why fx88 regulation

Chứng nhận và giấy phép

Chúng tôi được uỷ quyền và hợp pháp bởi Cơ quan dịch vụ tài chính quốc tế của Belize (IFSC).

Cơ quan dịch vụ tài chính quốc tế (IFSC)

IFSC là cơ quan tài chính hợp pháp uỷ quyền cho các công ty dịch vụ tài chính ở Belize. Ngoài vai trò giám sát các công ty dịch vụ tài chính ,nó cũng đề ra những chính sách và đưa ra lời khuyên cho chính phủ. Họ phải bảo đảm các nhà cung cấp dịch vụ tài chính tuân thủ theo việc thực hành tốt nhất trong ngành này.

Theo quy định môi giới IFSC,nguồn vốn được yêu cầu với IFSC tối thiểu là USD 500,000.

Belize cũng có làm cam kết ở mức chính trị nhằm tuần thủ những chủ trương của Liên Hiệp Quốc.

Số giấy phép IFSC: IFSC / 60/482 / TS / 18

Nhà cung cấp
thanh khoản
© 2018 Anzo Capital Limited. ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN
Tài khoản thử
Tài khoản Anzo
Chương trình khuyến mãi
General Enquiries: 18006019


Scan QR Code
 1. Tham gia ngay chương trình bù lỗ và tự tin giao dịch ngay bây giờ!
  Ngày hết hạn: 31/10/2018
 2. Nhận ngay chiếc xe VESPA SPRINT mới nhất hoặc 3000 USD TIỀN MẶT ngay hôm nay!
  Ngày hết hạn: 30/11/2018
 3. Trở thành người đầu tiên nhận chiết khấu $50 tiền mặt.
  Ngày hết hạn: đang diễn ra
 4. Chia sẻ với bạn bè và nhận thưởng ngay hôm nay.
  Ngày hết hạn: đang diễn ra