Lịch kinh tế

Lên kế hoạch giao dịch với những thông tin sự kiện quan trọng để bước vào thị trường ngoại tệ. Tin tức và dữ liệu được cập nhật tự động cho nên lúc nào bạn cũng sẽ được cập nhật những thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.

GMT Múi giờ Sự kiện Thay đổi Thực tế Dự đoán Trước đó
ngày 19 tháng 5 năm 2019
00:00 - Vesak Day +
23:50 - GDP q/q +++ 0.5% 0.0% 0.4%
23:50 - GDP Price Index y/y + 0.2% -0.5% -0.3%
23:50 - GDP y/y ++ 2.1% 0.0% 1.6%
ngày 20 tháng 5 năm 2019
00:00 - Victoria Day +
00:00 - Vesak Day +
04:30 - Industrial Production m/m ++ -0.6% -0.9% -0.9%
04:30 - Industrial Production y/y + -4.3% -4.6% -4.6%
04:30 - Capacity Utilization Rate + -0.4% 0.3% 1.0%
06:00 - PPI m/m ++ 0.5% -0.1% -0.1%
06:00 - PPI y/y + 2.5% 2.2% 2.4%
08:00 - ECB Executive Board Member Praet Speech ++
08:00 - Current Account + €24.7 B €29.5 B €27.9 B
08:00 - Current Account n.s.a. + €35.1 B €34.5 B €16.7 B
08:30 - Unemployment Rate 3-Months ++ 2.8% 2.8% 2.8%
10:00 - Bbk Monthly Report +
11:30 - BCB Focus Market Report ++
12:30 - Chicago Fed National Activity Index + -0.45 -0.33 0.05
12:56 - 3-Month BTF Auction + -0.55% -0.562%
12:56 - 6-Month BTF Auction + -0.562% -0.562%
12:56 - 12-Month BTF Auction + -0.555% -0.567%
13:30 - FOMC Member Harker Speech ++
15:30 - 3-Month Bill Auction + 2.335% 2.36%
15:30 - 6-Month Bill Auction + 2.34% 2.355%
16:30 - BoE Deputy Governor Monetary Policy Broadbent Speech ++
17:05 - Fed Vice Chairman Clarida Speech ++
17:05 - FOMC Member Williams Speech ++
21:00 - PPI m/m ++ 0.3% 0.2% 0.3%
21:00 - PPI y/y + 0.6% 0.5% 0.5%
23:00 - Fed Chair Powell Speech +++
ngày 21 tháng 5 năm 2019
00:00 - GDP q/q +++ 3.8% 2.0% 2.0%
00:00 - GDP y/y ++ 1.2% 1.3% 1.3%
01:30 - RBA Meeting Minutes ++
03:00 - RBNZ Credit Card Spending y/y + 4.5% 5.9% 4.5%
03:10 - RBA Governor Lowe Speech +++
09:00 - ECB Vice President de Guindos Speech ++
14:00 - Existing Home Sales +++ 5.19 M 5.24 M 5.21 M
14:00 - Existing Home Sales m/m ++ -0.4% -0.9% -4.9%
14:00 - Consumer Confidence Index + -6.5 -6.6 -7.3
14:45 - FOMC Member Evans Speech ++
15:30 - 52-Week Bill Auction + 2.28% 2.36%
15:37 - GDT Price Index ++ -1.2% -1.9% 0.4%
16:00 - FOMC Member Rosengren Speech ++
22:45 - Retail Sales q/q +++ 0.7% 0.0% 1.7%
22:45 - Core Retail Sales q/q ++ 0.7% 0.9% 2.0%
22:45 - Retail Sales y/y ++ 3.3% 0.6% 3.5%
23:50 - Core Machinery Orders m/m + 3.8% 0.6% 1.8%
23:50 - Core Machinery Orders y/y + -0.7% -8.2% -5.5%
23:50 - Adjusted Trade Balance ++ ¥-110.9 B ¥-1.3 B ¥-154.3 B
23:50 - Trade Balance ++ ¥60.4 B ¥-15.5 B ¥527.8 B
23:50 - Imports y/y + 6.4% -7.1% 1.2%
23:50 - Exports y/y + -2.4% -1.3% -2.4%
ngày 22 tháng 5 năm 2019
01:30 - BoJ Board Member Harada Speech ++
01:30 - Construction Work Done q/q ++ -1.9% -0.6% -2.1%
05:00 - FOMC Member Bullard Speech ++
07:00 - ECB Non-monetary Policy Meeting ++
