Lịch kinh tế

Lên kế hoạch giao dịch với những thông tin sự kiện quan trọng để bước vào thị trường ngoại tệ. Tin tức và dữ liệu được cập nhật tự động cho nên lúc nào bạn cũng sẽ được cập nhật những thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.

GMT+3 Múi giờ Sự kiện Thay đổi Thực tế Dự đoán Trước đó
ngày 8 tháng 12 năm 2018
05:04 - Trade Balance USD ++ $44.75 B $29.454 B $34.02 B
05:04 - Imports USD y/y + 3.0% 20.5% 21.4%
05:04 - Exports USD y/y + 5.4% 14.7% 15.6%
05:05 - Trade Balance ++ ¥306.04 B ¥281.462 B ¥233.63 B
05:05 - Imports y/y + 7.8% 7.5% 26.3%
05:05 - Exports y/y + 10.2% 14.7% 20.1%
ngày 9 tháng 12 năm 2018
01:30 - CPI m/m ++ -0.3% -0.2% 0.2%
01:30 - CPI y/y + 2.2% 2.1% 2.5%
01:30 - PPI y/y + 2.7% 2.9% 3.3%
21:35 - RBA Assistant Governor Kent Speech ++
21:45 - Manufacturing Sales Volume q/q ++ -1.6% 0.7% -1.7%
21:45 - Manufacturing Sales q/q ++ 2.0% 0.4% 1.8%
23:50 - GDP q/q +++ -0.6% 0.3% -0.3%
23:50 - GDP Price Index y/y + -0.3% 0.1% -0.3%
23:50 - GDP y/y ++ -2.5% 1.2% -1.2%
23:50 - BoJ Bank Lending y/y + 2.1% 2.2% 2.2%
23:50 - Current Account n.s.a. ++ ¥1309.9 B ¥2196 B ¥1821.6 B
23:50 - Goods Trade Balance + ¥-321.7 B ¥137.9 B ¥323.3 B
23:50 - Adjusted Current Account ++ ¥1211.3 B ¥1605.8 B ¥1334 B
ngày 10 tháng 12 năm 2018
00:30 - Home Loans m/m ++ 2.2% 0.2% -1.0%
00:30 - Investment Housing Loans m/m + 0.6% -2.8%
05:00 - Economy Watchers Index for Current Conditions + 51 49.2 49.5
05:00 - Economy Watchers Index for Future Conditions + 52.2 51 50.6
06:30 - BoC Deputy Governor Lane Speech ++
06:30 - BoE Deputy Governor Financial Stability Cunliffe Speech ++
06:45 - Unemployment Rate ++ 2.4% 2.5% 2.5%
07:00 - Exports m/m + 0.7% 0.0% -0.4%
07:00 - Imports m/m + 1.3% -0.1% 0.0%
07:00 - Trade Balance ++ €17.3 B €18 B €17.7 B
09:30 - Construction Output m/m + -0.2% 0.1% 1.7%
09:30 - Construction Output y/y + 3.8% 1.9% 3.0%
09:30 - Industrial Production m/m ++ -0.6% 0.0% 0.0%
09:30 - Industrial Production y/y + -0.8% 1.1% 0.0%
09:30 - Manufacturing Production m/m +++ -0.9% 0.4% 0.2%
09:30 - Manufacturing Production y/y + -1.0% 0.4% 0.5%
09:30 - Trade Balance ++ £-11.873 B £-11.971 B £-10.681 B
09:30 - Trade Balance Non-EU ++ £-4.251 B £-3.58 B £-2.946 B
09:30 - Index of Services + 0.3% 0.2% 0.4%
12:45 - BoC Deputy Governor Lane Speech ++
13:15 - CMHC Housing Starts ++ 215.941 K 218.29 K 206.753 K
13:24 - NIESR GDP Estimate ++ 0.3% 0.3% 0.4%
13:30 - Building Permits m/m ++ -0.2% -0.6% 0.4%
13:50 - 3-Month BTF Auction + -0.701% -0.693% -0.668%
13:50 - 6-Month BTF Auction + -0.651% -0.646% -0.645%
15:00 - JOLTS Job Openings +++ 7.079 M 6.784 M 6.96 M
15:00 - CB Employment Trends Index + 110.41 103.75 110.73
16:30 - 3-Month Bill Auction + 2.375% 2.365%
16:30 - 6-Month Bill Auction + 2.48% 2.495%
