Lịch kinh tế

Lên kế hoạch giao dịch với những thông tin sự kiện quan trọng để bước vào thị trường ngoại tệ. Tin tức và dữ liệu được cập nhật tự động cho nên lúc nào bạn cũng sẽ được cập nhật những thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.

GMT Múi giờ Sự kiện Thay đổi Thực tế Dự đoán Trước đó
ngày 22 tháng 9 năm 2019
23:00 - Commonwealth Bank Manufacturing PMI ++ 49.4 50.9 50.9
23:00 - Commonwealth Bank Services PMI ++ 52.5 45.3 49.1
23:00 - Commonwealth Bank Composite PMI ++ 51.9 49.3
ngày 23 tháng 9 năm 2019
00:00 - Autumnal Equinox Day +
05:00 - CPI y/y ++ 0.5% 0.5% 0.4%
07:15 7m Markit Manufacturing PMI ++ 52.5 51.1
07:15 7m Markit Services PMI ++ 52.7 53.4
07:15 7m Markit Composite PMI ++ 52.8 52.9
07:30 22m Markit Manufacturing PMI ++ 44.1 43.5
07:30 22m Markit Services PMI ++ 55.2 54.8
07:30 22m Markit Composite PMI ++ 50.7 51.7
08:00 52m Trade Balance ++ €-2.723 B €-1.53 B
08:00 52m Markit Manufacturing PMI ++ 47.3 47
08:00 52m Markit Services PMI ++ 53.2 53.5
08:00 52m Markit Composite PMI ++ 52 51.9
10:00 2h 52m Bbk Monthly Report +
11:00 3h 52m FGV Consumer Confidence + 94.3 89.2
11:00 3h 52m Retail Sales m/m ++ 0.0% -0.5%
11:00 3h 52m Retail Sales n.s.a. y/y + 1.9% 1.0%
11:25 4h 17m BCB Focus Market Report ++
12:30 5h 22m Wholesale Trade m/m ++ 0.0% 0.6%
12:30 5h 22m Chicago Fed National Activity Index + -0.35 -0.36
12:50 5h 42m 3-Month BTF Auction + -0.573%
12:50 5h 42m 6-Month BTF Auction + -0.624%
12:50 5h 42m 12-Month BTF Auction + -0.624%
13:00 5h 52m ECB President Draghi Speech +++
13:30 6h 22m Current Account + $-1.183 B $-9.035 B
13:30 6h 22m Foreign Direct Investment + $4.991 B $7.658 B
13:45 6h 37m Markit Manufacturing PMI ++ 50.4 50.3
13:45 6h 37m Markit Services PMI ++ 49.4 50.7
13:45 6h 37m Markit Composite PMI ++ 49.6 50.7
13:50 6h 42m FOMC Member Williams Speech ++
15:00 7h 52m ECB President Draghi Speech +++
15:30 8h 22m 3-Month Bill Auction + 1.945%
15:30 8h 22m 6-Month Bill Auction + 1.87%
17:00 9h 52m ECB Executive Board Member Lane Speech ++
21:00 13h 52m PPI m/m ++ -0.1% 0.0%
21:00 13h 52m PPI y/y + -0.9% -0.3%
21:55 14h 47m RBA Governor Lowe Speech +++
ngày 24 tháng 9 năm 2019
05:00 21h 52m Coincident Index + 99.8 99.8
05:00 21h 52m Leading Index + 93.6 93.6
05:35 22h 27m BoJ Governor Kuroda Speech +++
06:45 23h 37m Business Climate + 103 102
08:30 1d 1h Ifo Business Expectations ++ 93.1 91.3
08:30 1d 1h Ifo Current Business Situation ++ 100.2 97.3
08:30 1d 1h Ifo Business Climate +++ 94.6 94.3
08:30 1d 1h Public Sector Net Borrowing + £6.685 B £-1.971 B
08:30 1d 1h Public Sector Net Cash Requirement + £7.971 B £-13.51 B
09:30 1d 2h 2-Year Note Auction + -0.89%
11:00 1d 3h BCB MPC (Copom) Minutes ++
11:00 1d 3h First Half-Month CPI m/m + 0.21% -0.08%
11:00 1d 3h First Half-Month Core CPI m/m + 0.14% 0.11%
12:00 1d 4h ECB Vice President de Guindos Speech ++
12:00 1d 4h Mid-Month CPI m/m ++ 0.3% 0.08%
12:00 1d 4h Mid-Month CPI 12-months m/m + -1.07% 3.22%