07:30 - ECB President Draghi Speech +++
08:30 - PPI Input m/m ++ 1.1% 0.0% -0.8%
08:30 - PPI Input y/y + 3.8% 3.6% 3.2%
08:30 - PPI Output m/m ++ 0.3% 0.1% 0.1%
08:30 - PPI Output y/y + 2.1% 2.2% 2.2%
08:30 - Core PPI Output m/m + 0.2% 0.1% -0.1%
08:30 - Core PPI Output y/y + 2.2% 2.1% 2.2%
08:30 - CPI m/m ++ 0.6% 0.3% 0.2%
08:30 - CPI y/y + 2.1% 1.8% 1.9%
08:30 - Core CPI y/y + 1.8% 1.8% 1.8%
08:30 - Core RPI m/m + 1.1% 0.4% 0.0%
08:30 - Core RPI y/y + 3.0% 2.2% 2.4%
08:30 - RPI m/m + 1.1% 0.0% 0.0%
08:30 - RPI y/y + 3.0% 2.2% 2.4%
08:30 - HPI y/y + 1.4% 1.1% 1.0%
08:30 - Public Sector Net Borrowing + £4.967 B £3.105 B £-0.958 B
08:30 - Public Sector Net Cash Requirement + £-7.06 B £-14.694 B £8.782 B
09:30 - ECB Executive Board Member Praet Speech ++
09:34 - 10-Year Bond Auction ++ -0.07% 0.02%
12:30 - Retail Sales m/m +++ 1.1% 0.0% 1.0%
12:30 - Core Retail Sales m/m +++ 1.7% -0.2% 0.7%
14:00 - FOMC Member Williams Speech ++
14:10 - FOMC Member Bostic Speech ++
14:30 - EIA Crude Oil Stocks Change +++ 4.74 M 0.77 M 5.431 M
14:30 - EIA Cushing Crude Oil Stocks Change ++ 1.266 M -0.337 M 1.805 M
14:30 - EIA Crude Oil Imports Change + -0.244 M 0.017 M -0.106 M
14:30 - EIA Distillate Fuel Production Change + -0.058 M -0.023 M 0.175 M
14:30 - EIA Distillates Stocks Change + 0.768 M -0.222 M 0.084 M
14:30 - EIA Gasoline Production Change + -0.029 M 0.057 M -0.217 M
14:30 - EIA Heating Oil Stocks Change + -0.028 M 0.116 M -0.577 M
14:30 - EIA Gasoline Stocks Change + 3.716 M -1.419 M -1.123 M
15:30 - Foreign Exchange Flows + $1.796 B $1.128 B $1.226 B
18:00 - FOMC Minutes ++
23:50 - Foreign Bond Investment + ¥1355.7 B ¥33.7 B
23:50 - Foreign Investment in Japan Stocks + ¥-58 B ¥280.7 B
ngày 23 tháng 5 năm 2019
00:30 - Nikkei Manufacturing PMI ++ 49.6 49.8 50.2
05:00 - CPI y/y ++ 0.8% 0.4% 0.6%
06:00 45m GDP q/q +++ 0.4% 0.4%
06:00 45m GDP y/y ++ 0.6% 0.6%
06:30 1h 15m Industrial Production y/y + 5.1%
06:45 1h 30m Business Climate + 102 101
07:15 2h 0m Markit Manufacturing PMI ++ 50.3 50
07:15 2h 0m Markit Services PMI ++ 49.9 50.5
07:15 2h 0m Markit Composite PMI ++ 49.6 50.1
07:30 2h 15m Markit Manufacturing PMI ++ 44.3 44.4
07:30 2h 15m Markit Services PMI ++ 56.2 55.7
07:30 2h 15m Markit Composite PMI ++ 52.4 52.2
08:00 2h 45m Markit Manufacturing PMI ++ 47.9 47.9
08:00 2h 45m Markit Services PMI ++ 52.2 52.8
08:00 2h 45m Markit Composite PMI ++ 51.4 51.5
08:30 3h 15m Ifo Business Expectations ++ 95.4 95.2
08:30 3h 15m Ifo Current Business Situation ++ 100.9 103.3
08:30 3h 15m Ifo Business Climate +++ 99.3 99.2
08:30 3h 15m CPI y/y + 2.1% 2.1%
08:40 3h 25m ECB Vice President de Guindos Speech ++
08:40 3h 25m 5-Year Bonos Auction + 0.089%
08:40 3h 25m 10-Year Obligacion Auction ++ 0.936%
08:40 3h 25m 15-Year Obligacion Auction + 1.639%
11:00 5h 45m FGV Consumer Confidence + 86 89.5
