Lịch kinh tế

Lên kế hoạch giao dịch với những thông tin sự kiện quan trọng để bước vào thị trường ngoại tệ. Tin tức và dữ liệu được cập nhật tự động cho nên lúc nào bạn cũng sẽ được cập nhật những thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.

GMT Múi giờ Sự kiện Thay đổi Thực tế Dự đoán Trước đó
ngày 4 tháng 4 năm 2020
00:00 - Ching Ming Festival +
00:00 - Ching Ming Festival +
ngày 5 tháng 4 năm 2020
00:00 - Ching Ming Festival +
ngày 6 tháng 4 năm 2020
00:00 - Ching Ming Festival +
00:00 - Mahavir Jayanti +
01:00 - ANZ Commodity Price Index m/m + -2.1% -2.5% -2.1%
05:00 - Markit Services PMI ++ 49.3 57 57.5
05:00 - Markit Composite PMI ++ 50.6 0 57.6
05:00 - Consumer Confidence Index + 30.9 38.4 38.4
06:00 - Factory Orders m/m ++ -1.4% -4.9% 4.8%
06:00 - Factory Orders y/y ++ 1.5% -5.0% -0.8%
08:00 - New Car Registrations m/m + 220.0% -46.7%
08:00 - New Car Registrations y/y + -44.4% -2.9%
08:30 - BoE Housing Equity Withdrawal q/q + £-5.122 B £-6.988 B £-6.016 B
08:30 - Markit/CIPS Construction PMI ++ 39.3 50.5 52.6
08:30 - Sentix Investor Confidence + -42.9 -28.2 -17.1
10:30 1h 35m Consumer Confidence + 98 85.7
11:00 2h 5m FGV IGP-DI Inflation Index m/m + 0.35% 0.01%
11:00 2h 5m Gross Fixed Investments m/m + 0.9% -1.5%
11:00 2h 5m Gross Fixed Investments n.s.a. y/y + -5.6% -3.0%
11:30 2h 35m BCB Focus Market Report ++
12:00 3h 5m SARB Monetary Policy Review ++
12:50 3h 55m 3-Month BTF Auction + -0.486%
12:50 3h 55m 6-Month BTF Auction + -0.478%
12:50 3h 55m 12-Month BTF Auction + -0.494%
13:00 4h 5m ANFAVEA Auto Production m/m + -2.4% 6.5%
13:00 4h 5m ANFAVEA Auto Sales m/m + -0.3% 3.9%
14:00 5h 5m CB Employment Trends Index + 109.62 108.96
14:30 5h 35m BoC Business Outlook Survey ++
15:30 6h 35m 3-Month Bill Auction + 0.085%
15:30 6h 35m 6-Month Bill Auction + 0.1%
22:30 13h 35m AIG Services Index + 47
23:00 14h 5m Current Account + $1.09 B $1.01 B
23:30 14h 35m Household Spending y/y ++ 0.3% -3.9%
23:30 14h 35m Household Spending m/m ++ 0.9% -1.6%
23:30 14h 35m Labor Cash Earnings y/y + 2.1% 1.5%
23:30 14h 35m Overtime Pay y/y + -1.9% -1.8%
23:30 14h 35m Real Wage y/y + 2.5% 0.7%
23:50 14h 55m International Reserves + $1359 B
ngày 7 tháng 4 năm 2020
00:00 15h 5m Eurogroup Meeting ++
01:30 16h 35m Exports m/m + -2.8%
01:30 16h 35m Imports m/m + -2.8%
01:30 16h 35m Trade Balance ++ $5.315 B $5.21 B
01:30 16h 35m ANZ Job Advertisements m/m + -2.9% 0.7%
03:35 18h 40m 30-Year JGB Auction + 0.335%
04:30 19h 35m RBA Rate Statement ++
04:30 19h 35m RBA Interest Rate Decision +++ 0.25%
05:00 20h 5m Coincident Index + 95.1 95.2
05:00 20h 5m Leading Index + 90.4 90.5
05:00 20h 5m Coincident Index m/m + 0.8%
05:00 20h 5m Leading Index m/m + -0.4%
06:00 21h 5m Foreign Exchange Reserves + $3.098 T $3.107 T
06:00 21h 5m Industrial Production m/m ++ -0.7% 3.0%
06:00 21h 5m Industrial Production y/y ++ -3.9% -1.3%
06:00 21h 5m Gross International Reserves + $54.796 B $54.71 B
06:00 21h 5m Net International Reserves + $45.184 B $45.358 B
06:45 21h 50m Current Account + €-1.388 B €-2.8 B