13:00 1d 5h HPI m/m + 0.3% 0.2%
13:00 1d 5h HPI y/y + 4.9% 4.8%
13:00 1d 5h HPI + 277.1 275.6
13:00 1d 5h S&P/CS HPI Composite-20 y/y ++ 1.9% 2.1%
13:00 1d 5h S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m + -0.1% 0.3%
13:00 1d 5h S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m + 0.0% 0.0%
14:00 1d 6h CB Consumer Confidence Index +++ 135.3 135.1
14:00 1d 6h Richmond Fed Manufacturing Index + -11 1
14:00 1d 6h Richmond Fed Manufacturing Shipments + 5
14:00 1d 6h Richmond Fed Services Revenues + 13 6
14:30 1d 7h ECB Vice President de Guindos Speech ++
17:00 1d 9h 2-Year Note Auction + 1.516%
22:45 1d 15h Exports + $5.028 B
22:45 1d 15h Imports + $5.713 B
22:45 1d 15h Trade Balance ++ $-1.464 B $-0.685 B
22:45 1d 15h Trade Balance 12-Months ++ $-4.863 B $-5.463 B
23:50 1d 16h BoJ Monetary Policy Meeting Minutes ++
23:50 1d 16h BoJ Corporate Services Price Index y/y + 0.6% 0.5%
ngày 25 tháng 9 năm 2019
01:30 1d 18h BoJ Board Member Masai Speech ++
02:00 1d 18h RBNZ Rate Statement ++
02:00 1d 18h RBNZ Interest Rate Decision +++ 1.0%
06:45 1d 23h Consumer Confidence Index + 102 102
07:00 1d 23h ECB Non-monetary Policy Meeting ++
07:00 1d 23h ECB Executive Board Member Coeure Speech ++
07:00 1d 23h PPI y/y + -2.3% -0.8%
09:30 2d 2h 10-Year Bond Auction ++ -0.7%
09:30 2d 2h 2-Year CTZ Auction + 0.008%
10:00 2d 2h Jobseekers Total ++ 3408.7 K 3393.4 K
11:00 2d 3h Unemployment Rate ++ 3.5% 3.6%
11:00 2d 3h Unemployment Rate n.s.a. ++ 3.7% 3.7%
13:00 2d 5h SNB Quarterly Bulletin ++
13:30 2d 6h BCB Bank Lending m/m + -0.4% -0.2%
14:00 2d 6h New Home Sales +++ 0.641 M 0.635 M
14:00 2d 6h New Home Sales m/m ++ 1.7% -12.8%
14:30 2d 7h EIA Crude Oil Stocks Change +++ -6.501 M 1.058 M
14:30 2d 7h EIA Cushing Crude Oil Stocks Change ++ -1.001 M -0.647 M
14:30 2d 7h EIA Crude Oil Imports Change + -0.204 M 0.445 M
14:30 2d 7h EIA Distillate Fuel Production Change + 0.075 M -0.232 M
14:30 2d 7h EIA Distillates Stocks Change + -1.746 M 0.437 M
14:30 2d 7h EIA Gasoline Production Change + 0.342 M -0.909 M
14:30 2d 7h EIA Hеаting Oil Stocks Change + 0.073 M -0.295 M
14:30 2d 7h EIA Gasoline Stocks Change + -1.136 M 0.781 M
15:30 2d 8h Foreign Exchange Flows + $-3.084 B $-1.752 B
17:00 2d 9h 5-Year Note Auction + 1.365%
21:00 2d 13h Consumer Confidence + 90 92.5
ngày 26 tháng 9 năm 2019
00:00 2d 16h BCB National Monetary Council Meeting ++
05:00 2d 21h Industrial Production m/m ++ 0.0% 3.6%
05:00 2d 21h Industrial Production y/y + -5.8% -0.4%
06:00 2d 22h GfK Consumer Climate ++ 9.8 9.7
06:35 2d 23h BoJ Governor Kuroda Speech +++
08:00 3d 0h ECB Economic Bulletin ++
08:00 3d 0h Trade Balance Non-EU + €3.844 B
08:00 3d 0h ECB M3 Money Supply y/y + 5.7% 5.2%
08:00 3d 0h ECB Private Sector Loans y/y + 3.4% 3.4%
08:30 3d 1h Exports y/y + -0.7% -5.7%
08:30 3d 1h Imports y/y + 0.2% -8.7%
08:30 3d 1h Trade Balance ++ HK$-47.158 B HK$-32.172 B
09:30 3d 2h 6-Month BOT Auction + -0.217%