11:30 6h 15m ECB Monetary Policy Meeting Accounts ++
12:30 7h 15m Wholesale Trade m/m ++ 0.4% 0.3%
12:30 7h 15m Initial Jobless Claims ++ 212 K 212 K
12:30 7h 15m Continuing Jobless Claims + 1.669 M 1.66 M
12:30 7h 15m Initial Jobless Claims 4-Week Average + 224.513 K 225 K
13:45 8h 30m Markit Manufacturing PMI ++ 52.9 52.6
13:45 8h 30m Markit Services PMI ++ 52.9 53
13:45 8h 30m Markit Composite PMI ++ 52.9 53
14:00 8h 45m New Home Sales +++ 0.68 M 0.692 M
14:00 8h 45m New Home Sales m/m ++ -1.1% 4.5%
14:30 9h 15m EIA Natural Gas Storage Change + 112 B 106 B
15:30 10h 15m 4-Week Bill Auction + 2.365%
15:30 10h 15m 8-Week Bill Auction + 2.355%
17:00 11h 45m FOMC Member Kaplan Speech ++
17:00 11h 45m FOMC Member Bostic Speech ++
17:00 11h 45m FOMC Member Barkin Speech ++
17:00 11h 45m FOMC Member Daly Speech ++
17:00 11h 45m 10-Year TIPS Auction + 0.578%
22:45 17h 30m Exports + $5.696 B
22:45 17h 30m Imports + $4.773 B
22:45 17h 30m Trade Balance ++ $0.009 B $0.922 B
22:45 17h 30m Trade Balance 12-Months ++ $-6.025 B $-5.616 B
23:30 18h 15m CPI y/y ++ 0.4% 0.5%
23:30 18h 15m CPI excl. Food and Energy y/y ++ 0.4% 0.4%
23:30 18h 15m Core CPI y/y ++ 0.7% 0.8%
ngày 24 tháng 5 năm 2019
04:30 23h 15m All Industry Activity Index m/m + -0.1% -0.2%
05:00 23h 45m Industrial Production m/m ++ 0.1% -2.6%
05:00 23h 45m Industrial Production y/y + -0.4% -4.8%
07:00 1d 1h PPI y/y + 3.1% 2.4%
08:30 1d 3h Retail Sales m/m +++ -0.6% 1.1%
08:30 1d 3h Retail Sales y/y ++ 4.7% 6.7%
08:30 1d 3h Core Retail Sales m/m ++ -0.2% 1.2%
08:30 1d 3h Core Retail Sales y/y ++ 5.1% 6.2%
09:55 1d 4h BoE Deputy Governor for Prudential Regulation Woods Speech ++
12:00 1d 6h Mid-Month CPI m/m ++ 0.28% 0.72%
12:00 1d 6h Mid-Month CPI 12-months m/m + 4.73% 4.71%
12:30 1d 7h Corporate Profits q/q + -3.9%
12:30 1d 7h Durable Goods Orders m/m ++ -1.5% 2.7%
12:30 1d 7h Core Durable Goods Orders m/m +++ 0.0% 0.4%
12:30 1d 7h Durable Goods Orders excl. Defense m/m + -0.6% 2.3%
12:30 1d 7h Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m + -0.4% 1.3%
12:30 1d 7h Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m + 0.3% 0.0%
17:00 1d 11h Baker Hughes US Oil Rig Count ++ 802
19:30 1d 14h CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -64 K
19:30 1d 14h CFTC BRL Non-Commercial Net Positions + -25.9 K
19:30 1d 14h CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + -47.6 K
19:30 1d 14h CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + -61.6 K
19:30 1d 14h CFTC NZD Non-Commercial Net Positions + -11.4 K
19:30 1d 14h CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + -40 K
19:30 1d 14h CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + -3.3 K
19:30 1d 14h CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + -19.4 K
19:30 1d 14h CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + -2.2 K
