tools economic calendar

Lịch kinh tế ngoại hối

Việc giao dịch trực tuyến trở nên dễ dàng hơn và đồng hành cùng thị trường.

Lịch kinh tế

Lên kế hoạch giao dịch với những thông tin sự kiện quan trọng để bước vào thị trường ngoại tệ. Tin tức và dữ liệu được cập nhật tự động cho nên lúc nào bạn cũng sẽ được cập nhật những thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.

GMT+3 Czas pozostały Nazwa wydarzenia Waga Obecny Prognoza Poprzedni
13 Tháng 10 Thứ bảy
03:00 - IMF Meeting ++
07:00 - ECB Executive Board Member Mersch Speech ++
14 Tháng 10 Chủ nhật
03:00 - IMF Meeting ++
15 Tháng 10 Thứ hai
07:30 - Industrial Production m/m ++ 0.2% 5.3% 0.7%
07:30 - Industrial Production y/y + 0.2% -1.4% 0.6%
07:30 - Capacity Utilization Rate + 2.2% 0.1% -0.6%
10:15 - PPI m/m ++ -0.2% 0.1% 0.0%
10:15 - PPI y/y + 2.6% 3.0% 3.4%
15:30 - Retail Sales m/m +++ 0.1% 0.2% 0.1%
15:30 - Core Retail Sales m/m ++ -0.1% 0.3% 0.2%
15:30 - Retail Control m/m ++ 0.5% 0.5% 0.0%
15:30 - NY Fed Empire State Manufacturing Index ++ 21.1 8.6 19
17:00 - Business Inventories m/m ++ 0.5% 0.2% 0.7%
17:30 - BoC Business Outlook Survey ++
21:00 - Federal Budget Balance ++ $119.1 B $-127 B $-214.1 B
16 Tháng 10 Thứ ba
03:30 - RBA Meeting Minutes ++
04:30 - CPI m/m ++ 0.7% 0.7% 0.7%
04:30 - CPI y/y + 2.5% 1.8% 2.3%
04:30 - PPI y/y + 3.6% 3.6% 4.1%
11:30 - Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y + 3.1% 3.0% 2.9%
11:30 - Average Weekly Earnings, Total Pay y/y ++ 2.7% 2.5% 2.6%
11:30 - Unemployment Rate ++ 4.0% 3.9% 4.0%
11:30 - Claimant Count Change +++ 18.6 K 50 K 14.2 K
12:00 - Trade Balance ++ €16.6 B €14.1 B €12.6 B
12:00 - Trade Balance n.s.a. ++ €11.7 B €15.1 B €17.6 B
12:00 - ZEW Economic Sentiment Indicator ++ -19.4 -9.1 -7.2
15:30 - Foreign Securities Purchases ++ $2.817 B $15.293 B
15:30 - Foreign Securities Purchases by Canadians + $-0.194 B $13.062 B
16:15 - Fed Industrial Production m/m ++ 0.3% 0.4% 0.4%
16:15 - Fed Capacity Utilization Rate + 78.1% 78.1% 78.1%
17:00 - JOLTS Job Openings +++ 7.136 M 6.9 M 7.077 M
17:00 - NAHB Housing Market Index + 68 69 67
23:00 - TIC Net Long-Term Transactions ++ $131.8 B $47.7 B $66.7 B
23:00 - TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps + $111.5 B $34.1 B $48.5 B
23:00 - TIC Overall Net Capital Flow + $108.2 B $19.9 B $42.7 B
17 Tháng 10 Thứ tư
00:20 - RBA Deputy Governor Debelle Speech ++
03:00 - EU Leaders Summit +++
10:30 - ECB Executive Board Member Praet Speech ++
11:00 - PBC New Loans ++ ¥1.38 T ¥1.45 T ¥1.28 T
11:00 - PBC M2 Money Stock y/y + 8.3% 8.4% 8.2%
11:00 - PBC Outstanding Loan Growth y/y + 13.2% 13.2% 13.2%
11:30 - BoE FPC Meeting Minutes ++
11:30 - PPI Input m/m ++ 1.3% 0.2% 1.2%
11:30 - PPI Input y/y + 10.3% 5.7% 9.4%
11:30 - PPI Output m/m ++ 0.4% 0.2% 0.2%
11:30 - PPI Output y/y + 3.1% 2.9% 2.9%
11:30 - Core PPI Output m/m + 0.1% 0.1% 0.2%
11:30 - Core PPI Output y/y + 2.4% 2.1% 2.2%
11:30 - CPI m/m ++ 0.1% 0.3% 0.7%