11:00 3d 3h BCB Inflation Report ++
11:00 3d 3h Economic Activity m/m + -0.3% 0.2%
11:00 3d 3h Economic Activity n.s.a. y/y + 1.3% -0.9%
12:30 3d 5h GDP q/q +++ 2.0% 2.0%
12:30 3d 5h GDP Price Index q/q + 2.4% 2.4%
12:30 3d 5h Core PCE Price Index q/q + 1.7% 1.7%
12:30 3d 5h PCE Price Index q/q + 2.3% 2.3%
12:30 3d 5h Real PCE q/q + 4.7% 4.7%
12:30 3d 5h Corporate Profits q/q + 5.1% 5.1%
12:30 3d 5h GDP Sales q/q + 3.0% 3.0%
12:30 3d 5h Wholesale Inventories m/m + 0.3% 0.2%
12:30 3d 5h Goods Trade Balance ++ $-77.327 B $-72.34 B
12:30 3d 5h Initial Jobless Claims ++ 212 K 208 K
12:30 3d 5h Continuing Jobless Claims + 1.662 M 1.661 M
12:30 3d 5h Initial Jobless Claims 4-Week Average + 211.493 K 212.25 K
13:30 3d 6h ECB President Draghi Speech +++
14:00 3d 6h Pending Home Sales m/m +++ -0.6% -2.5%
14:00 3d 6h Pending Home Sales y/y ++ -1.9% -0.3%
14:00 3d 6h Pending Home Sales Index + 105.6
14:30 3d 7h EIA Natural Gas Storage Change + 80 B 84 B
15:00 3d 7h Kansas City Fed Manufacturing Composite Index + -7.9 -6
15:00 3d 7h Kansas City Fed Manufacturing Production + -3.9 -2
15:15 3d 8h ECB Supervisory Board Chair Enria Speech ++
15:30 3d 8h 4-Week Bill Auction + 1.95%
15:30 3d 8h 8-Week Bill Auction + 1.95%
15:45 3d 8h Fed Vice Chairman Clarida Speech ++
17:00 3d 9h 7-Year Note Auction + 1.489%
18:00 3d 10h Bank of Mexico Interest Rate Decision +++ 8.0%
23:30 3d 16h Tokyo CPI y/y + 0.8% 0.6%
23:30 3d 16h Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y + 0.7% 0.7%
23:30 3d 16h Tokyo Core CPI y/y + 0.5% 0.7%
23:50 3d 16h Foreign Bond Investment + ¥476 B
23:50 3d 16h Foreign Investment in Japan Stocks + ¥-971.9 B
ngày 27 tháng 9 năm 2019
06:00 3d 22h Import Price Index m/m + 0.0% -0.2%
06:00 3d 22h Import Price Index y/y + -3.3% -2.1%
06:00 3d 22h Export Price Index m/m + 0.2% 0.1%
06:00 3d 22h Export Price Index y/y + 0.4% 0.2%
06:45 3d 23h CPI m/m ++ 0.0% 0.5%
06:45 3d 23h CPI y/y + 1.0% 1.0%
06:45 3d 23h HICP m/m ++ 0.1% 0.5%
06:45 3d 23h HICP y/y + 1.2% 1.3%
06:45 3d 23h Consumer Spending m/m ++ -1.9% 0.4%
06:45 3d 23h PPI m/m ++ 0.1% 0.4%
07:00 3d 23h BoE MPC Member Saunders Speech ++
07:00 3d 23h Retail Sales y/y + 2.8% 3.2%
08:00 4d 0h Business Confidence + 98.7 99.7
08:00 4d 0h Consumer Confidence + 111.6 111.9
09:00 4d 1h PPI m/m ++ 0.0% 0.0%
09:00 4d 1h PPI y/y + -1.0% -0.5%
09:00 4d 1h Business Climate Indicator + -0.1 0.11
09:00 4d 1h Industrial Confidence Indicator + -7.5 -5.9
09:00 4d 1h Services Sentiment Indicator + 8.4 9.3
09:00 4d 1h Economic Sentiment Indicator + 102.7 103.1
09:00 4d 1h Consumer Confidence Index + -6.5 -6.5
09:30 4d 2h 5-Year BTP Auction + 0.32%
09:30 4d 2h 10-Year BTP Auction ++ 0.96%
10:00 4d 2h Business Confidence + -4 1.4
11:00 4d 3h FGV IGP-M Inflation Index m/m + 0.34% -0.67%
11:00 4d 3h Trade Balance n.s.a. ++ $1.304 B $-1.117 B
11:00 4d 3h Trade Balance ++ $-0.145 B $0.653 B
12:00 4d 4h Unemployment Rate 3-months ++ 11.5% 11.8%