19:30 1d 14h CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + 124.5 K
19:30 1d 14h CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 487.8 K
19:30 1d 14h CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + 93.9 K
19:30 1d 14h CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + -95.3 K
ngày 26 tháng 5 năm 2019
11:45 3d 6h ECB Executive Board Member Lautenschlaeger Speech ++
ngày 27 tháng 5 năm 2019
00:00 3d 18h Spring Bank Holiday +
00:00 3d 18h Memorial Day +
03:00 3d 21h BoJ Governor Kuroda Speech +++
05:00 3d 23h Coincident Index + 99.6 99.6
05:00 3d 23h Leading Index + 96.3 96.3
06:30 4d 1h Employment Level ++ 5.122 M 5.068 M
08:30 4d 3h Exports y/y + 6.1% -1.2%
08:30 4d 3h Imports y/y + 6.4% -0.1%
08:30 4d 3h Trade Balance ++ HK$-43.702 B HK$-59.241 B
10:00 4d 4h Jobseekers Total ++ 3368.3 K 3382.6 K
11:30 4d 6h BCB Focus Market Report ++
12:50 4d 7h 3-Month BTF Auction + -0.55%
12:50 4d 7h 6-Month BTF Auction + -0.562%
12:50 4d 7h 12-Month BTF Auction + -0.555%
13:30 4d 8h Current Account + $0.085 B $-0.494 B
13:30 4d 8h Foreign Direct Investment + $7.252 B $6.846 B
21:00 4d 15h Consumer Confidence + 103 101.6
23:50 4d 18h BoJ Corporate Services Price Index y/y + 1.1% 1.1%
ngày 28 tháng 5 năm 2019
05:45 5d 0h GDP q/q +++ -0.6% 0.2%
05:45 5d 0h GDP y/y ++ 1.7% 1.4%
06:00 5d 0h GfK Consumer Climate ++ 10.3 10.4
06:00 5d 0h Exports + ₣21.037 B
06:00 5d 0h Imports + ₣17.858 B
06:00 5d 0h Trade Balance ++ ₣3.045 B ₣3.179 B
06:45 5d 1h Consumer Confidence Index + 95 96
08:00 5d 2h Trade Balance Non-EU + €3.415 B
08:00 5d 2h ECB M3 Money Supply y/y + 4.6% 4.5%
08:00 5d 2h ECB Private Sector Loans y/y + 3.3% 3.2%
09:00 5d 3h Business Climate Indicator + 0.61 0.42
09:00 5d 3h Industrial Confidence Indicator + -4.3 -4.1
09:00 5d 3h Services Sentiment Indicator + 12.1 11.5
09:00 5d 3h Economic Sentiment Indicator + 103.3 104
09:00 5d 3h Consumer Confidence Index + -6.5 -6.5
09:30 5d 4h 2-Year Note Auction + -0.58%
09:30 5d 4h 2-Year CTZ Auction + 0.697%
13:00 5d 7h HPI m/m + 0.3% 0.3%
13:00 5d 7h HPI y/y + 4.9% 4.9%
13:00 5d 7h HPI + 275.1 272.8
13:00 5d 7h S&P/CS HPI Composite-20 y/y ++ 2.2% 3.0%
13:00 5d 7h S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m + 0.5% 0.2%
13:00 5d 7h S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m + 0.3% 0.2%
14:00 5d 8h Consumer Confidence Index +++ 123.9 129.2
14:30 5d 9h Dallas Fed Manufacturing Index + 11.1 2
15:30 5d 10h 3-Month Bill Auction + 2.335%
15:30 5d 10h 6-Month Bill Auction + 2.34%
17:00 5d 11h 2-Year Note Auction + 2.355%
17:00 5d 11h 5-Year Note Auction + 2.315%
21:00 5d 15h RBNZ Financial Stability Report ++
21:00 5d 15h BOK Manufacturing BSI + 74 73

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Tài khoản thử»
Tài khoản Anzo»
Promotions Chương trình khuyến mãi
Promotions