06:45 21h 50m Exports + €40.343 B
06:45 21h 50m Imports + €46.231 B
06:45 21h 50m Trade Balance ++ €-4.65 B €-5.887 B
07:00 22h 5m Foreign Currency Reserves + ₣769.087 B
07:30 22h 35m Industrial Production m/m + 0.0% 1.5%
07:30 22h 35m Industrial Production y/y + 0.5% 0.1%
07:30 22h 35m Industrial New Orders m/m + 0.0% 3.5%
07:30 22h 35m Industrial New Orders y/y + -1.0% 2.2%
07:30 22h 35m Private Sector Production m/m + 1.7%
07:30 22h 35m Private Sector Production y/y + 3.8%
07:30 22h 35m Halifax HPI m/m ++ 0.2% 0.3%
07:30 22h 35m Halifax HPI y/y ++ 3.4% 2.8%
08:00 23h 5m Retail Sales m/m ++ 0.4% 0.0%
08:00 23h 5m Retail Sales y/y + 0.2% 1.4%
08:30 23h 35m Foreign Exchange Reserves + $455.7 B $446.1 B
08:30 23h 35m Labour Productivity q/q ++ 0.3%
08:30 23h 35m Labour Productivity y/y ++ 0.3%
09:00 1d 0h Foreign Exchange Reserves + $281.463 B $282.995 B
09:30 1d 0h 5-Year Treasury Gilt Auction + 0.64%
11:00 1d 2h CPI m/m ++ 0.5% 0.42%
11:00 1d 2h CPI y/y + 3.66% 3.7%
11:00 1d 2h Core CPI m/m + 0.34% 0.36%
12:00 1d 3h Retail Sales m/m ++ 0.9% -1.0%
12:00 1d 3h Retail Sales y/y + 1.9% 1.3%
14:00 1d 5h Ivey PMI +++ 54.1 54.1
14:00 1d 5h Ivey PMI n.s.a. + 53.2
14:00 1d 5h GDT Price Index ++ -1.6% -3.9%
14:00 1d 5h JOLTS Job Openings +++ 6.841 M 6.963 M
17:00 1d 8h 3-Year Note Auction + 0.563%
19:00 1d 10h Fed Consumer Credit m/m + $16.9 B $12.02 B
23:50 1d 14h Core Machinery Orders m/m + 9.3% 2.9%
23:50 1d 14h Core Machinery Orders y/y + -0.8% -0.3%
23:50 1d 14h Current Account n.s.a. ++ ¥2749.4 B ¥612.3 B
23:50 1d 14h Goods Trade Balance + ¥-458.8 B ¥-985.1 B
23:50 1d 14h Adjusted Current Account ++ ¥1699.5 B ¥1626.8 B
ngày 8 tháng 4 năm 2020
01:30 1d 16h RBA Chart Pack +
01:30 1d 16h Home Loans m/m ++ 0.5% 3.1%
01:30 1d 16h Investment Housing Loans m/m + 3.6%
05:00 1d 20h Economy Watchers Index for Current Conditions + 27.6 27.4
05:00 1d 20h Economy Watchers Index for Future Conditions + 38.1 24.6
05:45 1d 20h Unemployment Rate ++ 2.3% 2.3%
05:45 1d 20h Unemployment Rate n.s.a. ++ 2.3% 2.5%
07:30 1d 22h Household Consumption m/m + -0.2%
07:30 1d 22h Household Consumption y/y + 1.6%
09:30 2d 0h 10-Year Bond Auction ++ -0.77%
09:30 2d 0h 12-Month BOT Auction + 0.072%
09:30 2d 0h 5-Year Treasury Gilt Auction +
09:30 2d 0h 10-Year Treasury Gilt Auction + 0.307%
11:00 2d 2h Industrial Production m/m ++ 0.1% 0.3%
11:00 2d 2h Industrial Production n.s.a. y/y + -1.1% -1.6%
11:30 2d 2h RBI M3 Money Supply y/y + 9.5% 9.5%
12:00 2d 3h Services Volume m/m ++ -0.2% 0.6%
12:00 2d 3h Services Volume y/y + -1.6% 1.8%
12:15 2d 3h CMHC Housing Starts ++ 212.745 K 210.069 K
12:30 2d 3h Building Permits m/m ++ 0.4% 4.0%
14:30 2d 5h EIA Crude Oil Stocks Change +++ 2.244 M 13.833 M
14:30 2d 5h EIA Cushing Crude Oil Stocks Change ++ 1.937 M 3.521 M
14:30 2d 5h EIA Crude Oil Imports Change + 0.279 M 0.625 M
14:30 2d 5h EIA Distillate Fuel Production Change + 0.013 M 0.128 M
14:30 2d 5h EIA Distillates Stocks Change + -2.457 M -2.194 M
14:30 2d 5h EIA Gasoline Production Change + 0.332 M -1.502 M
14:30 2d 5h EIA Heating Oil Stocks Change + 0.25 M -0.175 M