12:30 4d 5h Fed Governor Quarles Speech ++
12:30 4d 5h Core PCE Price Index m/m ++ 0.1% 0.2%
12:30 4d 5h Core PCE Price Index y/y ++ 1.6% 1.6%
12:30 4d 5h PCE Price Index m/m ++ 0.1% 0.2%
12:30 4d 5h PCE Price Index y/y ++ 1.3% 1.4%
12:30 4d 5h Personal Spending m/m ++ 0.3% 0.6%
12:30 4d 5h Personal Income m/m + 0.2% 0.1%
12:30 4d 5h Real PCE m/m + 0.2% 0.4%
12:30 4d 5h Durable Goods Orders m/m ++ -3.1% 2.1%
12:30 4d 5h Core Durable Goods Orders m/m +++ 0.0% -0.4%
12:30 4d 5h Durable Goods Orders excl. Defense m/m + 0.1% 1.4%
12:30 4d 5h Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m + 1.0% 0.4%
12:30 4d 5h Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m + -0.5% -0.6%
14:00 4d 6h Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate + 2.6% 2.6%
14:00 4d 6h Michigan Consumer Sentiment ++ 92 92
14:00 4d 6h Michigan Consumer Expectations ++ 82.4 82.4
14:00 4d 6h Michigan Current Conditions + 106.9 106.9
14:00 4d 6h Michigan Inflation Expectations + 2.8% 2.8%
14:00 4d 6h Michigan 5-Year Inflation Expectations + 2.3% 2.3%
15:00 4d 7h Budget Balance + $1.261 B $0.958 B
15:00 4d 7h Budget Balance, Fiscal Year + $3.028 B $-0.456 B
17:00 4d 9h Baker Hughes US Oil Rig Count ++ 719
17:00 4d 9h Baker Hughes US Total Rig Count ++ 868
19:30 4d 12h CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -40.1 K
19:30 4d 12h CFTC BRL Non-Commercial Net Positions + -34.3 K
19:30 4d 12h CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + 19.8 K
19:30 4d 12h CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + 23.9 K
19:30 4d 12h CFTC MXN Non-Commercial Net Positions + 81.6 K
19:30 4d 12h CFTC NZD Non-Commercial Net Positions + -36 K
19:30 4d 12h CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + -4.6 K
19:30 4d 12h CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + -86.1 K
19:30 4d 12h CFTC Cоpper Non-Commеrcial Net Positions + -37 K
19:30 4d 12h CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + 56 K
19:30 4d 12h CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + 282.6 K
19:30 4d 12h CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 427.1 K
19:30 4d 12h CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + -11.7 K
19:30 4d 12h CFTC Aluminium speculative net positions + -2.1 K
19:30 4d 12h CFTC Corn speculative net positions + -38.7 K
19:30 4d 12h CFTC Natural Gas speculative net positions + -123.2 K
19:30 4d 12h CFTC Soybeans speculative net positions + -9.8 K
19:30 4d 12h CFTC Wheat speculative net positions + 13 K
19:30 4d 12h CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + -68.6 K
ngày 29 tháng 9 năm 2019
18:00 6d 10h ECB Executive Board Member Lautenschlaeger Speech ++
21:45 6d 14h Building Consents m/m ++ -2.7% -1.3%
23:00 6d 15h Industrial Production m/m ++ 0.3% 2.6%
23:00 6d 15h Industrial Production y/y + -0.7% 0.6%
23:00 6d 15h Retail Sales m/m ++ -1.0% -0.9%
23:00 6d 15h Index of Services m/m + -0.2% 1.0%