20:30 - CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -50.8 K -53.9 K
20:30 - CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + -12.9 K -8.6 K
20:30 - CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + -109.8 K -104.3 K
20:30 - CFTC NZD Non-Commercial Net Positions + -21.3 K -20.5 K
20:30 - CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + -19.8 K -21.1 K
20:30 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + -39.8 K -39.2 K
20:30 - CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + 10.7 K 10.7 K
20:30 - CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + -0.6 K -11 K
20:30 - CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + 49 K 1.9 K
20:30 - CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 330.1 K 348.1 K
20:30 - CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + 104.1 K 215.4 K
20:30 - CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + -60.8 K -55.1 K
21:45 - Electronic Card Retail Sales m/m +++ -0.4% 0.3% 0.0%
21:45 - Electronic Card Retail Sales y/y ++ 4.6% 5.2% 6.2%
23:50 - BoJ M2 Money Stock y/y + 2.3% 2.8% 2.7%
23:50 - BSI Large Manufacturing ++ 5.5 8.3 6.5
ngày 11 tháng 12 năm 2018
00:30 - HPI q/q ++ -1.5% -2.8% -0.7%
00:30 - NAB Business Confidence ++ 3 5 5
00:30 - NAB Business Conditions + 11 17 13
03:35 - 30-Year JGB Auction + 0.794% 0.874%
06:30 - Nonfarm Payrolls q/q ++ 0.1% 0.1% 0.2%
08:30 - ECB Vice President de Guindos Speech ++
09:00 - PBC New Loans ++ ¥1.25 T ¥1.673 T ¥0.697 T
09:00 - PBC M2 Money Stock y/y + 8.0% 7.9% 8.0%
09:00 - PBC Outstanding Loan Growth y/y + 13.1% 13.1% 13.1%
09:30 - Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y + 3.3% 3.1% 3.2%
09:30 - Average Weekly Earnings, Total Pay y/y ++ 3.3% 2.8% 3.1%
09:30 - Unemployment Rate ++ 4.1% 4.1% 4.1%
09:30 - Claimant Count Change +++ 21.9 K 1.8 K 23.2 K
10:00 - ZEW Economic Sentiment Indicator +++ -17.5 -24.5 -24.1
10:00 - ZEW Economic Situation ++ 45.3 65.9 58.2
10:00 - ZEW Economic Sentiment Indicator ++ -21 -20.7 -22
10:40 - 2-Year Note Auction + -0.58% -0.476% -0.58%
13:30 - PPI m/m ++ 0.1% 0.1% 0.6%
13:30 - Core PPI m/m + 0.3% 0.2% 0.5%
13:30 - PPI y/y + 2.5% 2.6% 2.9%
13:30 - Core PPI y/y + 2.7% 2.5% 2.6%
18:00 - 3-Year Note Auction + 2.748% 2.983%
19:15 - RBNZ Governor Orr Speech +++
23:50 - Core Machinery Orders m/m + 7.6% -0.9% -18.3%
23:50 - Core Machinery Orders y/y + 4.5% 13.2% -7.0%
23:50 - BoJ Corporate Goods Price Index m/m ++ -0.3% 0.3% 0.4%
23:50 - BoJ Corporate Goods Price Index y/y + 2.3% 2.4% 3.0%
ngày 12 tháng 12 năm 2018
04:30 - Tertiary Industry Activity Index m/m ++ 1.9% 0.4% -1.1%
10:00 - Industrial Production m/m ++ 0.2% -0.2% -0.6%
10:00 - Industrial Production y/y + 1.2% 0.7% 0.8%
12:00 - OPEC Monthly Oil Market Report ++
13:30 - Capacity Utilization Rate + 82.6% 86.1% 84.1%
13:30 - CPI m/m ++ 0.0% 0.1% 0.3%
