7d 19h Durable Goods Orders excl. Defense m/m + 0.5% 0.8%
13:30 7d 19h Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m + 0.4% 0.1%
13:30 7d 19h Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m + 0.7% -0.3%
14:00 7d 20h S&P/CS HPI Composite-20 y/y ++ 2.4% 2.2%
14:00 7d 20h S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m + 0.0% 0.1%
14:00 7d 20h S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m + 0.2% 0.4%
15:00 7d 21h CB Consumer Confidence Index +++ 123.9 126.5
15:00 7d 21h Richmond Fed Manufacturing Index + 9 -5
15:00 7d 21h Richmond Fed Manufacturing Shipments + -6
15:00 7d 21h Richmond Fed Services Revenues + 11 17
15:30 7d 21h Dallas Fed Services Revenues + 14.7 17.9
15:30 7d 21h Dallas Fed Services Business Activity + 11.4 13.5
16:30 7d 22h 52-Week Bill Auction + 1.55%
18:00 8d 0h 7-Year Note Auction + 1.835%
21:00 8d 3h Consumer Confidence + 97.5 100.4
23:50 8d 6h BoJ Summary of Opinions ++

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Mở Tài Khoản Demo
Mở Tài Khoản ANZO
Promotions