23:50 6d 16h BoJ Summary of Opinions ++
23:50 6d 16h Retail Sales m/m +++ 0.0% -2.3%
23:50 6d 16h Retail Sales y/y ++ -0.2% -2.0%
23:50 6d 16h Large Retailer's Sales y/y ++ -1.8% -4.8%
23:50 6d 16h Industrial Production m/m ++ -0.9% 1.3%
23:50 6d 16h Industrial Production y/y + -1.8% 0.7%
ngày 30 tháng 9 năm 2019
00:00 6d 16h ANZ Business Confidence ++ -58.5 -52.3
00:00 6d 16h ANZ Activity Outlook + -3.5% -0.5%
01:00 6d 17h Manufacturing PMI +++ 49.6 49.5
01:00 6d 17h Non-Manufacturing PMI +++ 54.2 53.8
01:30 6d 18h RBA Housing Credit m/m + 0.3%
01:30 6d 18h RBA Private Sector Credit m/m ++ 0.3% 0.2%
01:45 6d 18h Caixin Manufacturing PMI ++ 50.1 50.4
02:00 6d 18h Bank Loans + S$698.372 B S$680.704 B
06:00 6d 22h Retail Sales m/m ++ 0.1% -2.2%
06:00 6d 22h Retail Sales y/y + 3.3% 4.4%
07:00 6d 23h CPI m/m ++ 0.0% -0.1%
07:00 6d 23h CPI y/y + 0.1% 0.3%
07:00 6d 23h HICP m/m ++ 0.0% -0.1%
07:00 6d 23h HICP y/y + 0.4% 0.4%
07:00 6d 23h GDP q/q ++ 0.5% 0.5%
07:00 6d 23h GDP y/y + 2.3% 2.3%
07:00 6d 23h KOF Economic Barometer ++ 96.2 97
07:55 7d 0h Unemployment Change ++ -9 K 4 K
07:55 7d 0h Unemployment Rate ++ 5.0% 5.0%
07:55 7d 0h Unemployment n.s.a. + 2.214 M 2.319 M
07:55 7d 0h Unemployment + 2.272 M 2.289 M
08:00 7d 0h Unemployment Rate ++ 11.0% 9.9%
08:00 7d 0h Current Account + €0.23 B €2.05 B
08:30 7d 1h HKMA M3 Money Supply y/y + 1.2% 3.3%
08:30 7d 1h Business Investment q/q ++ -0.5% -0.5%
08:30 7d 1h Business Investment y/y + -1.6% -1.6%
08:30 7d 1h Current Account ++ £-30.314 B £-30.045 B
08:30 7d 1h GDP q/q +++ -0.2% -0.2%
08:30 7d 1h GDP y/y ++ 1.2% 1.2%
08:30 7d 1h BoE Consumer Credit m/m + £0.972 B £0.897 B
08:30 7d 1h BoE M4 Money Supply m/m + 0.4% 0.7%
08:30 7d 1h BoE Mortgage Approvals + 67.789 K 67.306 K
08:30 7d 1h BoE Mortgage Lending m/m + £3.573 B £4.611 B
08:30 7d 1h BoE Net Lending to Individuals m/m + £4.742 B £5.508 B
09:00 7d 1h CPI m/m ++ 0.1% 0.4%
09:00 7d 1h CPI y/y + 0.4% 0.4%
09:00 7d 1h HICP m/m ++ 2.1% 0.0%
09:00 7d 1h HICP y/y + 0.5% 0.5%
09:00 7d 1h Unemployment Rate ++ 7.5% 7.5%
11:25 7d 4h BCB Focus Market Report ++
12:00 7d 4h CPI m/m ++ 1.9% -0.2%
12:00 7d 4h CPI y/y + 1.4% 1.4%
12:00 7d 4h HICP m/m ++ 2.4% -0.1%
12:00 7d 4h HICP y/y + 1.0% 1.0%
12:30 7d 5h IPPI m/m ++ 0.4% -0.3%
12:30 7d 5h IPPI y/y + -0.2% -1.7%
12:30 7d 5h RMPI m/m ++ -1.6% 1.2%
12:30 7d 5h RMPI y/y + -0.1% -9.0%
12:50 7d 5h 3-Month BTF Auction +
12:50 7d 5h 6-Month BTF Auction +
12:50 7d 5h 12-Month BTF Auction +
13:30 7d 6h Nominal Budget Balance ++ R$-49.38 B R$-30.263 B
13:30 7d 6h Primary Budget balance ++ R$-6.36 B R$-2.763 B
13:30 7d 6h Net Debt - GDP Ratio + 55.7% 55.8%
13:45 7d 6h MNI Chicago Business Barometer ++ 48.4 50.4
14:30 7d 7h Dallas Fed Manufacturing Index + -2.3 2.7
15:30 7d 8h 3-Month Bill Auction +
15:30 7d 8h 6-Month Bill Auction +
19:30 7d 12h Fiscal Balance + Mex$-18.39 B Mex$-33.152 B
21:00 7d 13h BOK Manufacturing BSI + 72 71
22:30 7d 15h AIG Manufacturing Index ++ 53.1
