Lịch kinh tế

Lên kế hoạch giao dịch với những thông tin sự kiện quan trọng để bước vào thị trường ngoại tệ. Tin tức và dữ liệu được cập nhật tự động cho nên lúc nào bạn cũng sẽ được cập nhật những thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.

GMT Múi giờ Sự kiện Thay đổi Thực tế Dự đoán Trước đó
ngày 17 tháng 3 năm 2019
23:50 - Adjusted Trade Balance ++ ¥116.1 B ¥-254.4 B ¥-292.2 B
23:50 - Trade Balance ++ ¥339 B ¥-628.9 B ¥-1415.6 B
23:50 - Imports y/y + -6.7% -0.9% -0.8%
23:50 - Exports y/y + -1.2% -7.7% -8.4%
ngày 18 tháng 3 năm 2019
02:00 - RBNZ Non-Resident Debt Holdings + 52.6% 53.2% 51.6%
04:30 - Industrial Production m/m ++ -3.4% -3.7% -3.7%
04:30 - Industrial Production y/y + 0.3% 0.0% 0.0%
04:30 - Capacity Utilization Rate + -4.7% -0.3% -1.9%
10:00 - Trade Balance ++ €17 B €13.2 B €16 B
10:00 - Trade Balance n.s.a. ++ €1.5 B €-8 B €17 B
11:00 - Bbk Monthly Report +
11:30 - BCB Focus Market Report ++
11:30 - BCB IBC-Br Economic Activity + -0.41% -1.23% 0.21%
12:30 - Foreign Securities Purchases ++ $28.398 B $-20.488 B
12:30 - Foreign Securities Purchases by Canadians + $-8.799 B $-0.425 B
13:15 - ECB Vice President de Guindos Speech ++
13:56 - 3-Month BTF Auction + -0.525% -0.538%
13:56 - 6-Month BTF Auction + -0.527% -0.542%
13:56 - 12-Month BTF Auction + -0.521% -0.521%
14:00 - NAHB Housing Market Index + 62 53 62
15:10 - ECB Executive Board Member Praet Speech ++
15:30 - 3-Month Bill Auction + 2.41% 2.405%
15:30 - 6-Month Bill Auction + 2.45% 2.455%
22:00 - RBA Assistant Governor Kent Speech ++
ngày 19 tháng 3 năm 2019
00:30 - RBA Meeting Minutes ++
00:30 - HPI q/q ++ -2.4% -0.4% -1.5%
01:00 - BOK Monetary Policy Board Meeting Minutes ++
07:00 - Exports + ₣19.815 B ₣19.74 B
07:00 - Imports + ₣16.689 B ₣16.697 B
07:00 - Trade Balance ++ ₣3.126 B ₣3.37 B ₣3.043 B
09:00 - Trade Balance ++ €0.322 B €2.062 B €2.755 B
09:00 - Trade Balance EU + €0.907 B €-1.516 B
09:30 - Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y + 3.4% 3.3% 3.4%
09:30 - Average Weekly Earnings, Total Pay y/y ++ 3.4% 3.4% 3.5%
09:30 - Unemployment Rate ++ 3.9% 3.9% 4.0%
09:30 - Claimant Count Change +++ 27.1 K 2.7 K 15.6 K
09:35 - ECB Executive Board Member Praet Speech ++
10:00 - ZEW Economic Sentiment Indicator +++ -3.6 -14.2 -13.4
10:00 - ZEW Economic Situation ++ 11.1 9 15
10:00 - Labour Cost Index + 2.3% 2.7% 2.5%
10:00 - Construction Output m/m + -1.4% 0.2% 1.1%
10:00 - Construction Output y/y + -0.7% 2.1% 2.1%
10:00 - Wage Costs y/y ++ 2.3% 2.0% 2.3%
10:00 - ZEW Economic Sentiment Indicator ++ -2.5 -18.7 -16.6
14:00 - Factory Orders m/m ++ 0.1% -0.2% 0.1%
14:00 - Factory Orders excl. Transportation m/m + -0.2% -1.5% -0.5%
14:00 - Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m + 0.8% 0.8% 0.8%
14:17 - GDT Price Index ++ 1.9% 0.1% 3.3%
21:00 - PPI m/m ++ 0.1% -0.1% -0.3%
21:00 - PPI y/y + -0.2% -0.6% 0.1%
21:45 - Current Account ++ $-3.256 B $-3.49 B $-6.175 B
21:45 - Current Account 12-Months ++ $-10.974 B $-10.648 B $-10.565 B