14:30 2d 5h EIA Gasoline Stocks Change + -2.27 M 7.524 M
14:30 2d 5h EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change + -0.94 M
14:30 2d 5h EIA Refinery Utilization Rate Change + -5.0%
15:00 2d 6h Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes ++
17:00 2d 8h 10-Year Note Auction ++ 0.849%
17:30 2d 8h Foreign Exchange Flows + $-4.663 B $-5.999 B
18:00 2d 9h FOMC Minutes ++
22:45 2d 13h Electronic Card Retail Sales m/m +++ 0.3% 0.6%
22:45 2d 13h Electronic Card Retail Sales y/y ++ 5.3% 8.6%
23:01 2d 14h RICS House Price Balance ++ 44.3% 29.0%
23:50 2d 14h Foreign Bond Investment + ¥-1.7 B
23:50 2d 14h Foreign Investment in Japan Stocks + ¥-1421.9 B
ngày 9 tháng 4 năm 2020
00:00 2d 15h Maundy Thursday +
00:00 2d 15h Maundy Thursday +
01:00 2d 16h BoJ Governor Kuroda Speech +++
01:00 2d 16h BOK Monetary Policy Board Meeting ++
01:00 2d 16h BOK Interest Rate Decision +++ 1.25%
01:30 2d 16h RBA Financial Stability Review ++
02:00 2d 17h Foreign Direct Investment YTD y/y + 3.9% -8.6%
06:00 2d 21h Exports m/m + 0.2% 0.0%
06:00 2d 21h Imports m/m + 0.0% 0.5%
06:00 2d 21h Trade Balance ++ €18.5 B €18.5 B
06:00 2d 21h Current Account n.s.a. ++ €15.8 B €16.6 B
06:00 2d 21h Trade Balance n.s.a. ++ €16.5 B €13.9 B
06:00 2d 21h Construction Output m/m + 0.5% -0.8%
06:00 2d 21h Construction Output y/y + 1.3% 1.6%
06:00 2d 21h Industrial Production m/m ++ 0.3% -0.1%
06:00 2d 21h Industrial Production y/y + -3.8% -2.9%
06:00 2d 21h Manufacturing Production m/m +++ 0.0% 0.2%
06:00 2d 21h Manufacturing Production y/y + -3.9% -3.6%
06:00 2d 21h Trade Balance ++ £0.979 B £-3.72 B
06:00 2d 21h Trade Balance Non-EU ++ £-2.157 B £2.232 B
06:00 2d 21h Index of Services + 0.1% 0.0%
06:00 2d 21h GDP m/m +++ 0.2% 0.0%
06:00 2d 21h GDP 3m/3m +++ 0.0%
08:00 2d 23h Industrial Production m/m ++ -0.3% 3.7%
08:00 2d 23h Industrial Production y/y + -1.6% -0.1%
09:30 3d 0h 3-Year BTP Auction + 0.74%
09:30 3d 0h 7-Year BTP Auction + 0.92%
11:00 3d 2h NIESR GDP Estimate ++ 0.3% 0.2%
11:30 3d 2h ECB Monetary Policy Meeting Accounts ++
12:00 3d 3h CPI m/m ++ 0.25% 0.25%
12:00 3d 3h CPI y/y + 3.94% 4.01%
12:00 3d 3h CPI s.a. m/m ++ 0.26%
12:00 3d 3h Industrial Production y/y ++ 2.7% 2.0%
12:00 3d 3h Industrial Production FYTD y/y + 1.0% 0.5%
12:00 3d 3h Manufacturing Production y/y ++ 0.1% 1.5%
12:00 3d 3h Manufacturing Production FYTD y/y + 0.3%
12:30 3d 3h Employment Change +++ 34.1 K 30.3 K
12:30 3d 3h Full-Time Employment Change + 37.6 K
12:30 3d 3h Part-Time Employment Change + -7.3 K
12:30 3d 3h Unemployment Rate ++ 5.5% 5.6%
12:30 3d 3h Participation Rate + 65.5% 65.5%
12:30 3d 3h PPI m/m ++ 0.1% -0.6%
12:30 3d 3h Core PPI m/m + 0.2% -0.3%
12:30 3d 3h PPI y/y + 1.0% 1.3%
12:30 3d 3h Core PPI y/y + 1.1% 1.4%
12:30 3d 3h Initial Jobless Claims ++ 1066 K 6648 K
12:30 3d 3h Continuing Jobless Claims + 2.43 M 3.029 M
12:30 3d 3h Initial Jobless Claims 4-Week Average + -32489.204 K 2612 K
14:00 3d 5h Wholesale Inventories m/m + -0.5% -0.5%
14:00 3d 5h Wholesale Sales m/m + 0.1% 1.6%
