Dầu giảm cung cấp hỗ trợ cho USD/CAD

  • ngày 9 tháng 11 năm 2018

Chúng tôi đang đưa ra tổng cộng 3 xe tay ga Vespa Sprint Carbon hoặc giải thưởng tiền mặt trị giá 3000 USD!


USD/JPY

 

 

Cặp USD/JPY đi ngang trước mức giá 114.19 và phe mua đã quay trở lại với cặp này. Các chỉ báo xu hướng tăng trong xu hướng tăng. Tuy nhiên, RSI đang tiến tới ngưỡng quá mua.

 

 

 


EUR/USD

 

 

Cặp EUR/USD đang bất ổn với mức giao dịch trong khoảng 1.129 và 1.153. Xu hướng giảm dẫn tới việc giảm khi phe mua quay trở lại. Các chỉ báo xu hướng giữ xu hướng giảm.

 

 
 
 
 GBP/USD

 

 

Cặp GBP/USD tiếp tục kiểm tra mức giá 1.306 là ngưỡng hỗ chính cho cặp này. Các chỉ báo xu hướng cho dấu hiệu tăng với MACD chuẩn bị phá vỡ ngưỡng 0.

Sự kiện tác động: Chỉ số GDP Anh sẽ được công bố lúc 09:30 GMT và ảnh hưởng tới các cặp có đồng GBP.

 

 

 

USD/CHF

 

 

Cặp USD/CHF đã mở rộng xu hướng và kiểm tra độ cao giá tại mức kháng cự 1.008 và phục hồi từ đường giá tăng. MACD tiếp tục xu hướng tăng khi RSI tiếp tục di chuyển dọc ngưỡng kháng cự 70.

 

 

 

 

USD/CAD

 

 

Cặp USD/CAD đã phục hồi để kiểm tra mức giá 1.316 sau khi một lần nữa từ chối đường giá tăng. Sự phá vỡ hoàn toàn có thể xảy ra. Các chỉ báo xu hướng tăng với trên MACD.

 

 

 

 

BẠC

 

 

Bạc đã phục hồi để kiểm tra mức giá 14.41 khi hành động giá tiếp tục hình thành vùng giá mới trong khoảng 14.41 và 14.91. Các chỉ báo xu hướng trung lập với MACD đi ngang tại ngưỡng 0 và RSI phá vỡ mức giá mặc định. Khối lượng tăng trong xu hướng giảm chỉ báo phe mua bắt đầu chiếm ưu thế.

 

 

 

VÀNG

 

 

Vàng đã từ chối mức giá 1231.10 và bắt đầu quay lại tới mức 1209.70. Các chỉ báo xu hướng đã giảm với MACD tiến tới ngưỡng 0 và RSI tiến tới mức giá mặc định.

 

 

 

 

DẦU

 

 

Giá Dầu tiếp rục phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và hiện tại đang tiến tới mức giá 59.83. Các chỉ báo xu hướng hỗ trợ xu hướng giảm với MACD tiến tới xu hướng giảm và RSI tiếp tục xu hướng quá mua với sự phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 30.

 

 

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Tài khoản thử
Tài khoản Anzo
Chương trình khuyến mãi
Promotions