21:45 - Current Account - GDP Ratio + -3.7% -3.4% -3.6%
23:50 - BoJ Monetary Policy Meeting Minutes ++
ngày 20 tháng 3 năm 2019
00:00 - RBA Assistant Governor Bullock Speech ++
07:00 - PPI m/m ++ -0.1% 0.0% 0.4%
07:00 - PPI y/y + 2.6% 2.0% 2.6%
08:00 - ECB Non-monetary Policy Meeting ++
09:30 - PPI Input m/m ++ 0.6% -1.0% -0.3%
09:30 - PPI Input y/y + 3.7% -0.2% 2.6%
09:30 - PPI Output m/m ++ 0.1% -0.1% 0.0%
09:30 - PPI Output y/y + 2.2% 1.6% 2.1%
09:30 - Core PPI Output m/m + 0.1% 0.2% 0.4%
09:30 - Core PPI Output y/y + 2.2% 2.5% 2.4%
09:30 - CPI m/m ++ 0.5% 0.3% -0.8%
09:30 - CPI y/y + 1.9% 1.6% 1.8%
09:30 - Core CPI y/y + 1.8% 2.0% 1.9%
09:30 - Core RPI m/m + 0.7% 0.7% -0.9%
09:30 - Core RPI y/y + 2.4% 2.3% 2.5%
09:30 - RPI m/m + 0.7% 0.7% -0.9%
09:30 - RPI y/y + 2.5% 2.1% 2.5%
09:30 - HPI y/y + 1.7% 2.6% 2.2%
10:46 - 5-Year Note Auction + -0.32% -0.36%
14:30 - EIA Crude Oil Stocks Change +++ -9.589 M 1.602 M -3.862 M
14:30 - EIA Cushing Crude Oil Stocks Change ++ -0.468 M 0.1 M -0.672 M
14:30 - EIA Crude Oil Imports Change + -0.66 M -0.269 M 0.002 M
14:30 - EIA Distillate Fuel Production Change + 0.067 M -0.017 M -0.063 M
14:30 - EIA Distillates Stocks Change + -4.127 M -1.393 M 0.383 M
14:30 - EIA Gasoline Production Change + 0.19 M 0.087 M -0.117 M
14:30 - EIA Heating Oil Stocks Change + -0.558 M -0.034 M -0.273 M
14:30 - EIA Gasoline Stocks Change + -4.587 M -2.113 M -4.624 M
15:30 - Foreign Exchange Flows + $-5.077 B $-4.077 B $-1.913 B
18:00 - FOMC Statement ++
18:00 - FOMC Economic Projections ++
18:00 - Fed Interest Rate Decision +++ 2.5% 2.5%
18:30 - FOMC Press Conference +++
21:00 - BCB Interest Rate Decision +++ 6.5% 6.5%
21:45 - GDP q/q +++ 0.6% 0.2% 0.3%
21:45 - GDP y/y ++ 2.3% 2.8% 2.6%
21:45 - GDP Expenditures q/q + 0.5% 0.2% 0.4%
ngày 21 tháng 3 năm 2019
00:00 - EU Leaders Summit +++
00:00 - Vernal Equinox Day +
00:30 - RBA Bulletin ++
00:30 - Employment Change +++ 4.6 K 32.9 K 38.3 K
00:30 - Full-Time Employment Change + -7.3 K 65.6 K
00:30 - Participation Rate + 65.6% 65.6% 65.7%
00:30 - Unemployment Rate ++ 4.9% 5.0% 5.0%
02:00 - RBNZ Credit Card Spending y/y + 6.4% 6.8% 6.9%
08:30 - SNB Monetary Policy Assessment ++
08:30 - SNB Interest Rate Decision +++ -0.75% -0.75%
09:00 - ECB Economic Bulletin ++
09:30 - Retail Sales m/m +++ 0.4% 0.4% 0.9%
09:30 - Retail Sales y/y ++ 4.0% 3.4% 4.1%
09:30 - Core Retail Sales m/m ++ 0.2% -0.3% 1.1%
09:30 - Core Retail Sales y/y ++ 3.8% 3.4% 4.0%
09:30 - Public Sector Net Borrowing + £-0.664 B £-3.434 B £-14.148 B
09:30 - Public Sector Net Cash Requirement + £0.638 B £4.179 B £-25.429 B
09:40 - 3-Year Bonos Auction + -0.182% -0.124%
09:40 - 10-Year Obligacion Auction ++ 1.1% 1.222%
12:00 - BoE MPC Meeting Minutes ++
12:00 - BoE Interest Rate Decision +++ 0.75% 0.75%
12:00 - BoE MPC Vote Cut ++ 0 0
12:00 - BoE MPC Vote Hike ++ 0 0
12:00 - BoE MPC Vote Unchanged ++ 9 9
12:00 - BoE QE Total ++ £435 B £435 B
