Lịch kinh tế

Lên kế hoạch giao dịch với những thông tin sự kiện quan trọng để bước vào thị trường ngoại tệ. Tin tức và dữ liệu được cập nhật tự động cho nên lúc nào bạn cũng sẽ được cập nhật những thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.

GMT Múi giờ Sự kiện Thay đổi Thực tế Dự đoán Trước đó
ngày 22 tháng 7 năm 2019
08:30 - CPI y/y + 3.3% 2.7% 2.8%
10:00 - Bbk Monthly Report +
11:30 - BCB Focus Market Report ++
12:30 - Wholesale Trade m/m ++ -1.8% -0.1% 1.6%
12:30 - Chicago Fed National Activity Index + -0.02 0.25 -0.03
12:56 - 3-Month BTF Auction + -0.545% -0.563%
12:56 - 6-Month BTF Auction + -0.596% -0.601%
12:56 - 12-Month BTF Auction + -0.655% -0.621%
15:00 - BoJ Governor Kuroda Speech +++
15:30 - 3-Month Bill Auction + 2.04% 2.115%
15:30 - 6-Month Bill Auction + 2.01% 2.01%
22:30 - RBA Assistant Governor Kent Speech ++
ngày 23 tháng 7 năm 2019
05:00 - CPI y/y ++ 0.6% 0.7% 0.9%
12:00 - Mid-Month CPI m/m ++ 0.09% 0.35% 0.06%
12:00 - Mid-Month CPI 12-months m/m + 3.27% 2.06% 3.84%
12:20 - BoE MPC Member Haldane Speech ++
13:00 - HPI m/m + 0.1% 0.3% 0.4%
13:00 - HPI y/y + 5.0% 5.5% 5.3%
13:00 - HPI + 275 275.9 274.8
14:00 - Existing Home Sales +++ 5.27 M 5.2 M 5.36 M
14:00 - Existing Home Sales m/m ++ -1.7% -0.6% 2.9%
14:00 - Consumer Confidence Index + -6.6 -7.2 -7.2
17:00 - 2-Year Note Auction + 1.825% 1.695%
22:45 - Exports + $5.014 B $5.744 B
22:45 - Imports + $4.648 B $5.569 B
22:45 - Trade Balance ++ $0.365 B $0.306 B $0.175 B
22:45 - Trade Balance 12-Months ++ $-4.937 B $-4.975 B $-5.588 B
ngày 24 tháng 7 năm 2019
00:30 - Markit Manufacturing PMI ++ 49.6 49.7 49.3
00:30 - Markit Services PMI ++ 52.3 52 51.9
05:00 - Coincident Index + 103.4 103.2 103.2
05:00 - Leading Index + 94.9 95.2 95.2
06:45 - Business Climate + 101 103 102
07:15 24m Markit Manufacturing PMI ++ 52.1 51.9
07:15 24m Markit Services PMI ++ 53.1 52.9
07:15 24m Markit Composite PMI ++ 51.1 52.7
07:30 39m Markit Manufacturing PMI ++ 45.4 45
07:30 39m Markit Services PMI ++ 56 55.8
07:30 39m Markit Composite PMI ++ 52.7 52.6
08:00 1h 9m ECB M3 Money Supply y/y + 4.7% 4.8%
08:00 1h 9m ECB Private Sector Loans y/y + 3.4% 3.3%
08:00 1h 9m Markit Manufacturing PMI ++ 47.5 47.6
08:00 1h 9m Markit Services PMI ++ 53.5 53.6
08:00 1h 9m Markit Composite PMI ++ 52.4 52.2
11:00 4h 9m FGV Consumer Confidence + 91.6 88.5
11:00 4h 9m First Half-Month CPI m/m + 0.11% 0.01%
11:00 4h 9m First Half-Month Core CPI m/m + 0.13% 0.16%
13:45 6h 54m Markit Manufacturing PMI ++ 50.3 50.6
13:45 6h 54m Markit Services PMI ++ 52.1 51.5
13:45 6h 54m Markit Composite PMI ++ 52.1 51.5
14:00 7h 9m New Home Sales +++ 0.636 M 0.626 M
14:00 7h 9m New Home Sales m/m ++ -1.3% -7.8%
14:30 7h 39m EIA Crude Oil Stocks Change +++ -6.326 M -3.116 M
14:30 7h 39m EIA Cushing Crude Oil Stocks Change ++ -0.463 M -1.351 M
14:30 7h 39m EIA Crude Oil Imports Change + 0.277 M 0.044 M