13:30 - Core CPI m/m ++ 0.2% 0.2% 0.2%
13:30 - CPI y/y + 2.2% 2.2% 2.5%
13:30 - Core CPI y/y + 2.2% 2.1% 2.1%
13:30 - CPI n.s.a. + 252.038 253.192 252.885
13:30 - Core CPI + 259.481 259.5 258.939
13:30 - Real Earnings m/m + -0.1% 0.2% 0.1%
15:30 - EIA Crude Oil Stocks Change +++ -1.208 M -1.922 M -7.323 M
15:30 - EIA Cushing Crude Oil Stocks Change ++ 1.148 M 0.063 M 1.729 M
15:30 - EIA Crude Oil Imports Change + 1.103 M 0.529 M -1.704 M
15:30 - EIA Distillate Fuel Production Change + -0.026 M 0.021 M 0.1 M
15:30 - EIA Distillates Stocks Change + -1.475 M -1.1 M 3.811 M
15:30 - EIA Gasoline Production Change + 0.791 M 0.662 M -0.502 M
15:30 - EIA Heating Oil Stocks Change + 0.256 M 0.075 M -0.578 M
15:30 - EIA Gasoline Stocks Change + 2.087 M -0.472 M 1.699 M
18:00 - 10-Year Note Auction ++ 2.915% 3.209%
21:45 - Food Price Index m/m ++ -0.6% -0.4% -0.6%
23:50 - Foreign Bond Investment + ¥1241.4 B ¥1053.5 B
23:50 - Foreign Investment in Japan Stocks + ¥-446.6 B ¥-137.9 B
ngày 13 tháng 12 năm 2018
00:00 - EU Leaders Summit +++
00:00 - OBEGAL Forecast + $1.724 B $3.769 B $3.14 B
00:00 - Net Debt Forecast, % GDP + 20.9% 20.4% 20.8%
00:01 - RICS House Price Balance ++ -11.0% -13.1% -10.0%
00:30 - RBA Bulletin ++
07:00 - CPI m/m ++ 0.1% 0.2% 0.1%
07:00 - CPI y/y + 2.3% 2.4% 2.3%
07:00 - HICP m/m ++ 0.1% -0.2% 0.1%
07:00 - HICP y/y + 2.2% 2.2% 2.2%
07:45 - CPI m/m ++ -0.2% 0.2% -0.2%
07:45 - CPI y/y + 1.9% 1.9% 1.9%
07:45 - HICP m/m ++ -0.2% -0.3% -0.2%
07:45 - HICP y/y + 2.2% 2.4% 2.2%
08:15 - PPI m/m ++ -0.3% 0.0% 0.2%
08:15 - PPI y/y + 1.4% 1.7% 2.3%
08:30 - SNB Monetary Policy Assessment ++
08:30 - SNB Interest Rate Decision +++ -0.75% -0.75%
09:00 - IEA Monthly Oil Market Report ++
12:45 - ECB Deposit Facility Rate Decision +++ -0.4% -0.4%
12:45 - ECB Interest Rate Decision +++ 0.0% 0.0%
12:45 - ECB Marginal Lending Facility Rate Decision +++ 0.25% 0.25%
13:30 - ECB Monetary Policy Press Conference +++
13:30 - New Housing Price Index m/m ++ 0.0% 0.1% 0.0%
13:30 - Import Price Index m/m + -1.6% 0.0% 0.5%
13:30 - Import Price Index y/y + 0.7% 3.4% 3.5%
13:30 - Export Price Index m/m + -0.9% 0.1% 0.5%
13:30 - Export Price Index y/y + 1.8% 2.9% 3.1%
13:30 - Import Price Index excl. Petroleum m/m + -0.3% 0.0% 0.2%
13:30 - Initial Jobless Claims ++ 206 K 209 K 233 K
13:30 - Continuing Jobless Claims + 1.661 M 1.666 M 1.636 M
13:30 - Initial Jobless Claims 4-Week Average + 224.75 K 229.156 K 228.5 K
15:30 - EIA Natural Gas Storage Change + -77 B -113 B -63 B
16:30 - 4-Week Bill Auction + 2.325% 2.365%
16:30 - 8-Week Bill Auction + 2.36% 2.39%
18:00 - 30-Year Bond Auction + 3.165% 3.418%
19:00 - Federal Budget Balance ++ $-204.9 B $-219 B $-100.5 B
21:30 - BusinessNZ Manufacturing Index ++ 53.5 53.6 53.7