12:30 - Wholesale Trade m/m ++ 0.6% 0.4% 0.3%
12:30 - Philadelphia Fed Manufacturing Index ++ 13.7 6.5 -4.1
12:30 - Philadelphia Fed Employment ++ 9.6 16.6 14.5
12:30 - Philadelphia Fed Business Conditions + 21.8 31.3 31.3
12:30 - Philadelphia Fed Prices Paid + 19.7 2 21.8
12:30 - Philadelphia Fed New Orders + 1.9 21.9 -2.4
12:30 - Philadelphia Fed Capex Index + 19.5 33.7 31.7
12:30 - Initial Jobless Claims ++ 221 K 220 K 230 K
12:30 - Continuing Jobless Claims + 1.75 M 1.763 M 1.777 M
12:30 - Initial Jobless Claims 4-Week Average + 225 K 225.281 K 224 K
14:00 - Leading Economic Index m/m + 0.2% 0.2% 0.0%
14:30 - EIA Natural Gas Storage Change + -47 B -180 B -204 B
15:00 - Consumer Confidence Index + -7.2 -7.4 -7.4
15:30 - 4-Week Bill Auction + 2.47% 2.42%
15:30 - 8-Week Bill Auction + 2.42% 2.4%
17:00 - 10-Year TIPS Auction + 0.578% 0.919%
23:30 - CPI y/y ++ 0.2% 0.3% 0.2%
23:30 - CPI excl. Food and Energy y/y ++ 0.4% 0.3% 0.4%
23:30 - Core CPI y/y ++ 0.7% 0.6% 0.8%
23:50 - Foreign Bond Investment + ¥-571.6 B ¥254.2 B
23:50 - Foreign Investment in Japan Stocks + ¥-1588.9 B ¥-1157.5 B
ngày 22 tháng 3 năm 2019
00:00 - EU Leaders Summit +++
00:30 - Nikkei Manufacturing PMI ++ 48.9 49.1 48.9
05:00 46m Coincident Index + 97.9 97.9
05:00 46m Leading Index + 95.9 95.9
08:15 4h 1m ECB Vice President de Guindos Speech ++
08:15 4h 1m Markit Manufacturing PMI ++ 51.2 51.5
08:15 4h 1m Markit Services PMI ++ 52.2 50.2
08:15 4h 1m Markit Composite PMI ++ 52.4 50.4
08:30 4h 16m Markit Manufacturing PMI ++ 47.5 47.6
08:30 4h 16m Markit Services PMI ++ 55.2 55.3
08:30 4h 16m Markit Composite PMI ++ 53.1 52.8
09:00 4h 46m Current Account + €30.1 B €16.2 B
09:00 4h 46m Current Account n.s.a. + €1.4 B €33 B
09:00 4h 46m Markit Manufacturing PMI ++ 48.3 49.3
09:00 4h 46m Markit Services PMI ++ 53.4 52.8
09:00 4h 46m Markit Composite PMI ++ 52.2 51.9
10:15 6h 1m ECB Executive Board Member Mersch Speech ++
12:00 7h 46m BoE Quarterly Bulletin ++
12:30 8h 16m CPI m/m ++ 0.3% 0.1%
12:30 8h 16m CPI y/y + 1.7% 1.4%
12:30 8h 16m Core CPI m/m ++ 0.7% 0.3%
12:30 8h 16m Core CPI y/y + 1.2% 1.5%
12:30 8h 16m Retail Sales m/m +++ 0.0% -0.1%
12:30 8h 16m Core Retail Sales m/m +++ 0.4% -0.5%
13:45 9h 31m Markit Manufacturing PMI ++ 53.5 53
13:45 9h 31m Markit Services PMI ++ 56.3 56
13:45 9h 31m Markit Composite PMI ++ 55.2 55.5
14:00 9h 46m Wholesale Inventories m/m + 0.5% 1.1%
14:00 9h 46m Existing Home Sales +++ 5.2 M 4.94 M
14:00 9h 46m Existing Home Sales m/m ++ -0.8% -1.2%
17:00 12h 46m Baker Hughes US Oil Rig Count ++ 833
18:00 13h 46m Federal Budget Balance ++ $101 B $8.7 B
19:30 15h 16m CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -43.7 K
19:30 15h 16m CFTC BRL Non-Commercial Net Positions + -4.5 K
19:30 15h 16m CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + -41.1 K
19:30 15h 16m CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + -58.8 K
19:30 15h 16m CFTC NZD Non-Commercial Net Positions + 4.6 K