14:30 7h 39m EIA Distillate Fuel Production Change + -0.018 M 0.003 M
14:30 7h 39m EIA Distillates Stocks Change + 4.004 M 5.686 M
14:30 7h 39m EIA Gasoline Production Change + 0.019 M -0.563 M
14:30 7h 39m EIA Heating Oil Stocks Change + 0.008 M 0.889 M
14:30 7h 39m EIA Gasoline Stocks Change + 1.007 M 3.565 M
15:30 8h 39m Foreign Exchange Flows + $-2.405 B $-1.227 B
17:00 10h 9m 5-Year Note Auction + 1.791%
23:00 16h 9m GDP q/q +++ 0.4% -0.4%
23:00 16h 9m GDP y/y ++ 2.9% 1.7%
23:50 16h 59m BoJ Corporate Services Price Index y/y + 0.0% 0.8%
23:50 16h 59m Foreign Bond Investment + ¥950 B
23:50 16h 59m Foreign Investment in Japan Stocks + ¥-93.1 B
ngày 25 tháng 7 năm 2019
00:00 17h 9m BCB National Monetary Council Meeting ++
03:05 20h 14m RBA Governor Lowe Speech +++
07:00 1d 0h PPI y/y + 1.7% 1.1%
07:00 1d 0h Unemployment Rate ++ 13.5% 14.7%
08:00 1d 1h Trade Balance Non-EU + €3.108 B
08:30 1d 1h Ifo Business Expectations ++ 95.2 94.2
08:30 1d 1h Ifo Current Business Situation ++ 98.7 100.8
08:30 1d 1h Ifo Business Climate +++ 96.7 97.4
08:30 1d 1h Exports y/y + 2.9% -2.4%
08:30 1d 1h Imports y/y + -1.1% -4.3%
08:30 1d 1h Trade Balance ++ HK$-49.077 B HK$-34.709 B
10:00 1d 3h Jobseekers Total ++ 3374.9 K 3376.5 K
11:00 1d 4h Retail Sales m/m ++ 0.0% 0.7%
11:00 1d 4h Retail Sales n.s.a. y/y + 1.6% 1.6%
11:45 1d 4h ECB Deposit Facility Rate Decision +++ -0.4%
11:45 1d 4h ECB Interest Rate Decision +++ 0.0%
11:45 1d 4h ECB Marginal Lending Facility Rate Decision +++ 0.25%
12:30 1d 5h ECB Monetary Policy Press Conference +++
12:30 1d 5h Wholesale Inventories m/m + 0.5% 0.4%
12:30 1d 5h Durable Goods Orders m/m ++ 1.2% -1.3%
12:30 1d 5h Core Durable Goods Orders m/m +++ 0.1% 0.3%
12:30 1d 5h Durable Goods Orders excl. Defense m/m + 1.3% -0.6%
12:30 1d 5h Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m + -0.5% 0.4%
12:30 1d 5h Goods Trade Balance ++ $-72.207 B $-74.55 B
12:30 1d 5h Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m + 0.2% 0.6%
12:30 1d 5h Initial Jobless Claims ++ 218 K 216 K
12:30 1d 5h Continuing Jobless Claims + 1.701 M 1.686 M
12:30 1d 5h Initial Jobless Claims 4-Week Average + 217.046 K 218.75 K
13:30 1d 6h Current Account + $-0.584 B $0.662 B
13:30 1d 6h Foreign Direct Investment + $8.021 B $7.07 B
14:30 1d 7h EIA Natural Gas Storage Change + 71 B 62 B
15:30 1d 8h 4-Week Bill Auction + 2.09%
15:30 1d 8h 8-Week Bill Auction + 2.12%
17:00 1d 10h 7-Year Note Auction + 1.889%
21:00 1d 14h Consumer Confidence + 97 97.5
23:30 1d 16h Tokyo CPI y/y + 1.1% 1.1%
23:30 1d 16h Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y + 0.8% 0.8%
23:30 1d 16h Tokyo Core CPI y/y + 0.9% 0.9%
ngày 26 tháng 7 năm 2019
00:30 1d 17h URA Property Price Index q/q + 1.3% 1.3%
02:30 1d 19h Unemployment Rate ++ 2.2% 2.2%
05:00 1d 22h Industrial Production m/m ++ -0.8% -0.7%
05:00 1d 22h Industrial Production y/y + -3.7% -2.4%