11:30 - CPI y/y + 2.4% 2.8% 2.7%
11:30 - Core CPI y/y + 1.9% 1.8% 2.1%
11:30 - Core RPI m/m + 0.0% 0.2% 0.9%
11:30 - Core RPI y/y + 3.3% 3.3% 3.4%
11:30 - RPI m/m + 0.0% 0.2% 0.9%
11:30 - RPI y/y + 3.3% 3.3% 3.5%
11:30 - HPI y/y + 3.2% 2.1% 3.4%
12:00 - Core CPI m/m ++ 0.4% -0.1% 0.2%
12:00 - CPI m/m ++ 0.5% 0.2% 0.2%
12:00 - Core CPI y/y + 0.9% 1.0% 0.9%
12:00 - CPI y/y + 2.1% 2.1% 2.1%
12:00 - Construction Output m/m + -0.5% -0.1% -0.1%
12:00 - Construction Output y/y + 2.5% 1.7% 2.2%
12:00 - CPI excl. Tobacco m/m ++ 0.5% 0.6% 0.1%
12:00 - CPI excl. Tobacco y/y + 2.0% 2.1% 1.9%
15:30 - Manufacturing Sales m/m ++ -0.4% -0.1% 1.2%
15:30 - Housing Starts ++ 1.201 M 1.288 M 1.268 M
15:30 - Building Permits +++ 1.241 M 1.264 M 1.249 M
15:30 - Housing Starts m/m ++ -5.3% 23.2% 7.1%
15:30 - Building Permits m/m ++ -0.6% 3.4% -4.1%
16:15 - BoE Deputy Governor Financial Stability Cunliffe Speech ++
17:30 - EIA Crude Oil Stocks Change +++ 6.49 M -0.281 M 5.987 M
17:30 - EIA Cushing Crude Oil Stocks Change ++ 1.776 M 2.088 M 2.359 M
17:30 - EIA Crude Oil Imports Change + 1.012 M 1.062 M -1.421 M
17:30 - EIA Distillate Fuel Production Change + -0.213 M 0.015 M -0.001 M
17:30 - EIA Distillates Stocks Change + -0.827 M -0.28 M -2.666 M
17:30 - EIA Gasoline Production Change + 0.719 M 0.181 M -0.239 M
17:30 - EIA Heating Oil Stocks Change + 1.059 M -0.042 M 0.601 M
17:30 - EIA Gasoline Stocks Change + -2.016 M 0.486 M 0.951 M
19:10 - Fed Governor Brainard Speech ++
21:00 - FOMC Minutes ++
18 Tháng 10 Thứ năm
02:50 - Adjusted Trade Balance ++ ¥-287.4 B ¥-190.4 B
02:50 - Trade Balance ++ ¥385.9 B ¥-444.6 B
02:50 - Imports y/y + 15.7% 15.4%
02:50 - Exports y/y + 4.4% 6.6%
02:50 - Foreign Bond Investment + ¥-200.5 B
02:50 - Foreign Investment in Japan Stocks + ¥1578.4 B
03:00 - EU Leaders Summit +++
03:30 - BoJ Governor Kuroda Speech +++
03:30 - Employment Change +++ 27.6 K 44 K
03:30 - Full-Time Employment Change + 33.7 K
03:30 - Participation Rate + 65.4% 65.7%
03:30 - Unemployment Rate ++ 5.3% 5.3%
09:00 3h 0m Exports + ₣17.38 B
09:00 3h 0m Imports + ₣15.246 B
09:00 3h 0m Trade Balance ++ ₣2.482 B ₣2.134 B
11:30 5h 30m Retail Sales m/m +++ -0.8% 0.3%
11:30 5h 30m Retail Sales y/y ++ 3.3% 3.3%
11:30 5h 30m Core Retail Sales m/m ++ 0.0% 0.3%
11:30 5h 30m Core Retail Sales y/y ++ 3.6% 3.5%
15:30 9h 30m Philadelphia Fed Manufacturing Index ++ 19.6 22.9
15:30 9h 30m Philadelphia Fed Employment ++ 16.3 17.6
15:30 9h 30m Philadelphia Fed Business Conditions + 41.7 36.3
15:30 9h 30m Philadelphia Fed Prices Paid + 48.4 39.6
15:30 9h 30m Philadelphia Fed New Orders + 26.6 21.4
15:30 9h 30m Philadelphia Fed Capex Index + 25.4 26.7
15:30 9h 30m Initial Jobless Claims ++ 206 K 214 K
15:30 9h 30m Continuing Jobless Claims + 1.651 M 1.66 M
15:30 9h 30m Initial Jobless Claims 4-Week Average + 210.931 K 209.5 K
17:00 11h 0m Leading Economic Index m/m + 0.4% 0.4%
17:30 11h 30m EIA Natural Gas Storage Change + 71 B 90 B