14:00 3d 5h Michigan Consumer Sentiment ++ 92.6 89.1
14:00 3d 5h Michigan Consumer Expectations ++ 82.3 79.7
14:00 3d 5h Michigan Current Conditions + 106.1 103.7
14:00 3d 5h Michigan Inflation Expectations + 2.2% 2.2%
14:00 3d 5h Michigan 5-Year Inflation Expectations + 2.3% 2.3%
14:30 3d 5h EIA Natural Gas Storage Change + 25 B -19 B
15:30 3d 6h 4-Week Bill Auction + 0.09%
15:30 3d 6h 8-Week Bill Auction + 0.095%
16:00 3d 7h WASDE Report ++
17:00 3d 8h Baker Hughes US Oil Rig Count ++ 562
17:00 3d 8h Baker Hughes US Total Rig Count ++ 664
17:00 3d 8h 30-Year Bond Auction + 1.32%
23:50 3d 14h BoJ Bank Lending y/y + 2.0% 2.1%
23:50 3d 14h BoJ Corporate Goods Price Index m/m ++ 0.1% -0.4%
23:50 3d 14h BoJ Corporate Goods Price Index y/y + -0.7% 0.8%
ngày 10 tháng 4 năm 2020
00:00 3d 15h Good Friday +
00:00 3d 15h Good Friday +
00:00 3d 15h Good Friday +
00:00 3d 15h Good Friday +
00:00 3d 15h Good Friday +
00:00 3d 15h Good Friday +
00:00 3d 15h Good Friday +
00:00 3d 15h Good Friday +
00:00 3d 15h Good Friday +
00:00 3d 15h Good Friday +
00:00 3d 15h Good Friday +
00:00 3d 15h Good Friday +
00:00 3d 15h Good Friday +
00:00 3d 15h Good Friday +
01:30 3d 16h CPI m/m ++ 0.4% 0.8%
01:30 3d 16h CPI y/y + 5.4% 5.2%
01:30 3d 16h PPI y/y + -1.2% -0.4%
03:00 3d 18h BOK M2 Money Supply y/y + 7.8% 7.7%
06:45 3d 21h Industrial Production m/m ++ -1.3% 1.2%
11:30 4d 2h Bank Loan Growth y/y + 5.7% 6.1%
11:30 4d 2h Deposit Growth y/y + 8.9% 9.1%
11:30 4d 2h Foreign Exchange Reserves + $467.307 B $475.561 B
12:30 4d 3h CPI m/m ++ 0.1% 0.1%
12:30 4d 3h Core CPI m/m ++ 0.2% 0.2%
12:30 4d 3h CPI y/y + 2.2% 2.3%
12:30 4d 3h Core CPI y/y + 2.5% 2.4%
12:30 4d 3h CPI n.s.a. + 259.991 258.678
12:30 4d 3h Core CPI + 267.421 267.07
12:30 4d 3h Real Earnings m/m + -0.1% 0.5%
12:30 4d 3h CPI n.s.a. m/m + 0.3%
12:30 4d 3h Core CPI n.s.a. m/m + 0.5%
12:30 4d 3h CPI + 259.042 259.05
12:30 4d 3h Core CPI n.s.a. + 267.268
15:00 4d 6h Cleveland Fed Median CPI m/m + 0.3% 0.2%
18:00 4d 9h Federal Budget Balance ++ $-94.6 B $-235.3 B
19:30 4d 10h CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -31.7 K
19:30 4d 10h CFTC BRL Non-Commercial Net Positions + -27.8 K
19:30 4d 10h CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + -21.9 K
19:30 4d 10h CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + 18.3 K
19:30 4d 10h CFTC MXN Non-Commercial Net Positions + 7.7 K
19:30 4d 10h CFTC NZD Non-Commercial Net Positions + -16.1 K
19:30 4d 10h CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions + -2 K
19:30 4d 10h CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + 4.9 K
19:30 4d 10h CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + 5 K
19:30 4d 10h CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + -24.8 K
19:30 4d 10h CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + 30.9 K
19:30 4d 10h CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + 258.8 K
19:30 4d 10h CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 435.1 K
19:30 4d 10h CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + -28.8 K