06:00 1d 23h Import Price Index m/m + -0.1% -0.1%
06:00 1d 23h Import Price Index y/y + 0.0% -0.2%
06:00 1d 23h Export Price Index m/m + -0.1% -0.1%
06:00 1d 23h Export Price Index y/y + 0.5% 0.7%
06:45 1d 23h Consumer Confidence Index + 103 101
06:45 1d 23h PPI m/m ++ -0.2% -0.4%
08:00 2d 1h Business Confidence + 103.4 100.8
08:00 2d 1h Consumer Confidence + 111.2 109.6
09:30 2d 2h 2-Year CTZ Auction + 0.431%
11:00 2d 4h Economic Activity m/m + 0.7% 0.1%
11:00 2d 4h Economic Activity n.s.a. y/y + 1.2% -1.4%
11:00 2d 4h Trade Balance n.s.a. ++ $1.057 B $1.031 B
11:00 2d 4h Trade Balance ++ $-0.746 B $0.984 B
12:30 2d 5h GDP q/q +++ 3.1% 3.1%
12:30 2d 5h GDP Price Index q/q + 1.0% 0.9%
12:30 2d 5h Core PCE Price Index q/q + 1.2% 1.2%
12:30 2d 5h PCE Price Index q/q + 0.6% 0.5%
12:30 2d 5h Real PCE q/q + 2.6% 0.9%
13:30 2d 6h BCB Bank Lending m/m + 0.6% 0.6%
17:00 2d 10h Baker Hughes US Oil Rig Count ++ 779
19:30 2d 12h CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -52.6 K
19:30 2d 12h CFTC BRL Non-Commercial Net Positions + 2.4 K
19:30 2d 12h CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + 21 K
19:30 2d 12h CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + -11.4 K
19:30 2d 12h CFTC MXN Non-Commercial Net Positions + 128.1 K
19:30 2d 12h CFTC NZD Non-Commercial Net Positions + -17.3 K
19:30 2d 12h CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + -11.7 K
19:30 2d 12h CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + -76.4 K
19:30 2d 12h CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + -31.9 K
19:30 2d 12h CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + 37.4 K
19:30 2d 12h CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + 245.5 K
19:30 2d 12h CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 423.8 K
19:30 2d 12h CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + 38.4 K
19:30 2d 12h CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + -31.4 K
ngày 28 tháng 7 năm 2019
23:50 4d 16h Retail Sales m/m +++ 0.8% 0.3%
23:50 4d 16h Retail Sales y/y ++ 0.8% 1.2%
23:50 4d 16h Large Retailer's Sales y/y ++ -0.7% -0.5%
ngày 29 tháng 7 năm 2019
07:00 5d 0h CPI m/m ++ 0.2% -0.1%
07:00 5d 0h CPI y/y + 0.4% 0.4%
07:00 5d 0h HICP m/m ++ -1.5% -0.1%
07:00 5d 0h HICP y/y + 0.6% 0.6%
07:00 5d 0h Retail Sales y/y + 1.7% 2.4%
08:00 5d 1h PPI m/m ++ -0.1% 0.1%
08:00 5d 1h PPI y/y + 0.9% 1.5%
08:30 5d 1h BoE Consumer Credit m/m + £0.916 B £0.822 B
08:30 5d 1h BoE M4 Money Supply m/m + -0.5% -0.1%
08:30 5d 1h BoE Mortgage Approvals + 65.99 K 65.409 K
08:30 5d 1h BoE Mortgage Lending m/m + £4.251 B £3.102 B
08:30 5d 1h BoE Net Lending to Individuals m/m + £5.086 B £3.924 B
09:30 5d 2h 6-Month BOT Auction + -0.063%
11:00 5d 4h Unemployment Rate ++ 3.48% 3.5%
11:00 5d 4h Unemployment Rate n.s.a. ++ 3.49% 3.5%
11:30 5d 4h BCB Focus Market Report ++
12:50 5d 5h 3-Month BTF Auction + -0.545%