19:15 13h 15m Fed Governor Quarles Speech ++
19 Tháng 10 Thứ sáu
02:30 20h 30m CPI y/y ++ 1.3% 1.3%
02:30 20h 30m CPI excl. Food and Energy y/y ++ 0.4% 0.4%
02:30 20h 30m Core CPI y/y ++ 0.9% 0.9%
05:00 23h 0m NBS Press Conference on Economic Situation ++
05:00 23h 0m GDP q/q +++ 1.7% 1.8%
05:00 23h 0m GDP y/y ++ 6.8% 6.7%
05:00 23h 0m Retail Sales y/y ++ 9.3% 9.0%
05:00 23h 0m Industrial Production y/y ++ 6.0% 6.1%
05:00 23h 0m Fixed Asset Investment y/y ++ 5.7% 5.3%
09:35 1d 3h BoJ Governor Kuroda Speech +++
11:30 1d 5h Public Sector Net Borrowing + £2.725 B £5.889 B
11:30 1d 5h Public Sector Net Cash Requirement + £14.277 B £3.091 B
15:30 1d 9h CPI m/m ++ 0.1% -0.1%
15:30 1d 9h CPI y/y + 2.9% 2.8%
15:30 1d 9h Core CPI m/m ++ 0.2% 0.1%
15:30 1d 9h Core CPI y/y + 1.8% 1.7%
15:30 1d 9h Retail Sales m/m +++ -0.1% 0.3%
15:30 1d 9h Core Retail Sales m/m +++ -0.2% 0.9%
17:00 1d 11h Existing Home Sales +++ 5.38 M 5.34 M
17:00 1d 11h Existing Home Sales m/m ++ 1.8% 0.0%
19:10 1d 13h BoE Governor Carney Speech +++
20:00 1d 14h Baker Hughes US Oil Rig Count ++ 869
22:30 1d 16h CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -73.3 K
22:30 1d 16h CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + -12.1 K
22:30 1d 16h CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + -115.2 K
22:30 1d 16h CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + -12.8 K
22:30 1d 16h CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + -60.5 K
22:30 1d 16h CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + 8.2 K
22:30 1d 16h CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + -22.3 K
22:30 1d 16h CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + -38.2 K
22:30 1d 16h CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 528.1 K
22:30 1d 16h CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + 255.8 K
22:30 1d 16h CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + -16.1 K
22 Tháng 10 Thứ hai
05:00 3d 23h RBA Deputy Governor Debelle Speech ++
07:30 4d 1h All Industry Activity Index m/m + 0.4% 0.0%
15:30 4d 9h Wholesale Trade m/m ++ 0.3% 1.5%
15:30 4d 9h Chicago Fed National Activity Index + 0.59 0.18
23 Tháng 10 Thứ ba
01:35 4d 19h RBA Deputy Governor Debelle Speech ++
07:30 5d 1h RBA Deputy Governor Debelle Speech ++
17:00 5d 11h Consumer Confidence Index + -2.4 -2.9
Nhà cung cấp
thanh khoản
© 2018 Anzo Capital Limited. ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN
Tài khoản thử
Tài khoản Anzo
Chương trình khuyến mãi
General Enquiries: 18006019


Scan QR Code
 1. Tham gia ngay chương trình bù lỗ và tự tin giao dịch ngay bây giờ!
  Ngày hết hạn: 31/10/2018
 2. Nhận ngay chiếc xe VESPA SPRINT mới nhất hoặc 3000 USD TIỀN MẶT ngay hôm nay!
  Ngày hết hạn: 30/11/2018
 3. Trở thành người đầu tiên nhận chiết khấu $50 tiền mặt.
  Ngày hết hạn: đang diễn ra
 4. Chia sẻ với bạn bè và nhận thưởng ngay hôm nay.
  Ngày hết hạn: đang diễn ra