Với Anzo Capital ,phần mềm giao dịch MT4 được tạo ra để cung cấp:

  • Hoàn toàn giao dịch an toàn và tối ưu
  • Các công cụ biểu đồ nâng cao
  • Giao dịch tự động bằng công cụ EA
  • Hệ thống giao dịch trên điện thoại.

MT4 là phần mềm phổ biến nhất thế giới ,cung cấp nhiều tính năng có thể tuỳ chỉnh toàn bộ và giao diện sử dụng thân thiện và tích hợp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật.Hơn nữa,nhà giao dịch sẽ có thể sử dụng lập trình MQL để dễ dàng sử dụng những bộ công cụ hoặc là sử dụng EA cho những chiến lược giao dịch tự động.

*Hỗ trợ tiếng anh, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể và tiếng Việt

Đăng ký để bắt đầu ngay bây giờ

NHÀ CUNG CẤP
THANH KHOẢN
Mở Tài khoản Demo
Mở Tài khoản Thật
Promotions