12:50 5d 5h 6-Month BTF Auction + -0.596%
12:50 5d 5h 12-Month BTF Auction + -0.655%
13:30 5d 6h Nominal Budget Balance ++ R$-50.641 B R$-47.558 B
13:30 5d 6h Primary Budget balance ++ R$-21.214 B R$-13.008 B
13:30 5d 6h Net Debt - GDP Ratio + 54.7% 54.7%
14:30 5d 7h Dallas Fed Manufacturing Index + -5.1 -12.1
15:30 5d 8h 3-Month Bill Auction + 2.04%
15:30 5d 8h 6-Month Bill Auction + 2.01%
21:00 5d 14h BOK Manufacturing BSI + 74 76
22:45 5d 15h Building Consents m/m ++ -0.7% 13.2%
23:30 5d 16h Unemployment Rate ++ 2.3% 2.4%
23:30 5d 16h Jobs to Applicants Ratio ++ 1.63 1.62
23:50 5d 16h Industrial Production m/m ++ 0.6% 2.0%
23:50 5d 16h Industrial Production y/y + -1.6% -2.1%
ngày 30 tháng 7 năm 2019
01:30 5d 18h Building Approvals m/m ++ -3.7% 0.7%
01:30 5d 18h Private House Approvals m/m + -0.3%
02:30 5d 19h BoJ Monetary Policy Statement ++
02:30 5d 19h BoJ Outlook Report ++
02:30 5d 19h BoJ Interest Rate Decision +++ -0.1%
05:30 5d 22h GDP q/q +++ 0.3% 0.3%
05:30 5d 22h GDP y/y ++ 0.9% 1.2%
06:00 5d 23h GfK Consumer Climate ++ 10 9.8
06:30 5d 23h BoJ Press Conference +++
06:45 5d 23h Consumer Spending m/m ++ -0.6% 0.4%
06:45 5d 23h Government Budget Balance ++ €-60.5 B €-83.9 B
07:00 6d 0h KOF Economic Barometer ++ 97.9 93.6
09:00 6d 2h Business Climate Indicator + -0.03 0.17
09:00 6d 2h Industrial Confidence Indicator + -5.9 -5.6
09:00 6d 2h Services Sentiment Indicator + 11.6 11
09:00 6d 2h Economic Sentiment Indicator + 103.6 103.3
09:00 6d 2h Consumer Confidence Index + -6.6 -6.6
09:30 6d 2h 2-Year Note Auction + -0.74%
09:30 6d 2h 5-Year BTP Auction + 1.34%
09:30 6d 2h 10-Year BTP Auction ++ 2.09%
11:00 6d 4h FGV IGP-M Inflation Index m/m + 0.85% 0.8%
12:00 6d 5h CPI m/m ++ 1.4% 0.3%
12:00 6d 5h CPI y/y + 1.6% 1.6%
12:00 6d 5h HICP m/m ++ 1.4% 0.3%
12:00 6d 5h HICP y/y + 1.4% 1.5%
12:30 6d 5h Core PCE Price Index m/m ++ 0.1% 0.2%
12:30 6d 5h Core PCE Price Index y/y ++ 1.6% 1.6%
12:30 6d 5h PCE Price Index m/m ++ 0.1% 0.2%
12:30 6d 5h PCE Price Index y/y ++ 1.7% 1.5%
12:30 6d 5h Personal Spending m/m ++ 0.3% 0.4%
12:30 6d 5h Personal Income m/m + 0.3% 0.5%
12:30 6d 5h Real PCE m/m + 0.2% 0.2%
13:00 6d 6h S&P/CS HPI Composite-20 y/y ++ 2.3% 2.5%
13:00 6d 6h S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m + 0.5% 0.8%
13:00 6d 6h S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m + -0.1% 0.0%
14:00 6d 7h Pending Home Sales m/m +++ -1.2% 1.1%
14:00 6d 7h Pending Home Sales y/y ++ 1.4% -0.7%
14:00 6d 7h Pending Home Sales Index + 105.4
14:00 6d 7h Consumer Confidence Index +++ 127.2 121.5
19:30 6d 12h Fiscal Balance + Mex$-98.719 B Mex$-5.693 B
23:00 6d 16h Industrial Production m/m ++ -0.3% -1.7%
23:00 6d 16h Industrial Production y/y + 0.2% -0.2%
23:00 6d 16h Retail Sales m/m ++ -0.2% 0.9%
23:00 6d 16h Index of Services m/m + -0.1% 0.1%

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

Tài khoản thử
Tài khoản Anzo
Promotions