23:50 - BoJ Tankan Large All Industry Capex ++ 14.3% 10.0% 13.4%
23:50 - BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook ++ 15 16 19
23:50 - BoJ Tankan Large Manufacturing Index +++ 19 16 19
23:50 - BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Outlook + 20 23 22
23:50 - BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index +++ 24 25 22
23:50 - BoJ Tankan Small All Industry Capex + -3.7% -0.6% -8.4%
23:50 - BoJ Tankan Small Manufacturing Outlook + 8 9 11
23:50 - BoJ Tankan Small Manufacturing Index + 14 8 14
23:50 - BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Outlook + 5 2 5
23:50 - BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Index + 11 13 10
ngày 14 tháng 12 năm 2018
00:00 - EU Leaders Summit +++
00:30 - Nikkei Manufacturing PMI ++ 52.4 52 52.2
02:00 - NBS Press Conference on Economic Situation ++
02:00 - Retail Sales y/y ++ 8.1% 8.8% 8.6%
02:00 - Industrial Production y/y ++ 5.4% 5.8% 5.9%
02:00 - Fixed Asset Investment y/y ++ 5.9% 5.5% 5.7%
04:30 - Industrial Production m/m ++ 2.9% 2.4% 2.9%
04:30 - Industrial Production y/y + 4.2% 5.2% 4.2%
04:30 - Capacity Utilization Rate + 4.0% -0.1% -1.5%
07:00 - Wholesale Price Index m/m + 0.2% 0.4% 0.3%
07:00 - Wholesale Price Index y/y + 3.5% 4.3% 4.0%
08:15 - ECB Vice President de Guindos Speech ++
08:15 - Markit Manufacturing PMI ++ 49.7 50.5 50.8
08:15 - Markit Services PMI ++ 49.6 55.4 55.1
08:15 - Markit Composite PMI ++ 49.3 54.3 54.2
08:30 - Markit Manufacturing PMI ++ 51.5 51.8 51.8
08:30 - Markit Services PMI ++ 52.5 53.2 53.3
08:30 - Markit Composite PMI ++ 52.2 52.5 52.3
09:00 - Markit Manufacturing PMI ++ 51.4 51.1 51.8
09:00 - Markit Services PMI ++ 51.4 53.2 53.4
09:00 - Markit Composite PMI ++ 51.3 52.2 52.7
09:30 - ECB Executive Board Member Lautenschlaeger Speech ++
10:00 - Labour Cost Index + 2.5% 1.9% 2.3%
10:00 - Wage Costs y/y ++ 2.4% 1.6% 2.1%
13:30 53m Retail Sales m/m +++ 0.3% 0.8%
13:30 53m Core Retail Sales m/m ++ 0.3% 0.7%
13:30 53m Retail Control m/m ++ 0.3% 0.3%
13:30 53m Retail Sales excl. Autos and Gas m/m + 0.1% 0.3%
14:15 1h 38m Fed Industrial Production m/m ++ 0.1% 0.1%
14:15 1h 38m Fed Capacity Utilization Rate + 78.2% 78.4%
14:15 1h 38m Fed Manufacturing Production m/m + -0.3% 0.3%
14:45 2h 8m Markit Manufacturing PMI ++ 55.9 55.3
14:45 2h 8m Markit Services PMI ++ 53.6 54.7
14:45 2h 8m Markit Composite PMI ++ 53.9 54.7
15:00 2h 23m Business Inventories m/m ++ 0.2% 0.3%
18:00 5h 23m Baker Hughes US Oil Rig Count ++ 877
20:30 7h 53m CFTC AUD Non-Commercial Net Positions + -50.8 K
20:30 7h 53m CFTC CAD Non-Commercial Net Positions + -12.9 K
20:30 7h 53m CFTC JPY Non-Commercial Net Positions + -109.8 K
20:30 7h 53m CFTC NZD Non-Commercial Net Positions + -21.3 K
20:30 7h 53m CFTC CHF Non-Commercial Net Positions + -19.8 K