19:30 15h 16m CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + -23.3 K
19:30 15h 16m CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + -36.7 K
19:30 15h 16m CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + 25.6 K
19:30 15h 16m CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + 27.1 K
19:30 15h 16m CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + 78.8 K
19:30 15h 16m CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 362.3 K
19:30 15h 16m CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + -66.9 K
19:30 15h 16m CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + -75.7 K
ngày 25 tháng 3 năm 2019
04:30 3d 0h All Industry Activity Index m/m + 0.2% -0.4%
08:00 3d 3h PPI y/y + 0.6% 1.8%
09:30 3d 5h Ifo Business Expectations ++ 94 93.8
09:30 3d 5h Ifo Current Business Situation ++ 103.2 103.4
09:30 3d 5h Ifo Business Climate +++ 98.7 98.5
11:30 3d 7h BCB Focus Market Report ++
12:30 3d 8h Chicago Fed National Activity Index + 0.53 -0.43
13:30 3d 9h Current Account + $0.383 B $-6.548 B
13:30 3d 9h Foreign Direct Investment + $7.446 B $5.866 B
13:50 3d 9h 3-Month BTF Auction + -0.525%
13:50 3d 9h 6-Month BTF Auction + -0.527%
13:50 3d 9h 12-Month BTF Auction + -0.521%
14:30 3d 10h Dallas Fed Manufacturing Index + 7 13.1
15:30 3d 11h 3-Month Bill Auction + 2.41%
15:30 3d 11h 6-Month Bill Auction + 2.45%
20:30 3d 16h RBA Assistant Governor Ellis Speech ++
21:45 3d 17h Exports + $4.403 B
21:45 3d 17h Imports + $5.317 B
21:45 3d 17h Trade Balance ++ $-0.109 B $-0.914 B
21:45 3d 17h Trade Balance 12-Months ++ $-6.183 B $-6.358 B
23:50 3d 19h BoJ Summary of Opinions ++
23:50 3d 19h BoJ Corporate Services Price Index y/y + 1.1% 1.1%
ngày 26 tháng 3 năm 2019
07:00 4d 2h GfK Consumer Climate ++ 11 10.8
07:45 4d 3h GDP q/q +++ 0.3% 0.3%
07:45 4d 3h GDP y/y ++ 0.9% 0.9%
07:45 4d 3h Business Climate + 103 103
10:30 4d 6h 2-Year Note Auction + -0.54%
10:45 4d 6h 2-Year CTZ Auction + 0.592%
11:00 4d 6h BCB MPC (Copom) Minutes ++
11:00 4d 6h BoE Deputy Governor Monetary Policy Broadbent Speech ++
12:00 4d 7h Mid-Month CPI m/m ++ 0.14% 0.34%
12:00 4d 7h Mid-Month CPI 12-months m/m + 3.42% 3.73%
12:30 4d 8h Housing Starts ++ 1.258 M 1.23 M
12:30 4d 8h Building Permits +++ 1.332 M 1.345 M
12:30 4d 8h Housing Starts m/m ++ -28.3% 18.6%
12:30 4d 8h Building Permits m/m ++ -0.6% 1.4%
13:00 4d 8h HPI m/m + 0.3% 0.3%
13:00 4d 8h HPI y/y + 5.5% 5.6%
13:00 4d 8h HPI + 272.7 270.2
13:00 4d 8h S&P/CS HPI Composite-20 y/y ++ 3.9% 4.2%
13:00 4d 8h S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m + 0.4% -0.2%
13:00 4d 8h S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m + 0.6% 0.2%
14:00 4d 9h Consumer Confidence Index +++ 126.6 131.4
15:30 4d 11h 52-Week Bill Auction + 2.47%
17:00 4d 12h 2-Year Note Auction + 2.503%
21:00 4d 16h Consumer Confidence + 99 100
23:10 4d 18h RBA Assistant Governor Kent Speech ++

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Tài khoản thử
Tài khoản Anzo
Chương trình khuyến mãi
Promotions