23:00 7d 15h Commonwealth Bank Manufacturing PMI ++ 49.4 49.4
23:00 7d 15h CPI m/m ++ 0.8% 0.2%
23:00 7d 15h CPI y/y + -0.8% 0.0%
23:30 7d 16h Unemployment Rate ++ 2.3% 2.2%
23:30 7d 16h Jobs to Applicants Ratio ++ 1.58 1.59
23:50 7d 16h BoJ Tankan Large All Industry Capex ++ 6.6% 7.4%
23:50 7d 16h BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook ++ 9 7
23:50 7d 16h BoJ Tankan Large Manufacturing Index +++ 9 7
23:50 7d 16h BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Outlook + 17 17
23:50 7d 16h BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index +++ 22 23
23:50 7d 16h BoJ Tankan Small All Industry Capex + -7.1% -9.3%
23:50 7d 16h BoJ Tankan Small Manufacturing Outlook + -14 -5
23:50 7d 16h BoJ Tankan Small Manufacturing Index + -2 -1
23:50 7d 16h BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Outlook + 5 3
23:50 7d 16h BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Index + 14 10
ngày 1 tháng 10 năm 2019
00:00 7d 16h Exports y/y + -12.4% -13.8%
00:00 7d 16h Imports y/y + -5.3% -4.2%
00:00 7d 16h Trade Balance ++ $2.184 B $1.653 B
00:00 7d 16h National Day +
00:00 7d 16h National Day +
00:30 7d 17h Markit Manufacturing PMI ++ 49.8 49.3
00:30 7d 17h Markit Manufacturing PMI ++ 48.1 49
01:30 7d 18h Building Approvals m/m ++ -1.7% -9.7%
01:30 7d 18h Private House Approvals m/m + -3.3%
03:35 7d 20h 10-Year JGB Auction ++ -0.265%
04:30 7d 21h RBA Rate Statement ++
04:30 7d 21h RBA Interest Rate Decision +++ 1.0%
06:30 7d 23h RBA Index of Commodity Prices y/y + -17.7% 6.2%
06:30 7d 23h Retail Sales y/y ++ -0.3% 1.4%
07:15 8d 0h Markit Manufacturing PMI ++ 48.5 48.8
07:45 8d 0h Markit Manufacturing PMI ++ 49.2 48.7
07:50 8d 0h Markit Manufacturing PMI ++
07:55 8d 0h Markit Manufacturing PMI ++
08:00 8d 0h Markit Manufacturing PMI ++
08:30 8d 1h Markit/CIPS Manufacturing PMI ++ 47.9 47.4
09:00 8d 1h Core CPI y/y + 0.9% 0.9%
09:00 8d 1h CPI y/y + 1.0% 1.0%
09:20 8d 2h RBA Governor Lowe Speech +++
12:00 8d 4h Industrial Production m/m ++ 1.1% -0.3%
12:00 8d 4h Industrial Production y/y + 2.0% -2.5%
12:30 8d 5h GDP m/m +++ 0.1% 0.2%
12:30 8d 5h GDP y/y ++ 1.4% 1.5%
13:00 8d 5h Markit Manufacturing PMI ++ 51 52.5
13:30 8d 6h Markit Manufacturing PMI ++ 49.4 49.1
13:45 8d 6h Markit Manufacturing PMI ++
14:00 8d 6h GDT Price Index ++ 0.1% 2.0%
14:00 8d 6h Construction Spending m/m + 0.0% 0.1%
14:00 8d 6h ISM Manufacturing PMI +++ 50.1 49.1
14:00 8d 6h ISM Manufacturing Prices Paid + 45.4 46
14:00 8d 6h ISM Manufacturing Employment ++ 55.3 47.4
14:00 8d 6h ISM Manufacturing New Orders + 43.2 47.2
14:30 8d 7h Markit Manufacturing PMI ++ 49.3 49
14:30 8d 7h Dallas Fed Services Revenues + 13.9 7.8
14:30 8d 7h Dallas Fed Services Business Activity + -5.8 0.2
18:00 8d 10h Trade Balance ++ $2.634 B $3.284 B
23:50 8d 16h BoJ Monetary Base y/y + 3.4% 2.8%

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

Mở Tài Khoản Demo
Mở Tài Khoản ANZO