20:30 7h 53m CFTC GBP Non-Commercial Net Positions + -39.8 K
20:30 7h 53m CFTC Copper Non-Commercial Net Positions + 10.7 K
20:30 7h 53m CFTC Silver Non-Commercial Net Positions + -0.6 K
20:30 7h 53m CFTC Gold Non-Commercial Net Positions + 49 K
20:30 7h 53m CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions + 330.1 K
20:30 7h 53m CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions + 104.1 K
20:30 7h 53m CFTC EUR Non-Commercial Net Positions + -60.8 K
ngày 15 tháng 12 năm 2018
10:30 21h 53m ECB President Draghi Speech +++
ngày 17 tháng 12 năm 2018
10:00 2d 21h Core CPI m/m ++ -0.4% 0.1%
10:00 2d 21h CPI m/m ++ 0.0% 0.2%
10:00 2d 21h Core CPI y/y + 1.0% 1.0%
10:00 2d 21h CPI y/y + 2.1% 2.0%
10:00 2d 21h Trade Balance ++ €12.5 B €13.4 B
10:00 2d 21h Trade Balance n.s.a. ++ €12.5 B €13.1 B
10:00 2d 21h CPI excl. Tobacco m/m ++ 0.2% 0.2%
10:00 2d 21h CPI excl. Tobacco y/y + 2.2% 2.1%
11:00 2d 22h Bbk Monthly Report +
13:30 3d 0h Foreign Securities Purchases ++ $7.695 B
13:30 3d 0h Foreign Securities Purchases by Canadians + $10.586 B
13:30 3d 0h NY Fed Empire State Manufacturing Index ++ 8.4 23.3
13:50 3d 1h 3-Month BTF Auction + -0.689% -0.701%
13:50 3d 1h 6-Month BTF Auction + -0.652% -0.651%
13:50 3d 1h 12-Month BTF Auction + -0.574% -0.577%
15:00 3d 2h NAHB Housing Market Index + 69 60
16:30 3d 3h 3-Month Bill Auction + 2.375%
16:30 3d 3h 6-Month Bill Auction + 2.48%
21:00 3d 8h TIC Net Long-Term Transactions ++ $45 B $30.8 B
21:00 3d 8h TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps + $27.4 B $16.7 B
21:00 3d 8h TIC Overall Net Capital Flow + $24.9 B $-29.1 B
21:00 3d 8h TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes + $4 B $-11.6 B
ngày 18 tháng 12 năm 2018
00:00 3d 11h ANZ Business Confidence ++ -36.1 -37.1
00:00 3d 11h ANZ Activity Outlook + 10.0% 7.6%
00:30 3d 11h RBA Meeting Minutes ++
02:00 3d 13h RBNZ Non-Resident Debt Holdings + 55.1% 55.1%
09:30 3d 20h Ifo Business Expectations ++ 99.3 98.7
09:30 3d 20h Ifo Current Business Situation ++ 102.6 105.4
09:30 3d 20h Ifo Business Climate +++ 102.3 102
13:30 4d 0h Manufacturing Sales m/m ++ 0.1% 0.2%
13:30 4d 0h Housing Starts ++ 1.288 M 1.228 M
13:30 4d 0h Building Permits +++ 1.247 M 1.263 M
13:30 4d 0h Housing Starts m/m ++ 0.0% 1.5%
13:30 4d 0h Building Permits m/m ++ -3.7% -0.6%
14:00 4d 1h GDT Price Index ++ 1.5% 2.2%
21:45 4d 9h Current Account ++ $-4.263 B $-1.62 B
21:45 4d 9h Current Account 12-Months ++ $-4.985 B $-9.54 B
21:45 4d 9h Current Account - GDP Ratio + -3.0% -3.3%
23:50 4d 11h Adjusted Trade Balance ++ ¥-344.1 B ¥-302.7 B
23:50 4d 11h Trade Balance ++ ¥179.1 B ¥-449.3 B
23:50 4d 11h Imports y/y + 13.7% 19.9%
23:50 4d 11h Exports y/y + 0.7% 8.2%

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Tài khoản thử
Tài khoản Anzo
Chương trình khuyến mãi
Promotions