19:30 4d 10h CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions + 0.4 K
19:30 4d 10h CFTC Corn Non-Commercial Net Positions + -38.9 K
19:30 4d 10h CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions + -98.4 K
19:30 4d 10h CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions + 89.4 K
19:30 4d 10h CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions + 44.9 K
19:30 4d 10h CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions + 21.4 K
19:30 4d 10h CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + 74.2 K
ngày 11 tháng 4 năm 2020
00:00 4d 15h The Day Following Good Friday +
00:00 4d 15h Easter Eve +
01:00 4d 16h PBC New Loans ++ ¥1.608 T ¥0.906 T
01:00 4d 16h PBC M2 Money Stock y/y + 8.7% 8.8%
01:00 4d 16h PBC Outstanding Loan Growth y/y + 11.9% 12.1%
ngày 12 tháng 4 năm 2020
00:00 5d 15h Easter Sunday +
00:00 5d 15h Easter Sunday +
23:50 6d 14h BoJ M2 Money Stock y/y + 3.1% 3.0%
23:50 6d 14h BoJ M3 Money Stock y/y + 2.5%
23:50 6d 14h BoJ L Money Stock y/y + 2.8% 2.7%
ngày 13 tháng 4 năm 2020
00:00 6d 15h Easter Monday +
00:00 6d 15h Easter Monday +
00:00 6d 15h Easter Monday +
00:00 6d 15h Easter Monday +
00:00 6d 15h Easter Monday +
00:00 6d 15h Easter Monday +
00:00 6d 15h Family Day +
00:00 6d 15h Easter Monday +
00:00 6d 15h Easter Monday +
00:00 6d 15h Easter Monday +
11:30 7d 2h BCB Focus Market Report ++
12:00 7d 3h CPI m/m + -0.73%
12:00 7d 3h CPI y/y ++ 6.15% 6.58%
12:00 7d 3h CFPI m/m + -2.41%
12:00 7d 3h CFPI y/y + 10.81%
12:50 7d 3h 3-Month BTF Auction +
12:50 7d 3h 6-Month BTF Auction +
12:50 7d 3h 12-Month BTF Auction +
15:30 7d 6h 3-Month Bill Auction +
15:30 7d 6h 6-Month Bill Auction +
21:00 7d 12h Export Price Index y/y + -1.2% -1.8%
21:00 7d 12h Import Price Index y/y + -0.6% -0.9%
22:45 7d 13h Visitor Arrivals m/m + 0.5% -0.6%
22:45 7d 13h Net Permanent & Long-Term Migration + 4.122 K 6.49 K
22:45 7d 13h Visitor Arrivals y/y + 0.7% 2.9%
ngày 14 tháng 4 năm 2020
00:00 7d 15h Ambedkar Jayanti +
01:30 7d 16h NAB Business Confidence ++ -2 -4
01:30 7d 16h NAB Business Conditions + 1 0
02:00 7d 17h Trade Balance USD ++
02:00 7d 17h Imports USD y/y +
02:00 7d 17h Exports USD y/y +
02:00 7d 17h Trade Balance ++
02:00 7d 17h Imports y/y +
02:00 7d 17h Exports y/y +
06:30 7d 21h WPI y/y ++ 0.31% 2.26%
06:30 7d 21h WPI Manufactured Products y/y + 0.38% 0.42%
06:30 7d 21h WPI Food y/y + 7.57% 7.79%
06:30 7d 21h WPI Fuel & Energy y/y + -0.72% 3.38%
08:40 7d 23h 6-Month Letras Auction + -0.509%
08:40 7d 23h 12-Month Letras Auction + -0.497%
10:00 8d 1h NFIB Small Business Optimism + 104.6 104.5
12:00 8d 3h BCB IBC-Br Economic Activity + -0.02% 0.24%
12:30 8d 3h Import Price Index m/m + 0.0% -0.5%
12:30 8d 3h Import Price Index y/y + -2.2% -1.2%
12:30 8d 3h Export Price Index m/m + 0.0% -1.1%
12:30 8d 3h Export Price Index y/y + -2.1% -1.3%
12:30 8d 3h Import Price Index excl. Petroleum m/m + 0.2% 0.2%
16:30 8d 7h FOMC Member Evans Speech ++
22:45 8d 13h Food Price Index m/m ++ 0.0% 0.0%

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Mở Tài Khoản Demo
Mở Tài Khoản ANZO
Promotions